• Dr. İsmail Demirci Duyurular grup logosuDuyurular grubunda bir güncelleme yayınladı 6 yıl önce

    8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi
    Her yıl düzenlenen ‘Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’ sağlık alanında yer alan tüm meslek elemanlarını kapsamaktadır. Özel ve kamu alanındaki gelişmeler, yenilikler ve değişikliklerin paylaşıldığı ve konuya gönül verenlerin buluştuğu bu etkinliğin sekizincisi ilk kez bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 10-12 Eylül 2014 tarihlerinde “Daha İyi Sağlık Sistemleri için Daha İyi Sağlık Yöneticileri” temasıyla Lefke Avrupa Üniversitesi ev sahipliğinde Acopulco Resort Convention&Spa Hotel’de gerçekleştirilecektir.

    Kongre’de aşağıdaki konular ele alınacaktır: Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Kurumlarında Muhasebe ve Finansman, Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Hastane Organizasyonu ve Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, Yönetim Muhasebesi, Bütçeleme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Mevzuatı ve Etik, Sağlık Enformasyon Sistemi, Sağlık Reformları, Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi, Sağlık Yönetiminde Tahmin Yöntemleri, Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemleri, Sağlık Sigortacılığı, Sağlık İletişimi, Medikal Turizm, Sağlık Hizmetlerinde Performans Değerleme. Daha fazla bilgi için: http://www.eul.edu.tr