Türkiye’de her 7 gebelikten birinde gebelik şekeri ortaya çıkıyor

Yazan Hatice Pala Kaya
Kategori: Diyabet, Grip, Sağlık Gündemi Print

Yeditepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın koordinatörlüğünde ilk kez disiplinler arası işbirliğiyle yapılan bir çalışmada, Türkiye genelinde her 7 gebeden birinde gebelik şekeri görüldüğü belirlendi. Çalışma, 19-22 Mayıs 2018 günleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen 20. Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde açıklandı. Çalışmanın araştırıcılarından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, ilk kez ulusal düzeyde endokrinoloji ve kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin işbirliği ile gestasyonel diyabet sıklığının belirlenmiş olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sonuçların Türkiye’de bütün gebeliklerin uluslararası kılavuzlara uygun şekilde taranması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, bu görüşüne temel olarak, her 7 gebelikten birinin, 35 yaş üzerinde her 3 gebelikten birinin ve düşük riskli kadınlarda bile her 20 gebelikten birinin gestasyonel diyabetten etkilendiği verilerini sundu.

Gebelik diyabeti (gestasyonel) nedir? Belirtileri ve tedavisi

Araştırma künyesi

Yeditepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın’ın koordinatörlüğünü yaptığı çalışma, Türk toplumunu temsil edecek şekilde TÜİK tarafından belirlenmiş 12 bölgeden endokrinoloji ve kadın hastalıkları doğum uzmanlarının çalıştığı 51 merkezde gerçekleşti. Ağustos 2016 ile Kasım 2017 tarihleri arasında 18-45 yaş arası 2643 gebe kadının katıldığı çalışmada tüm katılımcılara gebeliğin 24-28. haftalarında 50 gram glukoz ile yükleme testi yapıldı. Test sonucunda 1. saat glukoz değeri 140 mg/dl üzerinde olanlara tanısal amaçlı 3 saatlik 100 gram oral glukoz tolerans testi yapıldı. Carpenter-Coustan kriterlerine göre en az 2 değeri sınırı aşanlara gestasyonel diyabet (GDM) tanısı koyuldu.

Çalışmada katılımcıların antropometrik ölçümleri (boy, gebelik öncesi vücut ağırlıkları, beden kitle indeksleri), gebelikte aldıkları kilo miktarı, eğitim durumları ve çalışıp çalışmadıkları kayıt edildi. Gebelik öyküsünde toplam gebelik, canlı doğum, abortus, preterm ve postterm doğum sayısı, medikal öyküsünde polikistik over sendromu, bozulmuş glukoz toleransı, hipertansiyon, preeklampsi, önceki gebeliklede GDM varlığı, iri veya anomalili bebek öyküsü ve ailede diyabet öyküsü de kaydedildi.

Araştırma bulguları

Yapılan çalışmada, gestasyonel diyabet sıklığı yüzde 16.2 olarak bulundu. Hastalığın görülme sıklığı açısından coğrafi bölgeler ile kentsel ve kırsal bölgeler arasında farklılık saptanmadı. Katılımcıların ortalama yaşı 29 ve gebelik öncesi ortalama beden kitle indeksi 25.1 kg/m2 seviyesindeydi. Gestasyonel diyabetli kadınlar daha yaşlı (32±5y vs. 28±5y) ve daha kilolu (BMI 27.2±5.1 kg/m2 vs.24.7 ±4.7 kg/m2) bulundu.

Hastalık sıklığının yaşla birlikte ve vücut ağırlığı arttıkça yükseldiği gözlendi. Buna göre gestasyonel diyabet sıklığı 25 yaş altı, 26-35 yaş arası ve 35 yaş üzerinde sırasıyla yüzde 6.9, yüzde 15.2 ve yüzde 32.7 olarak ölçüldü. Anne yaşı, anne beden kitle indeksi, önceki gebeliklerde gestasyonel diyabet varlığı ve ailede diyabet öyküsü bu gestasyonel diyabet gelişimini belirleyen ana risk faktörleri olarak tespit edildi. Katılımcıların yüzde 10.7’si düşük risk (yaş <25y, beden kitle indeksi < 25 kg/m2, ailede diyabet öyküsü olmaması) taşımasına rağmen bu grupta da gestasyonel diyabet sıklığı yüzde 4.5 olarak saptandı.

EndoBridge 25 Ekim’de Antalya’da başlıyor

Bu arada Türkiye ve bölgenin en önemli sağlık kongrelerinden olan EndoBridge® yıllık toplantılarının altıncısı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Amerikan Endokrin Derneği ve Avrupa Endokrinoloji Derneklerinin işbirliği ile 25-28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek. EndoBridge® projesinin yıllık toplantıları ilk 5 yılında 60 ülkeden 2100 doktor ve bilim insanını Türkiye’de buluşturdu. Ulusal sınırların ötesinde konumuyla etkin bir diyalog ve iş birliği modeli olmaya devam eden EndoBridge®, 19-22 Mayıs 2018 tarihlerinde Barcelona’da gerçekleştirilen ve Türkiye’den 200’ün üzerinde delegenin 184 bildiri ile katıldığı “20th European Congress of Endocrinology – ECE 2018”de her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gören tanıtım standı ile yer aldı.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla