Mekanik protez veya biyoprotez kapak hastalıklarında YOAK kullanılabilir mi?

14 Eylül 2015   |    2 Nisan 2020    |   Kategori: Kardiyoloji, Tedavi Rehberleri, YOAK Rehberi Print

ozgen-safakNVAF’de kullanım endikasyonları olmakla birlikte, valvüler alanda kanıtlanmış kullanımları bulunmadığından warfarin ile zorunlu birlikteliğimiz devam etmektedir. Mekanik protez kapaklarda dabigatran etexilate ile RE-ALIGN (randomized, phase II study to evaluate the safety and pharmacokinetics of oral dabigatran ftexilate in patients after heart valve replacement) çalışması denenmiştir.

Bu bağlamda biri son 7 gün içerisinde aort veya mitral kapak replasmanına gidilmiş grup, diğeri en az üç ay veya daha öncesinde replasman uygulanmış grup olmak üzere dabigatran kolu iki gruba ayrılmış ve kontrol olarak da varfarin kolu alınmıştır. Renal fonksiyonlarına göre hastalara 150-220-300 mg 2×1 olarak dabigatran etexilate verilmiş ve plazma konsantrasyonu 50 ng/ml’den yüksek olacak şekilde ayarlanmıştır.

Warfarin alan grupta da tromboembolik riske göre INR hedefi 2-3 veya 2.5-3.5 ararlığında tutulmuştur. 252 hasta çalışmaya dahil edilmiş fakat dabigatran etexilate kolunda artan tromboembolik ve kanama hadiselerinden dolayı çalışma erken sonlandırılmıştır.

Heparin nedir? Neden kullanılır? Faydaları ve yan etkileri nelerdir?

İskemik veya iskemik olmayan inme dabigatran kolunda 9 hastada (%5) görülürken varfarin alan grupta gözlenmemiştir. Majör kanama dabigatran alan grupta 7 hastada (%4) meydana gelmişken, varfarin alan grupta 2 hastada (%2) gelişmiştir. Tüm majör kanamaların perikardiyal kanama olduğu gözlenmiştir. Rivaroksaban ve apiksabanın mekanik protez kapaklar ile ilgili çalışmaları olmadığından bu yönde elimizde bir veri bulunmamaktadır.

Bioprotez kapaklar ile ilgili olarak ise dabigatranın devam eden faz II çalışması olan DAWA (Dabigatran Versus Warfarin After Mitral and/or Aortic Bioprosthesis Replacement and Atrial Fibrillation Postoperatively) çalışması bulunmaktadır.

Varfarin (coumadin) nedir? Ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir?

Üç ay veya daha öncesinde bioprotez uygulanmış olan AF’li hastalar alınmış olan bu çalışmada dabigatran koluna 110 mg 2×1 dabigatran etexilate verilmiş ve tromboemboli ve kanama açısından takip edilmiştir. Çalışma devam etmekle birlikte erken veriler dabigatranın warfarine non-inferior olduğu sonucunu vermiştir. Fakat çalışmanın neticelenmesi ve istatistiksel verilerinin ortaya konması beklenmeli, bu konuda daha fazla çalışmanın elde edilmesi gerekmektedir. Rivaroksabanın ve apiksabanın bu yönde bir çalışması olmadığından herhangi bir verileri bulunmamaktadır.

Sonuç olarak mevcut veriler ışığında mekanik protez kapaklarda veya bioprotez kapaklarda yeni nesil oral antikoagülanların kullanım endikasyonu bulunmamaktadır. Bu konuda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Yeni Oral Antikoagülan Kullanımında En Sık Sorulan 20 Soruya 20 Uzman Yanıtı

Pratik hayatta yeni oral antikoagülanları hangi hastalarda tercih ediyorsunuz?

Varfarin Kullanan NVAF Hastasında TTR Değeri >%70 ise YOAK’a Geçmeli miyiz?

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla