Pandemin dördüncü dalgası sadece aşısızları değil uygun aşı olmayanları da etkiliyor

>