Pankreas kanserinde cerrahi sonrası tedavi

Kategori: Onkoloji Print

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, ileri ve rezeke pankreas kanserinin tedavisinde etkili bir ilaç olan gemsitabin, bir başka etkili tedavi olarak bilinen florourasil ve folinik asit verilen hastalara kıyasla, pankreas kanseri rezeksiyonundan (cerrahi olarak temizleme işlemi) sonra genel sağkalımı iyileştirmiyor.

Araştırmacılar, pankreas kanserinin hastaların <%5’inde 5 yıllık sağkalım süresi ile dünyada başlıca ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor ve ekliyor: Cerrahi rezeksiyon yapılabilen hastaların durumu daha iyi görünüyor ve özel kliniklerde rezeksiyon oranı >%15’lere varabiliyor. Cerrahi kesin bir çözüm olmamakla birlikte, rezeksiyonu takiben hastaların yaklaşık %10’unda 5 yıllık sağkalım gerçekleşebiliyor. Bu hastaların sağkalım sürelerinin uzatılması gerekiyor”.

İngiltere Liverpool Üniversitesi öğretim üyesi Dr. John P. Neoptolemos ve meslektaşları, rezeksiyon sonrasında kemoterapiyi takiben genel sağkalım açısından florourasil ve gemsitabini karşılaştıran bir çalışma yaptı. Avrupa Pankreas Kanseri Çalışma Grubu (ESPAC)-3 çalışması, Avrupa, Avustralya, Japonya ve Kanada’da 159 pankreas kanseri kliniğinde gerçekleştirildi. ESPAC-3 versiyon 2 çalışmasına cerrahi rezeksiyon yapılan, pankreatik duktal adenokarsinomlu 1088 hasta katıldı. Hastalar Temmuz 2000-Ocak 2007 tarihleri arasında tedaviye randomize edildi ve çalışmanın takip süresi 2 yıldı. Çalışmaya katılan hastalara, 6 ay süreyle, florourasil artı folinik asit (lökovorin, folik asitin aktif bir metaboliti; bazı kemoterapi ilaçlarının toksik etkilerini ortadan kaldırır) (n=551) veya gemsitabin (n=537) verildi.

Çalışma süresince toplam 753 hastada (%69) analiz sırasında ölüm olayı görüldü (florourasil artı folinik asit grubunda 388 hasta (%70), gemsitabin grubunda 365 hasta (%68)). Sağkalan 335 hastanın medyan takip süresi, her iki grupta da 34.2 aydı. 282 hasta (%84) 2 yıldan fazla takip süresinde sağkaldı. Florourasil artı folinik asit ile tedavi edilen hastaların medyan sağkalım süresi 23.0 ay, gemsitabin ile tedavi edilen hastaların medyan sağkalım süresi 23.6 aydı.

12. ve 24. ayda sağkalım oranları, florourasil artı folinik asit grubunda %78.5 ve %48.1 iken, gemsitabin grubunda %80.1 ve %49.1’di. Yapılan analizlerde tedavi grupları arasında sağkalım süreleri açısından istatistiki olarak anlamlı bir farka rastlanmadı. Florourasil artı folinik asit tedavisi verilen 77 hastada (%14), tedavi ile ilişkili 97 ciddi advers olay görülürken, bu sayı gemsitabin grubunda 40 hastada (%7.5) 52 advers olaydı. Progresyonsuz sağkalım ve global yaşam kalitesi skorları açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Sonuç olarak, gemsitabin, florourasil artı folinik asite kıyasla, cerrahi rezeksiyon, pankreas kanseri hastalarında sağkalımı artırmadı.

Pankreas kanserinde adjuvan tedavi
Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi ve New York Cornell Üniversitesi Weill Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Eileen M. O’Reilly, bu çalışmanın önemli sonuçları olduğunu ve pankreas kanserinin etkili bir tedavisinin geliştirilebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu şu sözlerle açıkladı: “Günümüzde cerrahi rezeksiyon yapılan pankreatik adenokarsinomun adjuvan tedavisi, hastalara orta düzeyde bir iyileşme sunuyor, fakat esas iyileşme, tedavi almayan hastaların iki katı hastanın 5 yıllık sağkalım süresinin uzatılması olacaktır. Bu çalışmanın klinik çalışma tasarımı yapılırken bu hususa dikkat edilmiş ve diğer adjuvan çalışmalarda palyatif rezeksiyon yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. ESPAC çalışmasının araştırmacıları, standart bir adjuvan tedavi geliştirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur”.

“Avrupa’da ve Amerika’da devam eden çalışmaların sonuçları, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bizlere önemli veriler kazandıracaktır. Ancak, pankreas kanseri hastaların tedavisi için yeni ve aktif ilaçların geliştirilmesi üzerine çalışmamız gerekiyor. Rezeke edilebilir pankreatik adenokarsinomlu hastaların neoadjuvan veya preoperatif tedavisi de ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Pankreas kanseri, baş edilmesi en güç hastalıklardan biri olsa da, önümüzdeki on yılda tedaviye daha ümitli bakıyoruz”.

KAYNAK: After resection, common treatment of pancreatic cancer as effective as chemotherapy drug dose, study suggests – O’Reilly et al. Refinement of Adjuvant Therapy for Pancreatic Cancer. JAMA The Journal of the American Medical Association, 2010; 304 (10): 1124 DOI: 10.1001/jama.2010.1302

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla