Stabil KAH ve NVAF hastalarında OAK ve Anti-Trombositer komb. nasıl olmalı?

Kategori: Kardiyoloji, Tıp Ders Notları, YOAK Rehberi Print

ugur-onsel-turkElektif PKG planlanan olguda ilk değerlendirme ve yönetim şu basamakları kapsamalıdır:

1) Öncelikle olgunun inme riski CHA2DS2VASc skoru ile kanama riski HASBLED skoru ile mutlaka değerlendirilmelidir. Risk değerlendirme sürecinin dinamik bir süreç olduğu, zaman içerisinde bireyin risk faktörlerinde değişim olabileceği unutulmamalı, risk skoru değerlendirmesi en azından yılda bir kez yapılmalıdır. HASBLED skoru “tedaviye karar verme” açısından değil, “uyarıcı” değeri açısından dikkat edilmesi gereken bir skordur. Kanama riski açısından düzeltilebilir risk faktörlerine mutlaka önem verilmeli, gereği yapılmalıdır.

2) YOAK’lar 3’lü ya da ikili antitrombotik tedavinin parçası olarak kullanılırken düşük dozlarda (dabigatran 110 mg bid, rivaroxaban 15 mg od, apixaban2.5 mg bid) kullanılmalıdır.

3) Girişim planlanan olguda radial arter yaklaşımı tercih edilmelidir.

4) Çıplak stentler ya da yeni jenerasyon ilaç kaplı stentler tercih edilmeli, kanama riski düşük olgularda (HASBLED Skoru 0-2) yeni jenerasyon ilaç kaplı stentler çıplak stentlere tercih edilebilirler.

5) Tikagrelor ve prasugrel gibi 3. kuşak antitrombositer ajanlardan kaçınılmalıdır.


İlk değerlendirme aşamasından ve dikkate alınması gereken noktalardan sonra olguların antitrombotik tedavi yönetimlerine ilişkin temel hususlar şunlardır:

1) Elektif PKG uygulanan kanama riski düşük (HASBLED Skoru 0-2) stabil koroner arter hastalığı (SKAH) olan olgularda YOAK, klopidogrel ve aspirin kombinasyonundan oluşan 3’lü antitrombositer tedaviye işlemden sonra en az 4 hafta devam edilmelidir. Bununla birlikte 3’lü tedavi süresi 6 aydan uzun olmamalıdır. Ayrıca işlem den sonraki ilk 12 ay boyunca YOAK + Klopidogrel (veya aspirin 100 mg/gün) kombinasyonu ile devam edilmelidir. İlk 12 ayın sonunda tedaviye yalnızca YOAK ile devam edilir.

2) CHA2DS2VASc skoru=1 olan kanama riski düşük (HASBLED Skoru 0-2) seçilmiş olgularda ikili antiplatelet tedavi (aspirin + klopdogrel) ya da ikili antitrombotik tedavi (YOAK + klopidogrel) tercih edilebilir.

3) Elektif PKG uygulanan kanama riski yüksek (HASBLED Skoru≥3) SKAH olgularında 3’lü antitrombotik tedavi 4 hafta süre ile verilmeli, daha sonra girişimi izleyen 1. yılın sonuna dek YOAK + klopigogrelkombinasyonu ile tedaviye devam edilmelidir.

4) CHA2DS2VASc skoru=1 olan kanama riski yüksek (HASBLED Skoru≥3) seçilmiş olgularda aspirin klopidogrelkombinasyonundan oluşan ikili antitrombositer tedavi ya da YOAK + klopidogrel kombinasyonundan oluşan ikili antitrombotik tedavi girişim sonrası 12 ay süre ile tercih edilebilir.

5) YOAK + klopidogrel (ya da aspirin 100 mg /gün) kombinasyonu altındaki tüm olgularda proton pompa inhibitörü ile gastrik korunma düşünülmelidir.

6) İnme riski orta-yüksek (CHA2DS2VASc skoru≥2), YOAK almakta olan olguda işlemden 48 saat önce ara verilerek PKG yapılabilir. İşlem sırasında ek parenteralantikoagülanimutlaka yapılmalı, radial girişim yolu tercih edilmelidir.

Yeni Oral Antikoagülan Kullanımında En Sık Sorulan 20 Soruya 20 Uzman Yanıtı

Pratik hayatta yeni oral antikoagülanları hangi hastalarda tercih ediyorsunuz?

Varfarin Kullanan NVAF Hastasında TTR Değeri >%70 ise YOAK’a Geçmeli miyiz?

Yeni Oral Antikoagülanların Varfarin’e üstünlüğü söz konusu mu?

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla