Yeni oral antikoagülan başlanılan hasta hangi sıklıkla kontrole gelmelidir?

>