Çinko eksikliği pekçok hastalıkla doğrudan ilişkili!

>