Mekanik protez veya biyoprotez kapak hastalıklarında YOAK kullanılabilir mi?

>