Yeni oral antikoagülanların etkinliğini ölçmek için hangi testleri kullanalım?

>