Türkiye’de bir ilk, doz mükemmelliği programı

2 Eylül 2015 |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri, Sağlık Gündemi Print

doz-bilgi-ekran2Ülkemizde bir ilk: İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Radyoloji Merkezlerinde Doz Mükemmelliği Programı Başlatıldı! Radyolojik incelemelerde doz farkındalığı, radyolojinin geleceğidir. Birliğimizdeki BT protokolleri ve radyasyon kontrol teknolojileri hastaya en az riskle en etkili görüntüleri sağlıyor. Birliğimiz, en ileri uluslararası standart ve teknolojileri günümüzde ülkemizde bir gerçek haline dönüştürüyor.

Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği bünyesindeki görüntüleme merkezleri ülkemiz için kamu ve özel sektör alanında bir ilke imza attı. Bilgisayarlı tomografi (BT) çekimlerini hastalarımız açısından en güvenli hale getirmek için Anadolu Kuzey KHB kapsamında Doz Mükemmelliği Seferberliği başlatıldı ve İstanbul’daki başlıca eğitim hastanelerimiz DOZ MÜKEMMELLİĞİ TESİSİ statüsüne yükseltildi. Belirtilen merkezlerin tamamı, hastalarımız için en katı kurumsal güvenlik standartlarını sağlamak üzere ülkemizde bir ilk olan son sistem teknolojilerle donatıldı ve Avrupa Radyoloji Birliği EuroSafe Görüntüleme Eylem Çağrısı uyarınca en katı standartlara uyumlu hale getirildi.

BT ve Radyasyon Dozu
BT, vücudun iç yapılarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmada X-ışınlarından faydalanan tanısal bir görüntüleme tekniğidir. Birliğimiz radyasyon dozu seviyelerini en aza indirmeye kendini adamış olsa da, tanılama için ihtiyaç duyulan detaylı görüntülerin elde edilmesinde yine de belirli miktarda radyasyon verilmesi gereklidir. Bu nedenle, hastalarımıza uygulanacak çekim protokollerinin tümü, BT hizmetlerindeki hizmet sağlayıcımız AFFIDEA ile işbirliğimiz çerçevesinde, seçkin bir uzmanlar grubu tarafından Avrupa çapında özel olarak tanımlandı ve General Electric Healthcare (GEHC) tarafından geliştirilen ve İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine bedelsiz olarak tahsis edilen çok yeni bir teknoloji (DOSEWATCH) ile güvence altına alındı.

Doz Mükemmelliği Seferberliği
Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı Barış ÇAVLI, Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğinin hasta güvenliğine büyük önem verdiğini ve konu radyasyon dozu olduğunda Birliğin ALARA prensibini (Makul Şekilde Erişilebilecek En Düşük) uyguladığını söyledi. ÇAVLI’ya göre bu prensip katı standartlara uygun şekilde düzenli bakım kontrolleri ve iyileştirmeleri yapılan birinci sınıf tıbbi cihazları kullanarak; cihazları uzmanlar tarafından gerçekleştirilen sıkı kalite kontrollere tabi tutarak; hastaların aldığı dozları izleyerek ve doz ayarlarını yapmaya yönelik kapsamlı teknolojileri kullanarak; hizmet sağlayıcıların personelini, hastalara, görüntü kalitesinden ödün vermeksizin en düşük dozda radyasyon vermenin nasıl mümkün olacağı ve BT cihazlarının bu yönde nasıl kullanılacağı konusunda eğiterek mümkün oluyor. Tüm bu maddeler ise Birlik genelinde yürütülen kapsamlı Doz Mükemmelliği Seferberliğinin temel taşlarını oluşturuyor.

Dosewatch Teknolojisi
Affidea’da güvenlik konusunda yapılan en büyük atılım, yüksek dozlu incelemeler için otomatik alarm ve gerekçelendirme sisteminin faaliyete geçmiş olmasıdır. Bu sistem, Anadolu Kuzey KHB’ne bağlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ve Avrupa’daki belli başlı merkezlerde uygulanan doz seviyelerini kaydediyor ve hastalara verilen doz, ortalamaların iki katına çıktığında otomatik alarm sistemini devreye sokuyor. Bu sistemde her hasta için verilen dozların ve tüm ayrıntıları, geriye dönük olarak, uluslararası medikal fizik uzmanlarınca inceleniyor ve gerekli düzeltmeler yapılıyor. Tüm veriler ayrıntılı ayrıntılı raporlar haline getiriliyor ve Avrupa çapında karşılaştırmalara tabi tutuluyor. Böylelikle İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı merkezlerdeki incelemelerin standartlara uyum gösterip göstermediği, standartlardan sapma olup olmadığı ve sapmaların sıklık ve nedenleri anlık tespit ediliyor.

Anadolu Kuzey Radyoloji Klinikleri Koordinatörü Prof. Dr. Hakkı Muammer KARAKAŞ konu ile ilgili olarak “Doz yönetimi konusu, ya da diğer bir deyişle BT görüntülemede hastanın aldığı radyasyon dozunu en aza indirme çabaları, son yıllarda büyük önem kazandı ve hekimlerin, hastaların ve cihaz üreticilerinin en önemli ilgi alanlarından biri haline geldi. Bilinçli hastalar artık düşük doz teknolojilerinden haberdar ve bizden bu konuda neler yaptığımızı öğrenmek istiyor. Biz de hastalarımızın bu talebini, merkezlerimizde düşük dozla çekime olanak sağlayan yeni teknoloji ürünü BT sistemlerini kullanarak ve tüm tesislerimizi doz yönetimini bir üst düzeye taşıyan DoseWatch doz takip teknolojileriyle donatarak sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

GEHC doz takip ve raporlama çözümü olan DoseWatch teknolojisi hastaların aldığı dozları mümkün olan en düşük seviyeye düşürmeyi mümkün kılıyor. Bu teknoloji radyasyon dozundaki değişkenlikleri saptayarak BT çekim protokollerini ülkemiz için satandartize ve optimize etmekte kullanılıyor. Doz takip sistemleri, gerçekleştirilen incelemeler konusunda cihaz, teknisyen ve çekim protokollerinin bilgisayarlı istatistiksel analizine imkan sağlıyor. Sistem, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine ve ulusal sağlık otoritelerine görüntüleme işlemleri ve radyasyon seviyeleri arasındaki ilişkinin saptanmasına yönelik olağanüstü imkanlar sağlıyor.

Doz Mükemmelliği Seferberliği ve DoseWatch teknolojisinin bir diğer etkisi teknisyen ve hekimlerde kalite konusunda en üst düzeyde farkındalık yaratılması ve tıbbi personelin arasındaki olumlu yarışma ve takımdaşlık ruhunun en üst düzeye çıkartılması.

doz-bilgi-ekran
Resim 1: DoseWatch Sistemi hastaların maruz kaldığı radyasyon dozunun saptanması ve analiz edilmesinde en gelişkin teknolojiyi temsil ediyor.

Resim 2: İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı FSM Radyoloji Merkezinde teknisyenler ve medikal fizikçiler incelenmekte olan hastanın radyasyon maruziyetini bilgisayar ortamında değerlendiriyor.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla