Malpraktis iddialarında sadece sigorta şirketi’ne dava açılabilir…

>