Kanser tedavisinin yapıldığı her hastanede tümör konseyleri kurulmalı

>