Kurs Koordinatörü: Dr. Emine Elvan Çiftlik

Kursun Amacı: Kurumların faaliyetlerini içeren ve hizmet kalitesi, verimlilik, etkinlik ve etkililik gibi kurumsal dengeyi gözeten ve pusula vazifesi gören çok sayıda işaretler bulunmaktadır. Kurumların ürettiği hizmetler açısından bulunduğu yeri, ulaştığı aşamaları gösteren, kurumsal hedeflere uyumunun takip edilebileceğiyol gösterici bu bileşenlerin“GÖSTERGELER” olduğu ifade edilebilir. Kurumların rotasının çıkarılması için vazgeçilmez olan göstergeler ulusal sağlık politikalarına uyum sağlamadaki katkısının yanısıra ekonomik öneme de sahiptir. Kurumların sürdürülebilirliği açısından çok önemli olan hayati bulguları ifade eden göstergelerin anlaşılması her düzeyde yönetici(müdür, birim sorumluları gibi) ve çalışanların göstergeler hakkında bilgi sahibi olmasını günümüz çalışma hayatında vazgeçilmez hale getirmektedir.

Bu kursun amacı, hedef kitlesi açısından mevcut göstergelerin anlaşılması ve yorumlanmasının yanısıra, kurumların ihtiyaç duyacağı yeni göstergelerin oluşturulmasına dair temel metot ve bilgilerin verilmesidir.

Kursa Kimler Katılabilir?: Kurumlarda Üst Yöneticiler, Kalite Denetçileri ve Değerlendiricileri, Başkanlar, Başhekimler, Başhekim Yardımcıları, Müdürler ve Yardımcıları, Mesul Müdürler, Orta Kademe Yöneticiler, Kalite Direktörleri, Kalite Koordinatörleri, Birim/Servis/Klinik Sorumluları, Kalite ve Verimlilik Birim Sorumluları ve Çalışanları, Hasta ve Çalışan Hakları Birim Sorumluları, Faturalama/Muhasebe Sorumluları, Bakım Merkezi/Evi ve Huzurevi Çalışanları ve Yöneticileri.

Kurs Temel Kazanımları: İki günlük bu kurs süresince katılımcılara, göstergelere dair temel bilgilerin verilmesi, gösterge değerlendirme ve analizi ile yorumlanması, gösterge okuryazarlığı ve yeni göstergeler üretme gibi konularda temel beceri motivasyonu kazandırmak hedeflenmektedir.

Kurs Tarihi: 9-10 Ekim 2021

Kursa Kayıt: Sistem üzerinden kayıt formu doldurup kayıt bedelini yatıran katılımcılar kesin kayıt hakkı kazanmış olacaktır.

Kurs Kontenjanı: Kontenjan sınırlıdır.

Kurs Süresi:  2 Gün – 11 Ders Saati (11 saat)

Kursa Katılım Şekli: Online olarak yapılacak kursumuza katılım için bir hafta önceden mail adreslerinize detaylı katılım bilgilisi ve etkinliğe katılım linki gönderilecektir. Her oturum öncesinda ayrıca hatırlatma ve katılım linki iletilmiş olacaktır.

Kurs Etkinliğini Ölçme ve Diğer Bilgiler:

 • Kurs çevrimiçi-online olarak düzenlenecektir.
 • Her ders 45 dk sunum ve 15 dk soru-cevap olmak suretiyle toplam 1 saattir.
 • Katılımcılara kurs öncesi beklenti ve kurs sonrası kurs değerlendirme anketi uygulanacaktır.
 • Katılımcılara kurs öncesi ve sonrası kurs etkinliğini ölçmek amacıyla kurs eğitim konularına ilişkin ön test ve son test uygulanacaktır.
 • Katılımcılara kurs bitimi dijital katılım belgesi verilecektir.

Kurs Ücreti:

Erken Kayıt (17 Eylül 2021’e kadar) 550 TL + KDV
Geç Kayıt (17 Eylül 2021 sonrası) 650 TL + KDV

Kurs Konuları:

 1. Gösterge Yönetimine Giriş(Sistem Oluşturma ve Sürdürülebilirlikte Göstergelerin Kullanımı)
 2. Uluslararası Akreditasyonlarda ve Ülke Uygulamalarında Göstergelere Bakış
 3. Tanı Süreçlerinde Göstergelerin Kullanımı
 4. Tedavi Süreçleri Etkinliğini Göstergelerle Yönetme
 5. Acil Hizmet ve Acil Durumlarda Göstergelerin Kullanımı
 6. Yoğun Bakım ve Ameliyathane Yönetiminde Göstergeler
 7. Bakım Hizmetlerinde Gösterge Yönetimi
 8. Kurumsal ve Yönetimsel Süreçlerde Göstergeler
 9. Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde Göstergelerin Rolü ve Önemi
 10. Sosyal Hizmet Sunumunda Göstergelerin Yeri ve Önemi

 

Eğitimciler:

Eğitimciler; sağlıkta kalite ve akreditasyon alanında uzun yıllar emek sarf eden, saha deneyimi olan, konusunda uzman ve yetkin profesyonellerden oluşmaktadır.

 1. Prof. Dr. Bilçin Tak Meydan
 2. Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek
 3. Doç. Dr. Fatoş Korkmaz
 4. Doç. Dr. Önder Limon
 5. Uz. Dr. Ayhan Kalyoncu
 6. Uz. Dr. Kemal Oktay
 7. Songül Yorgun
 8. Dr. Bayram Demir
 9. Dr. Özlem Ecemiş
 10. Ecz. Ercan Koca

KURS PROGRAMI

1. Gün: 9 Ekim Cumartesi

Saat Ders Konusu
12:30-12:45 Açılış – Dr. Hasan Güler
Kurs Tanıtımı – Dr. Emine Elvan Çiftlik
13:00-14:30 1. Gösterge Yönetimine Giriş
Sistem Oluşturma ve Sürdürülebilirlikte Göstergelerin Kullanımı
– Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN
14:45-15:45 2. Uluslararası Akreditasyonlarda ve Ülke Uygulamalarında Göstergelere Bakış
– Ecz. Ercan KOCA
16:00-17:00 3. Tanı Süreçlerinde Göstergelerin Kullanımı
– Doç. Dr. Ayşegül ÇOPUR ÇİÇEK
17:15-18:00 4. Tedavi Süreçleri Etkinliğini Göstergelerle Yönetme
– Uz. Dr. Kemal OKTAY
 

2. Gün: 10 Ekim Pazar

12:00-13:00 5. Acil Hizmet ve Acil Durumlarda Göstergelerin Kullanımı
– Doç. Dr. Önder LİMON
13:15-14:15 6. Yoğun Bakım ve Ameliyathane Yönetiminde Göstergeler
Uz. Dr. Ayhan KALYONCU – (BU OTURUM DAHA SONRA YAPILACAKTIR)
14:30-15:30 7. Bakım Hizmetlerinde Gösterge Yönetimi
– Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ
15:45-16:45 8. Kurumsal ve Yönetimsel Süreçlerde Göstergeler
– Dr. Özlem ECEMİŞ
17:00-18:00 9. Eğitim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde Göstergelerin Rolü ve Önemi
– Songül YORGUN
18:15-19:15 10. Sosyal Hizmet Sunumunda Göstergelerin Yeri ve Önemi
– Dr. Bayram Demir
19:30-19:40 Kurs Sonu Genel Değerlendirme
 Dr. Emine ELVAN ÇİFTLİK

Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Gösterge Yönetimi Kursu Başvurusu

İsim(Gerekli)
Kayıt yaptıktan sonra kurs ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz...

Değerli katılımcımız, kayıt veya ödeme ile ilgili yaşadığınız her türlü sorun veya danışmak istediğiniz her türlü konu ile ilgili bize şu (medya@ukvad.org) mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Fatura işlemleri ve istediğiniz fatura türü ile ilgili lütfen yukarıdaki ‘Kursa Dair Beklentiler / Öneriler’ kutucuğuna talep ve bilgilerinizi yazınız. Bu talepleriniz doğrultusunda faturanız hazırlanıp tarafınıza iletilecektir.
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Araç çubuğuna atla