Yeni düzenleme ile 2015 Pratisyen hekim maaşları ve nöbet ücretleri

Kategori: Arşiv Print

pratisyen hekim maaşı2015 Pratisyen hekim maaşları ve hesaplanması (%15-20 Vergi Dilimine Göre)

Kazanılmış Hak Aylık Dereceve Kademesi: 7/3
Aylık Göstergesi : 740
Yan Ödeme Göstergesi : 2500
Medeni Durumu :Bekar
Ek Göstergesi :950
Özel Hizmet Tazminat Oranı :%135 Bu oran bölgeye göre değişiklik gösterir. Bursa baz alınmıştır.
Maaş Katsayısı : (0,079308)
Taban Aylık Katsayısı : (1,24144)
Yan Ödeme Katsayısı : (0,025149)
Hizmet Yılı : 3 yıl

Pratisyen hekim maaşında gelirler

AYLIK = Derece ve Kademe Göstergesi x Aylık Katsayısı
740×0,079308= 58,69 TL.
TABAN AYLIĞI = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı
1000×1,24144= 1241,44 TL.
EK GÖSTERGE = Ek Gösterge x Maaş Katsayısı
950×0,079308= 75,34 TL.
YAN ÖDEME = Yan Ödeme Göstergesi x Yan Ödeme Katsayısı
2500X0,025149= 62,87 TL.
ÖHT = 9500 (Gösterge Toplamı) x Aylık Katsayısı x Tazminat Nispeti
9500X0,079308%135= 1017,13 TL
AİLE YARDIMI = Aile Yardımı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1500X0,079308= 0 TL
ÇOCUK ZAMMI = Çocuk Zammı Göstergesi x Maaş Katsayısı
1. Çocuk 250X0,079308=0
2. Çocuk 500X0, 079308= 0
KIDEM AYLIĞI=3x20x0,079308= 4,76 TL
Aile Yardımı almadığını farzediyoruz.

Pratisyen hekim maaşından yapılan kesintiler

%11 EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET KATKISI=
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %11
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%11=263,71 TL
%9 EMEKLİ KESENEĞİ KİŞİ ŞAHIS KATKISI=
((Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %9
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%9=215,76 TL
GSS KŞİ ŞAHIS%5
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %5
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%5=119,87 TL
GSS DEVLET%7,5
(Aylık+Ek Gösterge+Taban Aylık+Kıdem Aylık+Özel Hizm.Tazm. x %7,5
58,69+1241,44+75,34+4,76+1017,13%7,5=179,80 TL
Sendika Kesintisi=Sendika üyeliği olmasın.

GELİR VERGİSİ=(Aylık Tutar +Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Ek Gösterge+Yan Ödeme)-(Özel Sigorta İndirimi+%9 Emekli Keseneği+GSS KİŞİ5+Hizmet Borçlanması+%100 Artış+Sakatlık İndirimi+sendika)*Gelir Vergisi Oranı
(58,69+4,76+1241,44+75,34+62,87)-(215,76+119,87+0)=1107,47 aylık vergi matrahı bulunur.
1107,47%15=166,12
166,12-Asgari geçim indirimi(90,11)= 76,01 TL
DAMGA VERGİSİ= (Aylık+Taban Aylık+Ek Gösterge+Kıdem Aylığı+Yan ödeme+Özel Hizmet Tazminatı+Ek Tazminat+Sendika Ödeneği)*%0,759
58,59+4,76+1241,44+75,34+62,87+1017,13%0,759=18,67 TL
Kesintiler Toplamı :873,82
Gelirler Toplamı:2903,64
NET ÖDENEN :Tahakkuk Toplamı-Kesintiler Toplamı
2903,64-873,82= 2029,82 TL

Adı Soyadı
 ünvanı
 Medeni Hali
 
Kıd.Yıl
A.E.G.
E.E.G.
R.Gün
Taban Aylık
Aylık Maaş
Ek Gösterge
Kıdem Aylık
S.Sig.P.(D)
Yan Ödeme
Yabancı Dil
Em.Kesenek
Giriş
Ek.Taz.28/B
Artış
Send.Yrd.
Öz.Hiz.Taz.
Aile Yardımı
As.Geç.İnd.
Çocuk Yrd.
2.Görev Tz.
Ek Tazm. 1
Ek Tazm. 2
Hakediş Tp.
Sendika
Kira Kes.
Ceza
Rapor Kes.
Sağ Sig.P.K.
Ödenecek
Maaş
Vergi %15
PRATİSYEN
BEKAR
DERECE/2/2
11 
3000 
0 
0
1241.44 
95.96 
237.92 
17.45 
254.42
62.87 
0.00 
424.03 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1092.47 
0.00 
90.11
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3426.56
13.74 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00
 NET
2268.99
Vergi %15
PRATİSYEN
EVLİ
DERECE8/3
0 
850 
0 
0
1241.44 
54.72 
67.41 
0.00 
178.55
62.87 
0.00 
261.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2884.00
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.04
  NET
2017.86
Vergi %20
PRATİSYEN
BEKAR
DERECE 7/3
3 
950 
0 
0
1241.44 
58.69 
75.34 
4.76 
179.80
62.87 
0.00 
263.71 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2903.74
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.87
 NET
1974.55
Vergi %20
PRATİSYEN
BEKAR
DERECE 6/2
3 
1150 
0 
0
1241.44 
62.26 
91.20 
4.76 
181.26
62.87 
0.00 
265.85 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2926.77
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
120.84
 NET
1987.76
Vergi %15
PRATİSYEN
EVLİ
DERECE 7/1
0 
950 
0 
0
1241.44 
55.91 
75.34 
0.00 
179.24
62.87 
0.00 
262.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2894.81
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
119.49
 NET
2024.46
Vergi %15+sendikalı
PRATİSYEN
BEKAR
DERECE 8/1
0 
850 
0 
0
1241.44 
54.72 
67.41 
0.00 
178.55
62.87 
0.00 
261.88 
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
1017.13 
0.00 
90.11
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2884.00
12.22 
0.00 
0.00 
0.00 
119.04
 NET
2007.47

 

Sağlık personeli nöbet zamları resmi gazetede yayınlandı.İşte yeni ücretler

MADDE 10 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesindeki gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Resmi Gazetede yayınlanma tarihi 15 Nisan 2015 olduğu için bu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Gösterge
a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 150
b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 135
c) Diş tabibi ve eczacılar 120
ç) Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 90
d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 75
e) Diğer personel 55

Sağlık personeli nöbet zamları resmi gazetede yayınlandı.İşte yeni ücretler

MADDE 10 – 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesindeki gösterge tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.Resmi Gazetede yayınlanma tarihi 15 Nisan 2015 olduğu için bu tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Gösterge
a)     Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 150
b)    Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 135
c)     Diş tabibi ve eczacılar 120
ç)     Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 90
d)    Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 75
e)     Diğer personel 55

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla