4 Tıp Uzmanlık Derneği diyabet hastalığı ile mücadele için güçlerini birleştirdi

17 Kasım 2021   |    3 Nisan 2022    |   Kategori: Sağlık Gündemi Print

Türkiye’de 8 milyona yakın insanı etkileyen Tip 2 diyabet hastalığına yönelik “Diyabette Kardiyovasküler ve Renal Komplikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi için Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji (EnKarNe) Uzlaşı Raporu” yayınlandı. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Nefroloji Derneği ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği tarafından hazırlanan raporla Tip 2 diyabet hastalığının multidisipliner bakış açısıyla doğru yönetiminin sağlanması, böylece hastalığın yarattığı sağlık sorunlarının ve topluma getirdiği maliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.

Diyabet tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir sağlık sorunu olmayı sürdürüyor. Ülkemizde yaklaşık 8 milyon erişkinde diyabet bulunduğu tahmin ediliyor. Tip 2 diyabet görülme sıklığında Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye, aynı zamanda Avrupa ülkeleri arasında bu hastalık için en fazla harcama yapan ülke konumundadır. Hastalığın yarattığı maliyetin yaklaşık yüzde 75’ini diyabetin komplikasyonları -yani organlara verdiği zararlar- için yapılan harcamalar oluşturuyor . Diyabete bağlı ölümlerin ve hastada oluşan zararların en önemli nedenleri arasındaysa diyabet sebebiyle gelişen kalp ve böbrekle ilgili hastalıklar (kardiyak ve renal komplikasyonlar) yer alıyor.

Diyabet yönetimine ışık tutmak amacıyla, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Türk Nefroloji Derneği (TND) ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (THBHD) tarafından “Diyabette Kardiyovasküler ve Renal Komplikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi için Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji (EnKarNe) Uzlaşı Raporu” hazırlandı, Kasım 2021’de TurkJEM Dergisi’nde online erişime açık hale geldi. Rapor, AstraZeneca’nın koşulsuz desteğiyle düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

EnKarNe Uzlaşı Raporu, Türkiye’de endokrinoloji, kardiyoloji ve nefroloji disiplinlerinin Tip 2 diyabet hastalığına yönelik olarak ortaklaşa hazırlanan ilk uzlaşı raporu olma özelliğini taşıyor. Dört farklı dernekten dokuz bilim insanı tarafından hazırlanan “EnKarNe Raporu”, multidisipliner bakış açısıyla diyabetin etkin bir biçimde yönetilmesi için iyi bakım standartları oluşturmayı amaçlıyor. Bu düzenlemeler tüm hekimler için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıkların çok önemli sağlık sorunları olduğu ifade edilen raporda, giderek daha fazla kalori alan, daha az enerji harcayan, uyku uyanıklık dengesi bozulan, kimyasal kirleticilere sürekli maruz kalan insanın genetik yapısının, değişen çevre ve yaşam koşullarına yeterli uyum göstermediği tespiti yapılıyor. Tüm bu faktörlere bağlı olarak obezite, hipertansiyon, dislipidemi ve bu hastalıkların çoğunlukla bir arada bulunduğu Tip 2 diyabet sıklığı dünyada ve ülkemizde giderek artıyor.

Raporda Tip 2 diyabete ilişkin önemli bilgiler şöyle vurgulanıyor:

 • Yapılan çalışmalar hem ülkemizde (TURDEP-2 Çalışması) hem de dünyada, her iki diyabetliden birinin henüz tanı almadığını gösteriyor
 • Diyabetli bireylerde diğer organları etkileyen hasarların gelişmesini önlemek için kan şekerini kontrol altında tutmak son derece önemli
 • Sadece kan şekeri kontrolü ile diyabetin kalp ve böbrek ile ilgili sonuçlarını bütünüyle önlemek mümkün olmuyor
 • Diyabetli bireylerde en sık görülen kalp-damar hastalıkları; koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, inme ve sistolik/diyastolik kalp yetersizliği olarak sıralanıyor
 • Kalp sebepli ölümlerin nedeni olarak öncelikle kalp damar tıkanıklıkları düşünülse de olguların önemli bir kısmında damar tıkanıklığı değil, kalp yetersizliği gibi kalbin fonksiyon bozukluklarıyla seyreden hastalıklar ölüme neden oluyor
 • Diyabet, kronik böbrek hastalığının (KBH) en sık görülen nedeni olarak tanımlanıyor. Diyabetli bireylerde KBH riski diyabetli olmayanlara kıyasla en az iki kat artmış bulunuyor ve hastaların yaklaşık yüzde 30-40’ında böbrek hastalığı gelişiyor
 • Türkiye’de 2020 yılı Böbrek kayıt sistemi raporuna göre, Türkiye’de 2020 yılında hemodiyalize yeni başlayan hastaların %36.6’sının diyabeti mevcuttur.

