Aşılar ile otizm arasında bir bağlantı var mı?

25 Haziran 2015   |    27 Mart 2023    |   Kategori: Bebek Sağlığı, Otizm Print

Tohum Otizm Vakfı’nın web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre; otizm spektrum bozukluğu (OSB) nöro-gelişimsel bir bozukluk olup yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkar. Sosyal etkileşim ve iletişimde yetersizlik ve sınırlı ve takıntılı ilgi ve davranışlarla gerçekleşen bir özel eğitim kategorisidir. Günümüzde otizmin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik temelli bir bozukluk olduğu yönünde önemli bulgular vardır. Ancak, bu bozukluğa hangi gen ya da genlerin neden olduğu ve genetik mekanizmanın tam olarak ne olduğu bilinememektedir.

Aşılar, otizmin nedenlerini açıklamaya çalışan çevresel etmenler arasında yer alan açıklamalardan yalnızca bir tanesidir. Aşıların otizme neden olan bir tehdit olarak ele alınması aşı içinde virüs/bakterinin canlı kalmasını sağlamak üzere kullanılan bir ağır metal olan civa madeninden kaynaklanmaktadır. Pek çok ailede çocuğun otizmli olma şüphesi 18 ay civarında belirginleşmekte ve rutin aşı takviminde bu dönemde de 3’lü karma aşı yapılmasından dolayı çoğunlukla çocukta görülen bu farklılığın kaynağı olarak bu aşı ele alınmaktadır.

Otizm belirtileri! Otizmin teşhisinde 10 temel belirti yeniden tanımlandı!

Bilimsel çalışmalar otizm-aşı arasında ilişki bulamıyor

Bilimsel çalışmalar otizm ile aşı arasında bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. Uzun yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalarda, aşılarda bulunan civa miktarının çıkartılması ya da azaltılmasına rağmen otizm vakalarında görülen artışın aynı hızla devam ettiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda bu konudaki 96 bine yakın çocukla yapılan yeni bir araştırmada kardeşi otizmli olduğu için otizm açısından yüksek risk grubunda bulunan çocuklarda 3’lü karma aşının yapılmış olmasına rağmen otizmli olma riski ile aşı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaması gibi sonuçlara varılmıştır.

Aşılama özellikle çocukluk çağı hastalıkları açısından kamu sağlığını önemli ölçüde güven altına alan bir uygulamadır ve aşılamada yaygınlık oranı arttıkça çocuklarda görülen çocukluk çağı hastalıklarında azalma ya da çocukta hastalık gerçekleşse bile hastalığın seyrinde hafifleme görülmektedir. Aşılamanın reddedildiği durumlarda çocukların otizmden daha büyük bir risk altında olduğu ifade edilmektedir.

Günümüze kadar gerçekleşen bilimsel çalışmalardan örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Konu ile ilgili kaynakça bilgisine ise www.tohumotizm.org.tr adresinde yer alan haberler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Aşı ile otizm bağlantısı üzerine yapılmış araştırmalar

  • Taylor ve meslektaşlarının 1999 yılında İngiltere’de yürüttükleri araştırmada 1988 yılından itibaren İngiltere’de kullanılan 3’lü karma aşı ile otizm arasında bir ilişki bulunmamıştır.
  • Chen ve meslektaşlarının 2004 yılında İngiltere’de 1979-1993 yılları arasında inceledikleri vakalarda otizm ile 3’lü karma aşı arasında bir ilişki bulunmamıştır.
  • Honda, Shimizu, ve Rutter’ın 2005 yılında Japonya’da yürüttükleri araştırmalarında 1993 yılından beri 3’lü karma aşıdan civa maddesinin çıkarılmasına rağmen 1988-1996 yılları arasında doğan çocuklarda otizm vakalarında azalma görülmemiştir.
  • Fombonne ve meslektaşları (2006) tarafından Kanada’da yürütülen bir araştırmada 1987-1998 yılları arasında aşılarda bulunan civa miktarının azaltılmasına rağmen otizm vakalarında görülen artış aynı hızla devam etmiştir.
  • Madsen ve meslektaşları tarafından (2002) 500.000’den fazla sayıda ve 100.000 tanesinin aşılanmadığı Danimarkalı çocuk ile yürütülen araştırmada 3’lü karma aşı ile otizmin görülme sıklığı arasında bir ilişki bulunmamıştır.
  • Stehr-Green, Tull, Stellfeld, Mortenson ve Simpson (2003) tarafından yürütülen bir araştırmada 1990’lı yılların başlarında aşılardan civanın çıkarıldığı Kuzey Avrupa ülkelerinden İsveç ve Danimarka’da otizmin görülme sıklığı ve yaygınlık oranında bir azalma olmadığı, değişiklik görülmediği bulunmuştur.
  • Schechter ve Grether (2008) tarafından yayımlanan Kaliforniya bölgesinde yürütülen bir araştırmada aşılardan civa maddesinin çıkarılmasına rağmen otizmin görülme sıklığında herhangi bir azalma görülmediği ortaya konmuştur.
  • Anjali ve meslektaşları (2015) tarafından yürütülen ve otizm-aşı arasındaki ilişkiyi ele alan en yeni çalışma olarak kabul edilen çalışmada ise, otizmli bir kardeşi olan ve olmayan çocuklar arasında aşılanma ile otizmli olma arasında normalden yüksek bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen bu çalışma 95.727 çocuk ile yürütülmüştür. Kardeşi otizmli olduğu için otizmli olma açısından risk grubunda olan çocuklarda bile 3’lü karma aşının yapılmış olmasına rağmen otizmli olma riski ile aşı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla