• Hm. Aslı Bursalı, Hemşireler ve Ebeler grup logosuHemşireler ve Ebeler grubunda 5 yıl 1 ay önce

    Sağlık Hukukunda Hemşirelik Uygulamaları’ paneli – 26 Mart 2014 Çarşamba
    İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi ve Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulunca düzenlenen ‘Sağlık Hukukunda Hemşirelik Uygulamaları’ konul panel 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 14.00’da Üniversitenin Mecidiyeköy Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak. Açılış konuşmalarından sonra iki oturum halinde gerçekleştirilecek panelin ilk oturumunda ‘Hemşirelik uygulamalarında etik sorunlar’, ‘Hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları’, ‘Hemşirelik uygulamalarında mesleki sorunlar’ konuları ele alınacak. İkinci oturumda ise ‘Hemşirelik uygulamaları ve hasta hakları’, ‘Hemşirelik uygulamalarında yasal sorumluluklar’, ‘Hemşirelik uygulamalarında tıbbi hatalar ve yargı kararları’ konuları üzerinde durulacak. Bilgi: http://www.istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID=1&SubCatID=1&ID=9115&des=SAGLIK-HUKUKUNDA-HEMSIRELIK-UYGULAMALARI