Diyabette Kardiyovasküler ve Renal Komplikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi için Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji (EnKarNe) Raporu’nda, diyabetli bireylerin hastalık ve tedavi yönetiminde uyulması gereken kurallar şöyle sıralanıyor:

 1. Diyabetli bireyde eşlik eden hastalık ve risk faktörlerinin tespiti
 2. Eşlik eden hastalıkların taranması
 3. Kardiyoloji ve Nefroloji’ye konsültasyonu istenilmesi gereken durumlar
 4. Tedavi hedeflerinin belirlenmesi ve yaşam biçimi düzenlemeleri
 5. Akılcı tıbbi tedavi

Raporun tamamına erişmek için bu linki tıklayın:>>>

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Hakkında:

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlarını bünyesinde toplayan kar amacı gütmeyen bir uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı ulusal ve uluslararası platformda eğitim faaliyetleri yapmak ve desteklemek, üyeler arası mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, endokrinoloji uzmanlık dalının bilinirliğini artırmak, alanında ülkemizin yurtdışında görünürlüğünü artırmak, halkı bilgilendirmek ve halk sağlığı için çalışmalar yapmaktır. Derneğe kayıtlı üye sayısı 775’ tir. Dernek “International Society of Endocrinology (ISE)”, “European Union of Medical Specialists ( UEMS)”, “International Osteoporosis Foundation (IOF)” , “European Society of Endocrinology (ESE)’ ye üyelikleri bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz: www.temd.org.tr

Türk Kardiyoloji Derneği Hakkında

21 Mayıs 1963 tarihinde kurulan Türk Kardiyoloji Derneği, 2800 üyesi, 1 birlik, 8 çalışma grubu, 5 proje grubu ve 23 yönetim kurulu alt birimi ile faaliyet göstermektedir. Toplumsal ve mesleki eğitimler ile araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumayı amaçlayan dernek hekimlere yönelik kardiyoloji alanında hazırlamış olduğu kılavuzlar, bilimsel ve eğitimsel aktiviteler, bilimsel yayınlar ve uluslararası organizasyonlar ile etkinliklerini gerçekleştirmektedir. Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Dünya Kalp Federasyonu (WHF) ve Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği (TDKB) üyesidir.

Türk Nefroloji Derneği Hakkında

1970 yılında İstanbul’da kurulan Türk Nefroloji Derneği, Nefroloji uzmanlarının kar amacı gütmeyen, ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı; nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon alanlarıyla ilgili eğitimin, bilimsel çalışma ve araştırmaların, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin düzeyini ülke çapında yükseltmek, üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek, alanının ve üyelerinin haklarını korumak ve Türk Nefrolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak için çalışmalar yürütmektir. Bunların yanında Türk Nefroloji Derneği, halkın böbrek sağlığını korumak ve böbrek hastalıkları konusunda bilgi düzeyini yükseltmek amacıyla değişik platformlarda eğitsel faaliyetler düzenlemektedir. 624 üyesi bulunan derneğin;  7 şubesi bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için; www.nefroloji.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Hakkında

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 1995 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğin temel amacı hipertansiyon, böbrek hastalıkları ve bunların olumsuz sonuçları ile mücadele etmek, bu konularda ülkemiz gerçeklerini belirlemek hem evrensel bilime, hem de halkımızın sağlığı ve ülkemiz ekonomisine katkılar yapacak çalışma ve girişimleri gerçekleştirmektir. Derneğin gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde bugün ülkemizde hipertansiyon yaygınlığı, tedavisi ve kontrolüne ilişkin bilimsel verileri biliniyor ve hastaların tanı ve tedavileri ülkemiz gerçeklerine göre şekillendirebiliyor.

AstraZeneca Hakkında

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN), özellikle onkoloji, kardiyovasküler, renal ve metabolik hastalıklar, solunum ve immünoloji olmak üzere üç tedavi alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik reçeteli ilaçların keşfi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine odaklanan küresel, bilim odaklı bir biyofarmasötik şirketidir. Genel Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde bulunan AstraZeneca, 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir ve şirketin yenilikçi ilaçları dünya çapında milyonlarca hasta tarafından kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için www.astrazeneca.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla