Yeni geliştirilen DNA testi Down sendromu teşhisinde çok etkili bulundu

Kategori: Güncel / Literatür, Jinekoloji Print

gebe-hamile-kan-testDNA testi fetal kromozom anomalilerin saptanmasında görüntülemeden etkili
New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, majör fetal kromozom anomalileri için prenatal test uygulaması oldukça anlamlı sonuçlara sahip. Çalışmada, hücresiz DNA (cfDNA) kullanan invazif olmayan prenatal test ile standart görüntüleme yöntemlerinin başa baş bir karşılaştırması yapıldı ve cfDNA testinin (verifi prenatal test) yanlış pozitif sonuçları anlamlı olarak azalttığı ve fetal trizomi 21 ve 18’in tespiti için anlamlı olarak daha yüksek pozitif öngörücü değere sahip olduğu saptandı. Çalışmanın yazarlarından Prof. Dr. Diana W. Bianchi tarafından yönetilen bilim insanları ekibi, gebe kadınların genel obstetrik popülasyonunda invazif olmayan hücresiz DNA prenatal testi kullanarak yürüttükleri klinik çalışmalarının sonuçlarının oldukça etkileyici olduğunu açıkladılar.

Çok merkezli, körlenmiş çalışmada, 1.914 gebe kadından alınan numuneler analiz edildi ve invazif olmayan cfDNA testinin standart prenatal anöploidi tarama yöntemlerine kıyasla (anöploidi bir veya daha fazla eksik kromozom olmasına dair bir terimdir) yaygın olarak Down sendromu diye bilinen, trizomi 21için pozitif öngörücü değerde on kat iyileşmeye sahip olduğu bulundu.

Önemli biçimde, fetal kromozomal anomali riskine bakmaksızın, cfDNA testi gebe kadınların genel popülasyonunda tutarlı olarak oldukça iyi gerçekleştirildi. Daha önceki çalışmalar testlerin daha yüksek fetal kromozom anomalisi riskine sahip kadınlarda daha kesin olduğunu göstermişti, fakat bu çalışmada ilk kez cfDNA testleri ABD’deki güncel bakım standardını içeren çeşitli kan ve ultrason testleri ile genel bir obstetrik popülasyonda kıyaslandı.

Diana-BianchiÇalışmanın sonuçları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Bianchi, şu değerlendirmeyi yaptı: “İnvazif olamayan DNA testinin majör avantajının yanlış pozitif oranında anlamlı bir azalma olduğunu saptadık. Primer görüntüleme olarak hücresiz DNA kullanarak prenatal testin, pozitif bir görüntüleme için gerçekleştirilen (amniyosentez gibi) pek çok invazif diyagnositk prosedürlere olan ihtiyacı ortadan kaldırabildiğini bulduk.”

Fetal anöploidi için prenatal görüntüleme, rutin prenatal bakımın bir parçası olarak American College of Obstetricians and Gynecologists tarafından tavsiye edilmektedir. Araştırmacılar güncel standart invazif olmayan anöploidi test teknikleriyle –serum biyokimyasal analizleri ve ultrason kullanarak ense kalınlığı ölçümü- invazif olmayan, hücresiz DNA testini kıyasladı. Serum biyokimyasal analizi kromozomal anomaliler için biyobelirteçleri tespit ederken, ense kalınlığı ölçümü bebeğin ensesinin arkasındaki boşluğun kalınlığını ölçmek için ultrason incelemelerini kullanır.

Down sendromunda, boşluğu daha kalın gösteren daha fazla sıvı bulunur. Hücresiz DNA testi, annenin kan örneğinde DNA fragmanlarını haritalayarak (eşleştirerek) ve sayıp normal referans örneklerle kıyaslayarak çalışır. Hücresiz DNA, gebeliğin 10. Haftasından sonra anneden basit bir kan alımı yoluyla elde edilir.

Gebelikte down sendromuna karşı yeni bir DNA testi

Çalışmanın sonlanım noktası, iki çalışma yöntemi arasındaki trizomi 21 ve 18 için yanlış pozitif oranlarının bir kıyaslamasıydı. Birleştirilmiş trizomi 18 ve 21 için yanlış pozitif oranı DNA testine girenlerde yüzde 0.45 iken, standart test uygulaması için bu oran yüzde 4.2 idi ve istatistiksel olarak fark anlamlıydı. Başka bir kıyaslama test sonuçlarının pozitif öngörücü değeri için yapıldı: Trizomi 21 için DNA sonuçları yüzde 45.5 öngörücü değere sahipti, buna kıyasla standart testte bu oran yüzde 4.2 idi; Trizomi 18 için DNA sonuçları yüzde 40.8 öngörücü değere sahipti, buna kıyasla standart testte bu oran yüzde 8 idi, anlamlı bir iyileşme vardı.

Prof. Dr. Bianchi, “Çalışmamızın güçlü yönü, gerçek dünya tıp uygulamalarına ayna tutan bir çeşitlilikteki klinik ortamda yürütülmesiydi. Çalışmadaki hastaların büyük çoğunluğu 30 yaşın altındaydı, ilk kez bebek sahibi oluyordu ve spontane olarak gebe kalmışlardı. Çalışma popülasyonumuz, sonuçlarımızı gerçek klinik uygulamayla bağlantılı yapan, ırk ve etnik köken açısından çeşitliliğe sahipti. Ayrıca çalışmadaki her hastadan gebelik sonucu bilgisi elde ettik” diyor.

Yeni genetik testle gebelikteki pek çok risk tespit edilebilecek!

Kaynak: 1- DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening. Diana W. Bianchi, Lamar Parker, Craig Saffer, Kelly Oliver, Richard P. Rava, Amy J. Sehnert. New England Journal of Medicine, 2014; 370 (9): 799 DOI: 10.1056/NEJMoa1311037 –Makale için tıklayın;  http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1311037

2- Screening for Trisomies in Circulating DNA. Michael Greene, Elizabeth G. Phimister. New England Journal of Medicine, 2014; 370 (9): 874 DOI: 10.1056/NEJMe1401129 – Makale için tıklayın: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1401129

DNA Sequencing versus Standard Prenatal Aneuploidy Screening.

BACKGROUND: In high-risk pregnant women, noninvasive prenatal testing with the use of massively parallel sequencing of maternal plasma cell-free DNA (cfDNA testing) accurately detects fetal autosomal aneuploidy. Its performance in low-risk women is unclear.

METHODS: At 21 centers in the United States, we collected blood samples from women with singleton pregnancies who were undergoing standard aneuploidy screening (serum biochemical assays with or without nuchal translucency measurement). We performed massively parallel sequencing in a blinded fashion to determine the chromosome dosage for each sample. The primary end point was a comparison of the false positive rates of detection of fetal trisomies 21 and 18 with the use of standard screening and cfDNA testing. Birth outcomes or karyotypes were the reference standard.

RESULTS: The primary series included 1914 women (mean age, 29.6 years) with an eligible sample, a singleton fetus without aneuploidy, results from cfDNA testing, and a risk classification based on standard screening. For trisomies 21 and 18, the false positive rates with cfDNA testing were significantly lower than those with standard screening (0.3% vs. 3.6% for trisomy 21, P<0.001; and 0.2% vs. 0.6% for trisomy 18, P=0.03). The use of cfDNA testing detected all cases of aneuploidy (5 for trisomy 21, 2 for trisomy 18, and 1 for trisomy 13; negative predictive value, 100% [95% confidence interval, 99.8 to 100]). The positive predictive values for cfDNA testing versus standard screening were 45.5% versus 4.2% for trisomy 21 and 40% versus 8.3% for trisomy 18.

CONCLUSIONS: In a general obstetrical population, prenatal testing with the use of cfDNA had significantly lower false positive rates and higher positive predictive values for detection of trisomies 21 and 18 than standard screening. (Funded by Illumina; ClinicalTrials.gov number, NCT01663350.)

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla