Kronik miyeloid lösemi nedir ve nasıl tedavi edilir?

Kategori: Kanser Print

Her 100 erişkin lösemili hastanın 20-30’u kronik miyeloid lösemidir. Batı toplumunda yapılan araştırmalar, senede her 100 bin kişide 1-2 yeni kronik miyeloid lösemi tanısının konduğunu gösterir. Kronik miyeloid lösemi (KML) kötü huylu bir kan hastalığıdır. Hastalıkla mücadelede geliştirilen tedaviler sayesinde giderek artan sayıda insan artık KML ile yaşamlarını sürdürmeye devam edebiliyor. Ulusalararası KML Günü nedeni ile Türk Hematoloji Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Prof. Dr. Teoman Soysal, “15 yıl öncesine kadar KML’nin ölüme neden olma potansiyeli yüksek bir hastalık olduğunu, ancak hedefe yönelik tedavilerin tıbbın hizmetine sunulmasıyla KML’nin artık yönetilebilen, uysallaştırılmış bir hastalık düzeyine geriletildiğini” belirtti.

Prof. Dr. Teoman Soysal KML hastalığı hakkında şu bilgileri paylaştı:Teoman Soysal “KML hastalığı yaşamın herhangi bir döneminde dokuzuncu ve 22’nci kromozomların birer parçasının karşılıklı yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkar. Değişikliğe uğramış 22. kromozoma Philadelphia kromozomu adı verilir. Bu ismin nedeni Philadelphia’da keşfedilmiş olmasıdır. Bu kromozom bozukluğu hücre içi mekanizmalarda değişikliğe yol açar, özellikle beyaz kan hücreleri etkilenir. Bunun sonucu olarak bu hücreler aşırı çoğalır ve kronik lösemi ortaya çıkar. KML kuşaktan kuşağa geçen kalıtsal bir hastalık değildir.

KML her yaşta görülebilir ancak en sık 50-60 yaşları arasında ortaya çıkar. Çocuklarda daha nadir görülür. KML tanısı hastanın belirtilerinden yola çıkılarak yapılan muayene ve tam kan sayımı, mikroskopik incelemeler, kromozom bozukluğunu gösteren genetik ve moleküler testlerle konur. Bu özel testlerin yapılması için kan ve kemik iliğinden örnek alınması gerekir. Aynı testler hastalığın tedavisinde sağlanan yanıtı izlemede de kullanılır.

Hemogram nedir? Tam kan sayımı testi değerleri ne olmalı?

Hastalığın erken dönemlerinde hastaların genellikle şikayetleri yoktur. Yaklaşık yüzde 40’ında herhangi bir nedenle kan sayımı yapıldığında tesadüfen lökosit düzeyinin yüksek bulunmasıyla tanı konur. Bir kısım hastada ise değişken derecelerde halsizlik, dalak büyümesi nedeniyle karnın sol üst kısmında dolgunluk hissi ortaya çıkar. Bazı hastalarda kilo kaybı olur. Tanı ve tedavi gecikir veya tedaviye yanıt alınmaz ise hastalık ilerleyebilir ve artan derecede yorgunluk, ateş, gece terlemesi, kemik ağrıları gibi yakınmalar gelişir. Bu bulgular, kronik miyeloid löseminin yanı sıra başka birçok hastalıkta da görülebilir, bu nedenle belirtilerin varlığında doktora başvurulmalıdır.

KML erken tespit edildiği, iyi takip ve tedavi edildiği takdirde, hastalar kaliteli ve uzun bir yaşam sürebilir. KML hedefe yönelik tedaviler konusunda birçok kanser türü için model haline gelmiş bulunuyor. Günümüz KML tedavisinde hücre içi değişiklikleri hedef alıp olumsuz etkilerini engelleyen ilaçlar kullanılmaktadır.”

22 Eylül Kronik Miyeloid Lösemili (KML’li) hastalar için çok özel bir tarih. İlk defa 22 Eylül 2011’de dünyanın her yanından bir araya gelen hasta dernekleri, Max Vakfı, Alianza Latina ve Uluslararası KML Vakfı’nın desteği ile sağlık mesleği mensuplarına, hükümetlere ve sektöre hastalığın bilinirliğinin artırılması için işbirliği çağrısında bulundu. İşte bu sebeple, KML’ye neden olan 9 ve 22 numaralı kromozomlardaki genetik değişikliği sembolize eden 22 Eylül günü “Uluslararası KML Günü” olarak seçildi. Her yıl 22 Eylülde dünyanın her yerinde KML konusunda farkındalığı sağlayıcı etkinlikler düzenlenmektedir.

KML tanısı le tedavi görmüş veya tedavi gören pek çok ünlü isim var. Dünyaca ünlü basketbol oyuncusu Kareem Abdul Jabbar da Aralık 2008 yılından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. Teşhis konduğu tarihte 62 yaşındaydı. Hastalık kendisini olduğu kadar ailesini de etkilemiş. Bu nedenle ünlü basketbolcu KML bilinçlendirme kampanyalarında gönüllü yer alıp, sosyal medyada, gazetelerde, radyo ve dergilerde bu hastalığın bilinirliğine yönelik röportajları ile de ünlendi. Röportajlarında “düzenli kan kontrolleri yaptırdığını, tedavisini aksatmadığını, eğer bırakırsa hayatını tehlikeye atmış olacağını” belirten Kareem Abdul Jabbar, KML’nin bilinirliğini artırmak amacı ile çeşitli dünya ülkelerini ziyaret etmekten de geri durmadı.

KML nedir?

Kronik Miyeloid Lösemi (KML), kök hücrelerde kanseröz bir dönüşüm meydana geldiğinde ortaya çıkan bir kan ve kemik iliği hastalığıdır. Kök hücreler, kemik iliği içerisindeki tohumlar gibidirler ve üç ana kan hücresi olan beyaz kan hücresi, kırmızı kan hücresi ve trombositten birine dönüşürler. KML’li kök hücreler anormaldirler ve esas olarak, kan akışına karışan ve vücudun her tarafına yayılan beyaz kan hücrelerinin aşırı üretilmesine neden olurlar. KML tedavi edilmediğinde, 2-3 yıl içerisinde tedavisi olmayan ölümcül bir hastalığa dönüşür.

Çoğu KML’li hücrede, 22 numaralı kromozomun bir bölümünün 9 numaralı kromozomun bir bölümü ile yer değiştirdiği ve 1960 yılında keşfedilen ve Philadelphia kromozomu diye adlandırılan bir oluşuma yol açtığı karşılıklı bir translokasyon durumu söz konusudur. Bu genlerin bu şekilde birleşmeleri, tirozin kinaz aktivitesi yüksek ve KML’ye neden olduğu düşünülen anormal bir proteinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu mekanizmaların anlaşılması, kanserde kişiselleştirilmiş tıp alanında en önemli atılımlardan biri olarak kabul edilen, genetik hedefli bir kanser ilacının geliştirilmesinin önünü açmıştır.

Nasıl ortaya çıkar?

Dünyada, KML hastalığının nasıl oluştuğuna dair bilgiler oldukça sınırlıdır. Araştırmalar, KML hastalığının kemik iliğinin kan hücrelerini oluşturan ana hücrelerinde, genetik yapının bozulması ile başladığını göstermektedir. Bu bozuk yapılanma, kemik iliği hücrelerinin aşırı ve kontrolsüz çoğalmasına neden olarak hastalarda bir kemik iliği kanseri gelişmesine yol açar. KML, kemik iliğinde çok fazla akyuvar (beyaz küre) üretmesi sonucu ortaya çıkan yavaş seyirli bir kanserdir. Kalıtsal bir geçişi olmadığı kesinlikle bilinmekle birlikte, radyoaktif maddeler veya benzen gibi bazı kimyasallara maruz kalınmasının KML oluşumunda rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Türkiye’de ve dünyada görülme sıklığı nedir?

Batılı ülkelerde görülme oranı yüz binde birdir. Bu oran, erişkin lösemi olgularının yüzde 15-20’sini oluşturmaktadır. Genellikle orta-yaş hastalığı olan ve erkeklerde kadınlara göre 1,5/1 oranında daha sık rastlanan KML’nin, Türkiye’de görülme sıklığı bilinmemektedir.

Hangi yaş aralığında daha sık rastlanır?

KML bir erişkin hastalığıdır ve en sık görüldüğü yaş grubu 30-60 yaş arasıdır. Çocuklarda ve 25 yaş altında çok nadir görülmektedir.

KML Sebepleri Nelerdir?

KML hastalarının %95’inde lösemi hücrelerinin genetik materyali olan kromozomlarında bir kusur meydana gelir. Bu kusurlu gen Philadelphia’da keşfedildiği için Philadelphia kromozomu olarak anılmaktadır. Mekanizması tam olarak bilinmese de bu bozukluk, 9. ve 22. kromozomlardaki gen değiş-tokuşu sebebiyle ortaya çıkar. Bunun sonucunda da bcl-abl olarak adlandırılan yeni akyuvar üretimini kontrol eden bir protein (Abl proteini) sürekli aktif kalarak, çok fazla sayıda ve anormal kan hücresi yapımına sebep olur.

Hangi belirtilerle ortaya çıkar?

