ASCEND verileri, etanercept’in sulfasalazine üstünlüğünü gösteriyor!

Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

EULAR 2010 kongresinde sunulan yeni veriler, Ankilozan Spondilit tedavisinde etanercept kullanımını destekleyen ek kanıtlar sağladı. Yeni açıklanan ASCEND çalışmasının verileri, aktif ankilozan spondilit hastalarındaki aksiyel ve periferik eklem bulguları ve fiziksel fonksiyonlarda gözlenen iyileşme açısından Enbrel’in (etanercept) sulfasalazine göre daha üstün olduğunu gösterdi.

ASCEND (Ankylosing Spondylitis Study Comparing ENbrel with Sulphasalazine Dosed Weekly) çalışmasından elde edilen veri analizleri, ankilozan spondilitte klinik sonuçların iyileşmesi ve hastalığa bağlı maliyetin düşürülmesinde biyolojik bir ajan ile tedavinin faydasını gösteriyor. EULAR (Avrupa Romatizma ile Savaş Derneği) 2010 kongresinde sunulan çalışmanın yeni verileri, ciddi kısıtlılığa neden olabilen ve toplum açısından önemli bir maliyet yaratan Ankilozan Spondilit (AS) tedavisinde etanercept kullanımını destekleyen ek kanıtlar sağladı.1,2,3,4

Çalışma ile ilgili Pfizer tarafından yapılan açıklamaya göre, ASCEND’ten elde edilen bulgular; 2-4 AS tedavisinde sıklıkla kullanılan bir hastalık modifiye edici anti romatizmal ilaç olan sulfasalazin tedavisinden etanercept tedavisine geçilen hastalarda klinik yanıtta iyileşme gözlendi.2 Her iki tedavi seçeneği ile genç ve erken AS hastalarında daha fazla klinik ve fonksiyonel fayda elde edilmiş, daha genç hastalarda etanercept tedavisi, sulfasalazin tedavisine gore anlamlı olarak daha üstün sonuçlar vermiştir. 3 Etanercept tedavisiyle, hastalığa bağlı maliyetlerde önemli miktarda azalma meydana geldi.

Çalışmanın verilerini değerlendiren Liverpool Üniversitesi Romatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Robert Moots, şu bilgileri verdi: “Veriler, AS tedavisinde biyolojik ajanların kullanımını hem hastalık tedavisi, hem de maliyetler açısından desteklemektedir. AS hastalarında, tanıda 11 yıla kadar varan ciddi gecikmeler olduğu rapor edilmektedir ve bu sonuçlar optimal tedavi sonuçları elde edilmesi ve hastalık ilerlemesinin önlenebilmesi için hastalara doğru tanı konması, hızlı bir şekilde uygun uzmana sevk edilmeleri ve uygun tedaviye başlanmasının önemini desteklemektedir.”

Etanercept ile sulfasalazine göre daha üstün etkinliğe sahip 2,7
ASCEND çalışması, AS hastalarında (periferik eklem tutulumu olanlar da dahil) etanerceptin etkinliğini sulfasalazin ile karşılaştırmaktadır. Çalışma, biyolojik ajanlar ile aktif bir karşılaştırma grubu içeren yayınlanmış ilk çalışmadır. 7 ASCEND’in 36 hafta süreli uzatma çalışmasından elde edilen ve EULAR 2010’da sunulan yeni veriler, aktif AS hastalarında klinik yanıtın iyileştirilmesi için sulfasalazin tedavisinden etanercept tedavisine geçilmesini, kabul edilebilir bir güvenlilik profiline sahip etkin bir seçenek olarak desteklemektedir.2

36 hafta sonunda, sulfasalazinden etanercept tedavisine geçiş yapan hasta grubunda ASAS 20 yanıtı elde eden hasta oranı (%68), 16. haftada etanercept tedavisine geçilmeden öncekine göre (%35) daha yüksekti.2 36 hafta süreli bu uzatma çalışması boyunca, herhangi bir yeni güvenlilik bulgusu ya da sinyali ortaya çıkmamış, hiçbir ölüm, tüberküloz, demiyelinizan hastalık ya da fırsatçı enfeksiyon olgusu gözlenmemiştir. 2 Uluslararası Spondiloartrit Değerlendirme Derneği (ASAS) Kılavuzları, ankilozan spondilite bağlı aksiyel hastalığın tedavisinde DMARD’ların kullanımının zorunluluğuna dair kanıt olmadığını vurgulamakta ve konvansiyonel tedavilere rağmen kalıcı aktif hastalığı olan hastalarda etanercept gibi TNF inhibitörlerinin kullanılmasını önermektedir. 5,6

ASCEND çalışması 7,8
ASCEND, aktif AS hastalarında etanercept ve sulfasalazinin etkinlik ve güvenliliğini karşılaştıran 16 hafta süreli, randomize, çift-kör, çok merkezli, aktif karşılaştırmalı bir klinik çalışmadır. Çalışmaya 23 ülkede yer alan 85 merkezden toplam 566 hasta dahil edilmiştir. Hastalar, modifiye New York kriterlerine gore tanı konmuş olan aktif AS hastalarıdır. 4 haftalık bir tarama evresini takiben hastalar, 50 mg/hafta etanercept ya da 3 g/gün’e kadar titre edilen dozda sülfasalazin tedavi gruplarına 2:1 oranında randomize edilmişlerdir.

ASCEND çalışmasından elde edilen sonuçlar: 7
Etanercept grubunda yer alan hastaların %75.9’u 16 hafta sonunda ASAS20 yanıtına ulaşır iken, sulfasalazin grubunda bu oran %52,9’dur.(P<0•0001). Etanercept grubunda ASAS20 elde edilme oranı, 2. haftadan itibaren sulfasalazin grubuna gore anlamlı olarak daha yüksektir (P<0•0001); ve bu fark 16 hafta boyunca devam etmiştir. Benzer şekilde, Etanercept grubunda 2. haftadan itibaren (P≤0•0010) ve 16 hafta boyunca  sulfasalazin grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek oranda hasta parsiyel remisyona ulaşmıştır.

16. hafta sonunda, etanercept ve sulfasalazin gruplarında hastaların sırası ile %33,3 ve %15,5’inde parsiyel remisyon elde edilmiştir (P<0•0001). Mobilite, (BASMI), hastalık aktivitesi (BASDAI), ve fiziksel fonksiyon (BASFI) kriterlerindeki iyileşme de tüm değerlendirme zamanlarında etanercept grubunda daha üstün olarak ortaya çıkmıştır (P<0•0001).  Tedaviye bağlı olarak ortaya çıkan advers olaylar, ve özel ilgi uyandıran advers olaylar bildiren hasta oranları, her iki grupta benzerdir. En sık olarak bildirilen advers olaylar, enjeksiyon yeri reaksiyonları, bulantı, baş ağrısı ve kızarıklıktır.

Ankilozan Spondilit hakkında 1
Ankilozan spondilit (AS) erkekleri kadınlara göre 2-3 kat daha fazla etkileyen ve sıklıkla iki ve üçüncü dekadda ortaya çıkan kısıtlayıcı bir hastalıktır. AS, klasik  olarak  omurgada inflamasyon, katılık ve ağrıya neden olmakta (aksiyel hastalık), ancak periferik eklemleri de etkileyebilmektedir. Hastalığın sonucunda, hastalar iş göremez hale gelebilmekte, yaşam kaliteleri azalmakta ve önemli miktarda sağlık harcaması meydana gelmektedir. 1

Referanslar
Sieper J. et al. Ankylosing spondylitis: an overview. Ann Rheum Dis. 2002;61(Suppl III):iii8-iii18.
Moots R. et al. Etanercept demonstrates sustained clinical improvement in patients with ankylosing spondylitis initially treated with sulphasalazine – results from an open-label 36 week extension of the ASCEND study. Abstract THU0356 from the Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2010), 13-16 June 2010.
Van der Horst-Bruinsma I.E. et al. Baseline demographic and disease-state variables that may predict a better response to etanercept in subjects with ankylosing spondylitis: ASCEND. Abstract THU0360 from the Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2010), 13-16 June 2010.
Moots R. et al. Work productivity and health care utilisation in patients with ankylosing spondylitis receiving etanercept: a pre-post analysis and comparison with patients initially treated with sulphasalazine for 16 weeks before switching to etanercept-results from an open-label 36 week extension of ASCEND study. Abstract THU0357from the Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2010), 13-16 June 2010.
Gossec L. et al. Dissemination and evaluation of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis: results of a study among 1507 rheumatologists.  Ann Rheum Dis 2008;67:782-788
Braun J. et al.  International ASAS consensus statement for the use of anti-tumour necrosis factor agents in patients with ankylosing spondylitis.  Ann Rheum Dis 2003;62:817-824
Braun J. et al.  Clinical Efficacy and Safety of Etanercept Versus Sulfasalazine in Ankylosing Spondylitis Patients: A Randomized, Double-Blind Study (ASCEND Trial). (In print)
Braun J. et al. Clinical efficacy and safety of etanercept versus sulphasalazine in ankylosing spondylitis patients with peripheral joint involvement. Abstract SAT0264 from the Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2009), 10-13 June 2009.
Enbrel EMEA SPC.
Last accessed May 2010.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla