Her gün koyu çay içmek kan şekeri düzenliyor ve diyabet riskini azaltıyor!

6 Ekim 2023   |    1 Kasım 2023    |   Kategori: Beslenme ve Diyet Print

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, her gün düzenli ‘koyu’ çay içmek kan şekerini düzenliyor ve tip 2 diyabet riskini önemli oranda azaltıyor. Sonuçları, Hamburg’da düzenlenen Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) Yıllık Toplantısı’nda, açıklanan araştırmaya göre, hiç çay içmeyenlere göre, düzenli olarak koyu çay içenlerde prediyabet gelişme riski ortalama %53 daha düşük olurken; tip 2 diyabet gelişme riski ise %47 daha az olarak saptandı. Bu veriler başta, yaş, cinsiyet, etnik köken, vücut kitle indeksi, tansiyon, kolesterol, alkol alımı, sigara içme durumu, diyabet ailesi öyküsü ve düzenli egzersiz gibi diyabet riskini artıran risk faktörlerini dikkate aldıktan sonra bile değişmedi.

Elde ettikleri bulgularla ilgili bilgi veren araştırmanın yazarlarından Doç. Dr. Tongzhi Wu, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Çayın, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet riskinin azaltılması da dahil olmak üzere, sağlık için önemli faydaları, son yıllarda pek çok araştırmada bildirilmiştir, ancak bu faydaların altında yatan mekanizmalar belirsizdi. Bulgularımız, düzenli çay içmenin, idrarda artmış glikoz atılımı, iyileştirilmiş insülin direnci ve daha iyi kan şekeri kontrolü yoluyla diyabet riskini azalttığına işaret ediyor. Bu faydalar, özellikle her gün koyu çay içenler arasında daha belirgin olarak saptandı.”

Çayın faydaları nelerdir? Yeşil ve siyah çay nasıl demlenir?

Çayın metabolizma kontrolüne ilişkin olumlu etkileri, içerdiği güçlü bir antioksidanlar (alkaloidler, serbest amino asitler, polifenoller polisakkaritler ve türevleri gibi) benzersiz biyoaktif bileşiklerve pankreastaki beta hücrelerinin performansını iyileştiren özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Bunda ayrıca ‘mikrobiyal fermantasyon’dan geçen ‘koyu çayın’ üretilme biçimi de rol oynuyor olabilir.

Araştırma bulguları, Çin’deki 8 kentte yaşayan 1.923 yetişkini (20-80 yaş arası 562 erkek ve 1.361 kadını) içeriyor. Bu süreçte toplamda 436 katılımcının diyabet, 352’sinin prediyabet sorunu yaşadığı saptanırken, 1.135 kişide ise normal kan şekeri seviyeleri ölçülmüş. Katılımcılar arasında hem çay içme alışkanlığı olmayanlar hem de yalnızca tek tür çay içme öyküsü olan kişiler bulunuyordu. Bu kişilere çay tüketim sıklığı (asla, ara sıra, sık sık ya da her gün) ve türü (yeşil, siyah, koyu çay ya da diğer çaylar) soruldu.

Araştırmacılar, çay tüketiminin sıklığı ve türü ile idrarda glikoz atılımı (sabah spot idrar glikoz-kreatin oranı [UGCR] ile değerlendirilen) arasındaki ilişkiyi inceledi, insülin direnci (açlık plazma glikozu ve açlık trigliserit seviyelerinden türetilen trigliserit ve glikoz indeksi [TyG] kullanılarak ölçüldü) ve glisemik durum (tip 2 diyabet öyküsü, antidiyabetik ilaçların güncel kullanımı veya anormal 75g oral glikoz tolerans testi olarak tanımlandı).

Tip 2 diyabet nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Yaş, cinsiyet ve klinik ve yaşam tarzı faktörlerindeki farkları dikkate aldıktan sonra, analiz, her gün çay içmenin, asla çay içmeyenlere göre, idrarla glikoz atılımında bir artışla (UGCR 0,11 mmol/mmol) ve insülin direncinde bir azalma ile (TyG -0,23) ilişkili olduğu saptanmış. Araştırma bulgularında prediyabet için %15 daha düşük risk ve tip 2 diyabet için %28 daha az risk belirlenmiş. Bu olumlu sağlık etkileri özellikle koyu çay içinlerde daha belirgin olarak (UGCR’de 0,16 mmol/mmol artışla ve TyG’de 0,31 azalma) saptanmış.

Elde ettikleri bulguları yorumlayan Doç. Dr. Wu “Bu bulgular, koyu çaydaki biyoaktif bileşiklerin eylemlerinin, böbreklerdeki glikoz atılımını doğrudan veya dolaylı olarak modüle edebileceğini, bu etkinin, SGLT2 inhibitörleri adındaki yeni bir anti-diyabetik ilaç sınıfını taklit edebileceğini gösteriyor. Düzenli çay içmek, tip 2 diyabeti önlemekte ve tedavi etmekte sadece etkili değil, aynı zamanda kalp ve böbrekler üzerinde önemli koruyucu etkilere sahiptir” diyor.

Elde ettikleri bulgulara rağmen, yazarlar, herhangi bir gözlemsel çalışma gibi, bulguların da her gün çay içmenin kan şekeri kontrolünü artırarak idrarla glikoz atılımını artırarak ve insülin direncini azaltarak kan şekeri kontrolünü iyileştirdiğini kanıtlayamayacağını, ancak katkıda bulunma olasılığını öne sürdüğünü belirtiyorlar.

Araştırmanın diğer bir yazarı olan Prof. Dr. Zilin Sun, ise şu bilgileri paylaşıyor: “Bulgularımız, her gün koyu çay içmenin, daha iyi bir kan şekeri kontrolü ile tip 2 diyabet riskini ve ilerlemesini azaltma potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor. Koyu çayın alışkanlık haline gelmiş içimiyle ilişkilendirilen tüm farklı biyobelirteçlere baktığınızda, insanların diyetlerini ve sağlıklarını iyileştirmek için kolayca alabileceği basit bir adım olabilir.”

İnsülin nedir, ne için kullanılır? İnsülin direncinin belirtileri ve tedavisi

Çalışmayı yürüten bilim ekibi, bu çalışmanın devamında tip 2 diyabeti olan kişilerde koyu çayın kan şekeri kontrolü üzerindeki faydalarını araştırmak için çift kör, randomize bir araştırmayı halen sürdürüyorlar.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla