Yeni oral antikoagünların yemeklerle bir etkileşimi söz konusu mu?

>