Bütün kan kanserleri arasında en yavaş ve belirtisiz seyredeni olan KML, hastalığın herhangi bir bulgusu olmasa bile, basit birtakım tahliller sırasında da yakalanabilir. Hastaların hemen hemen yarısına, bu şekilde teşhis koyulmaktadır. Hastaların yüzde 10-30’unda ise rutin muayene sırasında dalak büyüklüğü tespit edilir ve teşhise yönelinir. Hasta şikayetlerinin, kemik iliğinin kan hücrelerini oluşturan ana hücrelerinde, genetik yapının bozulmasından yaklaşık 2-3 sene kadar sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Hastalığın en temel bulgusu belirgin ve kimi zaman aşırı boyutlara ulaşabilen dalak büyümesidir. En erken ve sık ortaya çıkan belirtiler ise dalak büyümesinin yol açtığı karın ve sindirim sistemiyle ilgili olan yakınmalardır. Bunlar, sindirim güçlüğü, karında gerginlik ve dolgunluk duygusu, kimi zaman karnın sol yanında ağırlık duygusu ve ağrı şeklinde kendisini gösterir.

Hastalarda görülen diğer belirtiler, kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi gibi yakınmalar ya da metabolizmanın hızlanmasına bağlı olarak, kilo yitimiyle birlikte genel durumun bozulmasıdır.

KML Nasıl Teşhis Edilir?

KML teşhisi için, fizik muayene ve basit kan tahlilleri dışında, kemik iliği biyopsisi ve kandan yapılan daha yüksek teknolojili tahliller kullanılır. (Örn: karyotip analizi, floresan in situ hibridizasyon (FISH) ya da polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi gibi.) Yüksek teknolojili bu tahlillerin temel amacı, Philadelphia kromozomu denilen ve KML’de çok sık görülen bir genetik yapı değişikliğini veya sonuçlarını testlerde göstermektir.

KML Tedavisi hakkında

Yeni nesil KML ilaçlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayan araştırmalar onlarca yıl geriye gitmektedir ve dünyanın her yerinde kariyerlerini bu gizemli hastalığı anlamaya adayan yüzlerce bilim adamının çalışmaları sayesinde mümkün olmuştur. Bu alanda en önemli ilerlemelerden biri 1970 yılında, muhtemelen ilk insan onkogeni (kansere neden olan gen) olan Bcr-Abl’nin keşfedilmesiyle gerçekleşmiştir. Yer değiştiren iki parçalı bir genetik materyal olan Bcr-ABl, vücuda löseminin bu formu için belirleyici olan kanserli beyaz kan hücreleri üretmesini söyleyen sinyallerin verilmesini tetiklemektedir.

Takip eden yıllarda Bcr-Abl’nin KML hastalığında oynadığı role ilişkin daha fazla araştırmalar gerçekleştirilmiş ve geleneksel kemoterapiden farklı etki gösteren yeni sınıf ilaçları geliştirme çalışmalarına da bir yandan devam edilmiştir. Bu ilaçlar sitotoksik (hücre öldüren) etki göstermek yerine Bcr-Abl geninin, anormal kan hücrelerine normal ve sağlıklı kan hücrelerini bölme ve bloke etme sinyali gönderme yeteneğini spesifik olarak bloke etmektedir.

Emekli bir tren kondüktörü mahalli bir gazetede, Oregon Üniversitesinde Bcr-Abl inhibitörü diye adlandırılan bu yeni ilaçlardan biriyle ilgili araştırmalar yürütüldüğünü okur. Kendisine de KML tanısı konulmuştur. Bunun, ortalama sağkalım süresinin üç ila altı yıl arasında değiştiği, tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu çok kötü bir hastalık olduğunu bilmektedir.

Bu tedaviyi deneyen ilk insan olmak için cesur bir biçimde gönüllü olur. Hem o, hem de ilk klinik çalışmaya katılan diğer az sayıda gönüllü sağ kalmayı başarır. Onları, büyük klinik çalışmalara katılan yüzlercesi ve ilaç klinik uygulamaya girdiğinde binlercesi takip eder.

Bcr-Abl ile ilgili araştırmalarda ilerleme kaydedilmeye devam etmekte ve Bcr-Abl inhibitörü ile tedavi edilen KML’li hastalarda sonuçlar daha da iyileşmektedir. Bu yeni ilaçlar, kanser hücrelerinin biyolojisini araştırarak geliştirilen tedavilerin hastalığın daha iyi kontrol edilmesini sağlayabileceklerini ve daha az yan etkiye neden olarak işe yarayabileceklerini göstermiştir. Bu ilaçlar ayrıca, KML tedavisinde sağlanan başarının aynısını yakalama çabaları doğrultusunda diğer kanserlerin temel yapısına ilişkin yürütülen araştırmalara ve bunları anlamaya yönelik çalışmalara da esin kaynağı olmaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

1 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Arzu
Arzu
3 yıl önce

Iygunler KML zamani dudaklara dolgu yapilmasi zararlimidir?

Araç çubuğuna atla