Tip 1 diyabetli çocuklarda kalp hastalığı erken evrede saptanabilir

>