Sağlık turizminde yeni adım: Devletten devlete işbirliği modeli geliyor!

Yazan Hatice Pala Kaya
Kategori: Sektör, Üye Yazıları Print

sb-eyup-gumus1Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde önemli atılımlara hazırlanıyor!
Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde atılıma hazırlanıyor. Halen Bakanlık içinde “Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı” olan birim, 2015’in başında Genel Müdürlüğe dönüştürülecek. Bakanlık, kısa süre içinde sağlık kuruluşlarının akreditasyonunu tamamlayacak. Medikal Akademi Ankara Temsilcisi Hatice PALA KAYA’nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, ilk kez ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ile anlaşmalar yapılarak, Türkiye’ye hasta gönderilmesini sağlamak için girişimler yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı’nın, akredite sağlık kuruluşlarında tedavi ettirilmek üzere yurt dışında Bakanlıklar düzeyinde işbirliği yapmayı planladıklarını açıkladı. Eyüp Gümüş, Medikal Akademi’ye yaptığı açıklamada, 2015’te sağlık turizmine yönelik yenilikler hakkında bilgi verdi.

-Devletten devlete işbirliği:
Çok uzun süre tedavi bekleyen hastaların olduğu ülkeler var
saglik-turizm-dunyaMüsteşar Eyüp Gümüş, 2015 başlarında Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü’nün kurulmuş olacağını ve şu anda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Genel Müdürlüğün ana görevinin, uluslararası hastaların ülkelerinden Türkiye’ye getirilip tedavi edilmesi olacağını belirten Gümüş, “Bu nasıl olabilir? Bakanlıklar arası anlaşmalar ile olabilir. Örneğin; biz gideriz İngiltere Sağlık Bakanlığı ile görüşürüz, şu anda İngiltere’de protez cerrahisinde bir yıl sonraya süre veriliyor. Çünkü hekim kadroları bu kadar yaşlı bir nüfusa -özellikle Avrupa’da- bakacak durumda değil. Almanya’da da ciddi sorun var, orada da yine süreler var. Almanya’da yaşlı nüfus giderek artıyor, genç nüfus yok. Bu bakımdan da Almanlar yaşlı nüfusa bakmakta zorluk çekiyor” dedi.

Gümüş, Avrupa’nın genelinde yaşlı nüfusun fazla olmasından kaynaklı olarak tedavide süre sıkıntıları görüldüğünü, kanser, ortopedik cerrahi, plastik cerrahi, diş, organ nakli gibi üst düzey tedavilerde zaman açısından yetersizlikler görüldüğünü vurguladı. Gümüş, uygulayacakları model hakkında şu bilgiyi verdi: “Örneğin; Türkmenistan’a, Azerbaycan’a, ‘biz bu konularda size destek olalım, şu fiyatta yapalım, bu anlaşmaları yapalım, hastalarımızı Türkiye’de tedavi edelim. Üst düzey kaliteli merkezlerimizde tedavi edelim’ diyeceğiz. Genel Müdürlüğümüz, bu hizmeti Türkiye olarak nasıl sağlarız bunun çalışmasını yapacak.”

-Ataşelikler sağlık turizmi odaklı çalışacak
Eyüp Gümüş, Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışındaki ataşelerinin sağlık turizmi odaklı görev yapacağını belirterek, ataşeliklerin çalışmasında Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü’nün etkin olacağını açıkladı. Ataşeliklerin, hedef ülkenin Sağlık Bakanlığı ile ya da mümkünse Genel Müdürlükler düzeyinde işbirliğini sağlayacağını kaydeden Gümüş, her ülkenin şartlarına uygun olarak o ülkeye yönelik işbirliği sağlanması amacını taşıyan tanıtım yapılacağını anlattı.

-Uluslararası Hasta Servis Sertifikası
sb-eyup-gumus3Bakanlığın, çeşitli şartları göz önünde bulundurarak, yurt dışından gelecek hastaları kabul edebilecek sağlık kuruluşlarına sertifika vereceğini ve hastaların bu kurumlar tarafından tedavi edileceğini belirten Gümüş, “Uluslararası Hasta Servis Sertifikası” olarak tanımladıkları bu akreditasyon sisteminin uygulamaya geçirileceğini kaydetti.

Sertifika alınmasında, tercümandan, personelin yabancı dil bilgisine, çalışanların niteliklerinden ilgili kuruluşun kurumsal kapasitesine kadar şartların belirleneceğini vurgulayan Gümüş, “Bu hastanın havaalanından alınarak getirilmesi, götürülmesi, emniyetli bir şekilde evine teslim edilmesini içeren bir destek hizmeti var mı buna da bakılacak. Bütün bunları sağlayan birimlere de “Uluslararası Hasta Kliniği” diyeceğiz” dedi.

Sertifika sahibi kuruluşların Sağlık Bakanlığı internet sitesinden ilan edileceğini belirten Eyüp Gümüş, bu sağlık kuruluşlarının sürekli olarak denetleneceğini açıkladı. Sağlık turizmine yönelik yardımcı hizmetleri veren acente ve benzeri yapıların hepsinin akredite edileceğini kaydeden Eyüp Gümüş, öncelikli olarak toplantı, ikili işbirlikleri yoluyla tanıtıma başlayacaklarını kaydetti. Sağlık Turizmine yönelik olarak acentelere ve sağlık kuruluşlarına çeşitli teşviklerin söz konusu olduğunu belirten Gümüş, her bir ülke için aracılık hizmetlerini yürüten sorumlu bir şirketin dahi ortaya çıkabileceğini anlattı.

Sağlık serbest bölgelerinin faaliyete geçmesiyle, yurt dışından hekim kabul etmenin de mümkün olacağını belirten Gümüş, bunun diplomatik bir fayda da sağlayacağını kaydederek, “Mesela; diyeceğiz ki İngilizlere ‘siz de 5 hekim verin, biz de hekimlerimizi koyalım, beraber bekleyen hastalarınızı eritelim, hızlandıralım. Türkiye’nin bu gücünden istifade edin. Bu ikili işbirliği işte. Ülkelerin de bence işbirliklerinde bu daha da önem arz edecek. Buna sağlık diplomasisi diyoruz. Yani diplomasi sonuçta ülkelerarası işbirliği. Sağlık alanında yaptığımız işbirliği ülkenin diğer alanlarındaki işbirliği ile bence sıcak bir temas sağlayabilir” dedi.

Şehir hastaneleri projesinde, oteller ve diğer sosyal donatıların planlandığını belirten Gümüş, bu hastanelerin faaliyete geçmesiyle güçlü bir altyapının ortaya çıkacağını kaydetti.

sb-eyup-gumus2

İlaç ve tıbbi cihaz için Türkiye’de üretim koşuluyla alım garantisi geliyor

Medikal Akademi’nin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, ilaç ve tıbbi cihazda Türkiye’de üretimi cazip hale getireceklerini açıkladı.

Off-set modelleri arasında bulunan, alım garantisi karşılığı Türkiye’de üretim yapma şartını uygulayacaklarını kaydeden Gümüş, “Şu anda görüşmelerini yapıyoruz. İlk etapta en az yedi yıllık veya on yıllık alım garantileri sağlanarak ilgili firmanın ülkede tesis kurması sağlanacak. Böylelikle hem bu tesisin işletilmesinde know-how’un Türkiye’ye getirilmesi, hem de bizim insan gücümüzün bu birimlerde çalışmasını sağlayarak teknik anlamda birikiminin artırılması ve bizim yatırımcılarımızla da işbirliği yaparak, sahaya doğru girmelerini sağlayacağız” dedi.

İkinci aşamada, bu kuruluşların oluşturduğu iklim içinde, sağlık yan sanayi olarak nitelenebilecek kuruluşların altyapısının oluşturulacağını kaydeden Eyüp Gümüş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “İlaç, biyoteknolojik ürünler, tıbbi malzemeler ve cihazlara yönelik AR-GE çalışmalarının doğmasını amaçlıyoruz. Bunu desteklemek üzere Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi aracılığıyla, hem kendi bünyelerinde, hem eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde ve ayrıca diğer üniversitelerle birlikte AR-GE projeleri yürüteceğiz. Bütün bu faaliyetlerin hedefi, yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 60 oranında yerli üretime ulaşma hedefimizi gerçekleştirmektir.”

Muayenehanede çalışma hakkı kazanılmış öğretim üyesi sayısı 383

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Anayasa Mahkemesinin tam gün düzenlemesini temel olarak onaylamasının ardından, kararın ikinci kısmını oluşturan ve daha önce muayenehane açan ve bu nedenle kazanılmış hakkı doğan öğretim üyeleri için ayrı bir yasal düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirtti. Gümüş, bu kapsama giren 383 öğretim üyesi bulunduğunu belirterek, Ocak ayı içinde bu kapsamdaki kişiler için yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla