Tuğçe Koç: Katma değeri yüksek ilaç sektörü ihracatla cari açığı kapatabilir

>