Stabil KAH ve NVAF hastalarında OAK ve Anti-Trombositer komb. nasıl olmalı?

>