TRIBUTE araştırması sonuçları yayımlandı

20 Mart 2018   |    3 Kasım 2019    |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

Lancet dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın bulguları;Trimbow’un Ultibro Breezhaler’e kıyasla üstün etkililik sağladığını göstermektedir.

  • TRIBUTE araştırmasında; Chiesi’nin üçlü ekstra ince formülasyonu Trimbow’un, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan bireylerde orta şiddetli alevlenmeler, akciğer fonksiyonu ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi açısından Ultibro Breezhaler’e (indakaterol/glikopironyum bromür) kıyasla üstün etkililik sağladığı gösterilmiştir.
  • Chiesi’nin üçlü ekstra ince formülasyonu, orta şiddetli alevlenme oranını indakaterol/glikopironyum bromüre kıyasla anlamlı ölçüde azaltmış ve benzer bir güvenlilik profili sağlamıştır (pnömoni dahil).
  • Lancet dergisinde yayımlanan bulguların, KOAH hastalarının tedavisi açısından önemli sonuçlar sağlaması mümkündür.

Ekstra ince üçlü formülasyon Trimbow‘un (beklometazon dipropiyonat/formoterol fumarat/glikopironyum)* 87/5/9 mcg’nin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH) orta dereceli-şiddetli alevlenmelerin azaltılması açısından sağladığı etkililiğin Ultibro Breezhaler (indakaterol/glikopironyum bromür [IGB])**110/50 mcg ile karşılaştırıldığı TRIBUTE araştırmasının Lancet adlı dergide yayımlandığını açıklamıştır.

Araştırmanın primer sonlanım noktasına (üstün etkililik) ulaşmasına ek olarak, elde edilen bulgular, Chiesi’nin ekstra ince üçlü formülasyonunun akciğer fonksiyonu parametreleri ve yaşam kalitesi açısından da indakaterol/glikopironyum bromüre kıyasla üstün olduğunu göstermiştir.1 Chiesi’nin ekstra ince üçlü formülasyonunun kullanıldığı tedavi, indakaterol/glikopironyum bromüre benzer bir güvenlilik profili sağlamıştır.

* Bir inhale kortikosteroid/uzun etkili beta2-adrenerjik agonist/muskarinik antagonist

** Bir uzun etkili beta2-adrenerjik agonist/muskarinik antagonist

Chiesi Group Tıbbi Direktörü Stefano Petruzzelli, araştırma konusunda şunları söylemiştir: “Bu araştırmanın bulguları, ikili bronkodilatasyona karşın hala alevlenme bildiren hastalarda tedaviye bir IKS eklemenin yararını göstererek, KOAH tedavisindeki bazı eksik kanıtların tamamlanmasına yardımcı oluyor.2

Alevlenmeler, KOAH hastalarının genel durumu ve sağlık durumu üzerinde ciddi yansımaları olan önemli bir ölçüttür. 2018 GOLD belgesinde3 KOAH alevlenmeleri; sağlık durumunu, hastaneye yatışı, hastaneye tekrar başvuru oranlarını ve hastalığın ilerlemesini olumsuz etkilemeleri nedeniyle, KOAH tedavisindeki önemli olaylar olarak kabul edilmektedir. KOAH alevlenmelerinin hastalığın ilerlemesine katkıda bulunduğu ve alevlenmelerin zamanla tekrarlayabileceği, kümeleneceği; yani KOAH hastasında bir alevlenme ortaya çıktığında, bu alevlenmenin bir başka olaya karşı duyarlılık artışını tetikleyeceği ve alevlenmeleri önlemenin taşıdığı önemin altında yatan faktörün de bu olduğu gayet iyi bir biçimde kanıtlanmıştır.

Alevlenmeler, KOAH hastalarında akciğer fonksiyonunun ilerleyici bir şekilde gerilemesini de hızlandırıyor ve günümüzde bunların sıklığı, KOAH hastalarını tanımlamada anahtar bir bileşen olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, KOAH alevlenmelerinin (özellikle de orta dereceli ve şiddetli alevlenmelerin) önlenmesi ve tedavisi, hekimlerin birincil hedefi haline gelmiştir.4,5 TRIBUTE araştırmasından elde edilen sonuçların, gelecekte KOAH hastalarının yönetimi ve tedavisini etkileyebileceği kanısındayım.”

TRIBUTE araştırması primer sonlanım noktasına ulaşmış ve Trimbow® tedavisiyle, orta şiddetli alevlenme oranında IGB’ye (etkili6,7 ve yaygın olarak kullanılan bir KOAH tedavisi) kıyasla %15 düzeyinde anlamlı bir düşüş elde edilmiştir. Buna ek olarak ve primer sonlanım noktasıyla ilgili sonuçları destekleyecek şekilde, Trimbow® tedavisinin, akciğer fonksiyonu ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (HRQoL – St. George Solunum Anketi) sonuçları açısından da IGB’ye kıyasla üstün olduğu saptanmıştır.

Bu veriler, San Diego, ABD’de gerçekleştirilecek olan 2018 Amerikan Toraks Derneği Yıllık Toplantısı’nda sunulacaktır.

TRIBUTE ile ilgili bilgiler

TRIBUTE, 18 ülkedeki 187 merkezde yapılan ve 1534 hastanın dahil edildiği randomize, paralel gruplu, çift-kör, çift plasebolu, aktif kontrollü bir Faz 3b araştırma olarak yürütülmüştür. TRIBUTE, her ikisi de tek bir inhalerde sunulan sabit doz üçlü tedavi ve sabit dozlu ikili bronkodilatör kombinasyonunun orta dereceli-şiddetli alevlenmelerin azaltılması açısından spesifik olarak karşılaştırıldığı ilk araştırma olmuştur.

Trimbow® ile ilgili bilgiler

Trimbow® 87/5/9 mcg (basınçlı ölçülü doz inhaler), Avrupa Birliği’nde (AB) “bir inhale kortikosteroid ve uzun etkili beta2-agonisti ile yeterli ölçüde tedavi edilemeyen orta-ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan erişkin hastalarda idame tedavisi” (semptom kontrolü ve alevlenmelerin önlenmesi açısından sağladığı etkiler için bölüm 5.1’e bakınız) olarak kullanım için onaylanmış olan, günde iki kez uygulanan sabit dozlu bir üçlü IKS/LABA/LAMA kombinasyonudur.

Referanslar

  1. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014067361830206X
  2. Cazzola M, Rogliani P, Matera MG. Escalation and de-escalation of therapy in COPD: Myths, realities and perspectives. Drugs 2015; 75: 1575–85.
  3. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2018 Report https://goldcopd.org/
  4. Celli B.R. and Barnes P.J., Exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (Eur Respir J 2007; 29: 1224–1238)
  5. Wilke S. et al., One-year change in health status and subsequent outcomes in COPD (Thorax. 2015;70:420-5)
  6. Wedzicha JA, Banerji D, Chapman KR, et al. Indacaterol-glycopyrronium versus salmeterol-fluticasone for COPD (N Engl J Med 2016; 374: 2222–34)
  7. Wedzicha JA, Decramer M, Ficker JH, et al. Analysis of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator QVA149 compared with glycopyrronium and tiotropium (SPARK): a randomised, double-blind, parallel-group study (Lancet Respir Med 2013; 1: 199–209)

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla