E-Tebligat sistemine başvuru süresi uzatıldı!

Yazan YMM Özlem Kırkaya
Kategori: Sağlık Gündemi, Üye Yazıları Print

 

tebligat-bilgi-mail456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hekimlerin de dahil olduğu bazı mükelleflere e- Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme uyarınca bu mükelleflerin 31.12.2015 tarihine kadar başvuru yapması gerekmekteydi. Ancak Maliye Bakanlığı bu süreyi 467 No’lu Tebliğ ile 01.04.2016 tarihine kadar uzattı.  Bu yazımızda e-tebligat adresinin ne olduğu, kimlerin bunu kullanmak zorunda olduğu , KEP ile aynı şey olup olmadığı, bu adresi nasıl alacağımızı, aldıktan sonra sistemden çıkıp çıkamayacağımızı , hangi evrakların nasıl tebliğ edileceği, tebliğ edilen evraktan nasıl haberdar olacağımızı ve tebliğ tarihini nasıl hesaplayacağımız gibi konuları ele alacağız.

Kimler e-tebligat adresi almak zorunda ?

  1. Ticari ve zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilen işletme sahipleri
  2. Hekimlik, avukatlık, mali müşavirlik gibi meslekleri dolayısıyla mükellefiyeti bulunan kişiler
  3. Limited Şirket ve anonim şirketler gibi kurumlar vergisi mükellefleri

E-tebligat adresi ile kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) aynı mıdır?

E-tebligat adresi Vergi Dairesinin yapacağı tebligatlarda kullanacağı bir adrestir. KEP ise e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlayan elektronik posta adresidir.

E-tebligat adresimi nasıl alacağım?

  1. Gelir vergisi mükellefleri GİB’in internet sitesinde yer alan bölümden veya tebliğ ekindeki formu doldurup Vergi Dairesine bizzat yada özel vekaletli (e-tebligat adresi almaya yetkili olan )bir kimse aracılığıyla başvurarak alabilir.
  2. Kurumlar vergisi mükellefi olan şirket sahipleri ise Tebliğ ekindeki formu doldurup bizzat yada özel vekaletli (e-tebligat adresi almaya yetkili olan )bir kimse aracılığıyla başvurarak alabilir.

E-tebligat sisteminden daha sonra çıkabilir miyim?

E-tebligat sisteminden kural olarak çıkış yoktur. Ancak ölüm, gaiplik yada şirketin tasfiyesinin tamamlanması sonucunda sistemden çıkış yapılarak adres kapatılır.

Vergi dairesi hangi evrakı e-tebligat adresime nasıl tebliğ edecek?

213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak(defter belge isteme yazısı, bilgi isteme yazısı, vergi/ceza ihbarnamesi, ödeme emri vb), elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.

E-tebligat gönderildiğinden nasıl haberdar olacağım?

Size e-tebligat yapıldığında başvuru esnasında bildirmiş olduğunuz cep telefon numarasına SMS ve e-posta adresinize e-mail gönderilecektir. Bu mesajı aldıktan sonra internet vergi dairesi kullanıcı bilgilerinizi kullanarak sisteme giriş yapıp, gönderilen evrağın içeriği hakkında bilgi sahibi olursunuz.

E-tebligat adresime gelen evrak ne zaman tebliğ edilmiş sayılır?

Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.
ÖRNEK: Vergi Müfettişi, X Ltd.Şti.’den 2014 yılı defter ve belgelerini elektronik imzalı 03.03.2016 tarihli defter ve belge isteme yazısı ile istemiştir. Söz konusu evrak X Ltd.Şti.’nin elektronik ortamdaki adresine 04.03.2016 tarihinde ulaşmıştır.

Söz konusu evrakın tebliğ tarihi 09.03.2016‘dır. Bu tarihten itibaren defter ve belge ibraz süresi işlemeye başlamaktadır. Defter ve belge ibraz süresinin 15 gün olduğu göz önüne alındığında mükellefin en geç 24.03.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) defter ve belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

E-tebligat adresine tebliğde tebliğ tarihi neden önemlidir?

Bildiğimiz üzere vergi mevzuatında tebliğ tarihleri yasal haklarımızı kullanma sürelerimiz bakımından önem arz etmektedir. Örneğin defter ve belgelerimiz incelemeye istendiğinde tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ibraz etmezsek incelenmesi istenen yıla ait tüm kdv indirimlerimiz reddedilir ve hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunulur, yada bu adrese ödeme emri tebliğ edilmişse tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açmazsak bu hakkımızı kaybetmiş oluruz, veya bizlere herhangi bir vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmişse tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uzlaşma talebinde bulunmazsak bu hakkımızı tekrar kullanamayız.

E-tebligat adresi almazsam ne olur?

1 Nisan 2016 tarihine kadar bu adresi almak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefi olan anonim ve limited şirketler ile serbest meslek erbabı bu adresi almazsa bunlara 1.370 TL özel usulsüzlük cezası kesilir ve re’sen e-tebligat adresi açılarak ilgilisine tebliğ edilir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla