Multipl Skleroz’da interferon ile erken tedavi etkili mi?

28 Kasım 2011   |    4 Ocak 2020    |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar, Multipl Skleroz Print

Yeni veriler MS’te erken interferon tedavisinin faydasını doğruluyor! 21 yıl süren ve Multipl Skleroz (MS) tedavisiyle ilgili en uzun araştırma olarak gösterilen BENEFIT çalışması interferon ile erken tedavinin sağkalım avantajı sağladığını gösterdi. Öte yandan en uzun süreli ikinci çalışmada ise ileri basamak tedavi gereksiniminin düşük olduğunu belirlendi. Bayer HealthCare multipl sklerozla ilgili iki uluslararası, uzun dönemli izlem çalışmasının verilerini duyurdu: BENEFIT (Interferon Beta in Newly Emerging Multiple Sclerosis For Initial Treatment; Yeni Başlayan Multipl Sklerozda Başlangıç Tedavisi için Interferon Beta) 8 Yıllık Uzatma Çalışması ve Interferon Beta 21 Yıllık Uzun Süreli İzlem (Long Term Follow up – LTF) Çalışması. Özetler Amsterdam, Hollanda’da, Avrupa ve Amerika Multipl Sklerozda Tedavi ve Araştırma Komiteleri’nin (ECTRIMS – ACTRIMS) üç yıllık toplantılarının beşincisinde sunuldu.

8 yıllık BENEFIT çalışmasına ait veriler interferonun erken dönemde birinci basamakta kullanımının hastaların büyük kısmında özürlülük ölçeği (EDSS) ile ölçülen engellilik ilerlemesi ve atak oranı bakımından hastalığı durdurduğunu doğrulamaktadır. Önemli olan nokta, 8 yıllık BENEFIT çalışmasının interferonun  birinci basamakta kullanımının 8 yıllık süre içinde hastaların büyük kısmında ileri basamak tedavilerine geçiş gereksiniminin önüne geçtiğini kanıtlamış olmasıdır.

Interferon tedavisi uygulanan 468 hastadan yalnızca 31’inde (%6.6) genellikle ikinci veya üçüncü basamak tedavisi olarak değerlendirilen tedaviler kullanılmıştır. Fayda-risk profilleri veya uzun süreli verilerin olmaması nedeniyle bu tip tedaviler genellikle hastalık seyrini değiştiren birinci basamak tedavilerle hastalığın yeterince kontrol altına alınamadığı veya hastalığın hızlı ilerlediği hastalarda kullanılıyor.

İspanya’daki Vall d’Hebron Üniversite Hastanesi Nöroloji Bilim Dalı Nörolojik Araştırmalar ve Klinik Nöroimmünoloji Multipl Skleroz Bölüm Başkanı Dr. Xavier Montalban, verilerle ilgili şu bilgileri verdi: “8 Yıllık BENEFIT çalışmasından elde edilen veriler, interferona erken dönemde başlanan hastaların büyük kısmında hastalığın sekiz yıllık süre boyunca yeterince kontrol alındığını ve ileri basamak tedavisi olarak değerlendirilebilecek tedavilerle ilgili gereksinimin önlenmesini sağladığını doğrulamaktadır.”

21 Yıllık Uzun Süreli İzlem Çalışması (LTF), MS tedavisiyle ilgili en uzun süreli değerlendirme olma özelliği taşıyor. İnterferon tedavisinin erken dönemde uygulandığı hastalarda tedavinin ilk beş yılı süresince plasebo alan hastalara göre ölüm oranında %46.8 oranında göreceli azalma (p=0.0173) olduğunu gösterdi. Ayrıca, ölen hastaların büyük kısmında ölüm nedeni verileri analiz edildi ve ölümlerin %78.3’ünün MS ile ilişkili olduğu saptandı. 52 olan ortalama ölüm yaşı oldukça düşüktür.

Bu veriler beklenen yaşam süresindeki azalmanın MS hastalarını sıklıkla genç yaşlarda etkilediğini doğruluyor. Chicago Üniversitesi MS Klinik Şefi ve Chicago Üniversitesi Nöroloji Bilim Dalı’nda Doçent olan Dr. Anthony Reder “21 Yıllık interferon uzun dönem izlem çalışması MS tedavisiyle ilgili ilk kuvvetli sağkalım kanıtlarını sunmakta, ayrıca uzun süreli güvenlilik profili olumlu olan, hastalık seyrini değiştiren etkili bir tedaviye mümkün olan en erken dönemde başlanmasının önemini ortaya koymaktadır” şeklinde bir açıklamada bulundu.

BENEFIT Çalışması Hakkında
BENEFIT, MS varlığına işaret eden ilk klinik olaydan sonra interferon başlanmasının sürekli faydalarının ileriye dönük olarak ortaya konduğu, dönüm noktası niteliğinde bir MS araştırmasıdır. Araştırmadaki genel sonuçlar en erken belirtilerin izlendiği hastalarda interferon  tedavisine erken dönemde başlanmasının klinik olarak kesin MS ve McDonald MS gelişimini geciktirdiğini ve bilişsel bozulmayı yavaşlattığını gösteriyor. Çok merkezli özgün BENEFIT araştırması 20 ülkedeki 98 merkezde gerçekleştirilmiş ve çalışmaya MS varlığına işaret eden tek bir klinik olayın izlendiği hastalar dahil edildi.

Plasebo kontrollü tedavi dönemi 24 aya ya da hastaların klinik açıdan kesin MS tanısı almalarına kadar sürdürülmüştür. “Erken tedavi” ilk klinik olayın ardından başlatılan tedavi anlamına gelirken; “geciktirilmiş tedavi” ikinci klinik olaydan sonra veya iki yıl sonunda (hangisi önce gerçekleşirse) başlatılan tedavi anlamına geliyor. Daha sonra, çalışmada yer alan tüm katılımcılar interferon tedavisinin hastalığın uzun süreli seyri üzerindeki etkisinin toplam 8 yıllık gözlem süresi boyunca değerlendirilmesiyle ilgili bir izlem çalışmasına davet edildi. Çalışmaya  17 ülkedeki 72 merkezden 284 hasta katıldı.

21 Yıllık Uzun Dönem İzlem Çalışması Hakkında
21 Yıllık Uzun Dönem İzlem Çalışması çok merkezli, kontrollü, öncü Kuzey Amerika İnterferon araştırmasının çapraz geçişli bir değerlendirmesidir. Uzun süreli izlemde araştırıcılar bu araştırmada baştan yer alan hastalara ait sağlık bilgilerini toplamıştır. Öncü çalışmanın başlangıcından 21 yıl sonra bu yaşamsal durum bilgilerinin baştaki katılımcıların %98’inden fazlası için (372’de 366) geçerli olduğu izlenmiştir. Bu düzey şimdiye dek yapılan MS çalışmalarında ulaşılmamış üstünlükte olup, bu çalışmanın kilit güçlerinden birini oluşturmuştur. Araştırıcılar mevcut sağlık bilgilerine bakarak hastaların tedaviye başlama zamanı, toplam tedavi alma süresi ve uzun dönemli sonuçlar arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir.
http://www.neurology.org/content/74/23/1877.abstract

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla