Uykusuzluk tıbbi bir sorundur ve tedavi edilebilir

>