Aile hekimlerinin 3 günlük grevi Türkiye genelinde yoğun katılımla sürüyor

Kategori: Aile Hekimliği, Sağlık Gündemi Print

aile-besiktas-eylemi62

İstanbul Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda balonlar uçuruluyor

Aile Hekimlerinin iş bırakma eylemi ülke genelinde yoğun katılımla sürüyor! Türkiye genelinde binlerce sağlık çalışanı bugün itibariyle 3 gün sürecek olan iş bırakma ‘GÖREV’ eylemine başladı. 20-21-22 Mayıs tarihleri boyunca sürecek olan eylem 19 Mayıs ve hafta sonu tatili nedeniyle fiilen 6 güne uzamış olacak. Başta aile hekimleri olmak üzere Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları ve eylemini destekleyen pek çok sivil toplum kuruluşu Sağlık Bakanlığı’nın cumartesi çalışma dayatmasına karşı eylem süresince çeşitli miting ve etkinliklerle sorunlarını dile getirecek. Eyleme Türkiye genelinde yoğun katılım olduğu ve başta İstanbul, Ankara olmak üzere, Mersin, Adana ve Urfa’da çok sayıda sağlık çalışanın yoğun kalabalıklar halinde mitingler düzenledikleri ilk gelen haberler arasında. Eyleme özellikle İstanbul’da yoğun ilgi var. Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce aile hekimi ve sağlık çalışanı bir basın açıklaması yaptıktan sonra küçük bir müzik dinletisi düzenlediler. Ardından davul zurna eşliğinde halay çeken hekimler protestolarını neşeli bir atmosferde sürdürdü.

Aile hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanları bu eylemi başta Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik getirilen zorunlu nöbet ve hekimlere ceza puanı uygulaması ve diğer sorunlarını dile getirmek için başlattıklarını belirtiyor. Sağlık Bakanlığı, nöbetlere gitmediği için 100’ün üzerinde hekime soruşturma başlattı. Aile hekimleri ise nöbet ve ceza puanı uygulaması kaldırılana kadar eylemlerde kararlı olduklarını belirtiyor. Bugün Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelerek 3 günlük eylem ile ilgili bir basın açıklaması yapan başta İstanbul Tabip Odası olmak üzere,
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi, ortak bir basın açıklaması yaptı.

aile-besiktas-eylemi7

İstanbul Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda yoğun bir kalabalık var

Aile hekimleri tükenmişlik sendromu yaşıyor!
Aile hekimleri olarak tükenmişlik sendromu yaşadıklarını belirten Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. İlknur Çabuk, “Önce hastanelerin acil servislerinde ihtiyaç olduğu gerekçesiyle nöbet uygulamaları ile karşı karşıya bırakıldık. Acillerdeki hekim ihtiyacının ortaya çıkmasının nedeni sağlık politikalarından kaynaklanıyor. Acil olmayan her hasta acile başvuruyor. Biz hastane nöbetlerine büyük kararlılık göstererek gitmedik. Bu kez ASM’lerde cumartesi günü nöbetleri getirildi, bu inattan başka bir şey değil. Bizlerin tek derdi nöbet değildir. İş güvencemiz elimizden alınmış, keyfi uygulamalarla sağlık çalışanları işsiz bırakılmaya çalışılmış, emeklilik hakkımız ve yıpranma payımız verilmemiştir. 27 Nisan’da Sağlık Bakanlığı önünde deklarasyonumuzu açıkladık. Eğer bizimle görüşmezseniz 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş bırakacağımızı söyledik. Halkın sağlığını ‘gerçekten’ korumak için, insanca çalışma koşulları için, emeklilik hakkımız için, yıpranma payımız için iş bıraktık” dedi.

Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda müzik dinletisi

Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda müzik dinletisi

Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının tam metnini okurlarımızın dikkatine sunuyoruz: 

Anne ve bebek ölümleri artarken, aile hekimlerini, hemşireleri işten atmakla tehdit eden Sağlık Bakanı’na: Yetti artık, sağlık çalışanlarının yakasından düşün!’
Bugün ve 21-22 Mayıs günleri Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) hizmet üretemeyeceğiz. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı tüm yurtta, bugüne kadarki en uzun iş bırakma eylemini yapmak zorunda bırakılıyor. Sağlık Bakanlığı, 5 aydır ASM çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak, Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında fazla çalışmayı dayatıyor.

Hafta içi, kendisine kayıtlı bebeğe, hamile kadına aşısını, izlemini yapan; hastasını muayene eden, tedavisini yapan, köy köy gezen, evlerde hastasını ziyaret eden, entegre sağlık hizmeti verilen yerlerde gece gündüz demeden gelen her hastaya bakan, tatillerde ölü muayenesini yapan, ev ev, okul okul aşı kampanyası yürüten birinci basamak sağlık çalışanına, ek olarak ‘Cumartesi günleri de gel çalış’ deniyor. ASM sağlık çalışanları bu haksız hukuksuz Cumartesi fazla çalıştırma dayatmalarına karşı 5 aydır direniyor ve çoğunlukla ASM’lerini açmıyor.

Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarının 5 aydır sürdürdükleri kararlı ve başarılı direnişi kırmak için, 16 Nisan 2015 tarihinde yeni bir yönetmelik yayınlayarak, Cumartesi direnişini sürdürenleri işten atmakla tehdit eden ağır ceza puanları getirdi. Sağlık örgütlerinin, Sağlık Bakanlığı’yla bu konuyla ilgili yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmış, en son TTB’nin Sağlık Bakanı’yla bir kez daha görüşme talebi karşılık bulmamış; aksine Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, basına verdiği demeçte: TTB’ye halkın sağlık hizmeti almasını önemsemediği şeklinde suçlamalarda bulunmuştur. Sağlık örgütleri, sağlık çalışanlarının haklarını savunurken, halkın sağlık hakkını savunmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır.

Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz: Halktan, ödedikleri sağlık primlerine ek olarak, katkı, katılım, muayene, ilave ücret, ilaç farkı… adı altında 12 çeşit ücreti kim alıyor?
Özel hastanelere giden halkı, soyup soğana çeviren farkları %200’lere kim çıkardı?
Nüfusun %10’u sigorta kapsamı dışındayken, primlerini ödeyemeyen binlerce yurttaş sağlık hizmeti için cebinden para ödüyorken, Koruyucu sağlık hizmeti alanında; bebek ölümlerinden, anne ölümlerine artış yaşanırken; tam aşılı çocuk sayısı düşerken, kızamık salgınları görülürken,Muayene süreleri 2-3 dakikalara inmişken, tüm bu haksızlıkları halka kim reva görüyor? Bu mu halkı düşünmek! Aile Sağlığı Merkezlerini, zincir hastanelerin patronlarına satmadan önce, sağlık çalışanlarını, az paraya, çok çalıştırıp pazarlamaya yönelik girişimlerinizi güçlendirmeye çalıştığınızı duymayan kalmadı. ASM’lerin zincir hastanelerine satışı sonrasında, birinci basamakta verilen tüm hizmetlerin paralı olacağını biliyoruz.

Bizler koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsendiği, halka yeterli muayene sürelerin ayrıldığı, her kesimin, eşit, ücretsiz, iyi sağlık hizmeti alabildiği, çalışanların haklarının gasp edilmediği, sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine göre sunulduğu bir sağlık ortamı istiyoruz. Kimin halkı düşündüğü gün gibi ortada! Birinci basamak sağlık çalışanları, bugünden başlayarak; Cumartesi günleri fazla çalışma ve işten atma
tehditlerine karşı, kendi haklarını korumak için 3 gün hizmet üretemeyecek. Taleplerimiz karşılık bulana dek eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.
Saygılarımızla.
İstanbul Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği


Beşiktaş Demokrasi Meydanı’ndaki mitingden kareler

Beşiktaş Demokrasi Meydanı'ndaki mitingde çoşkulu halay

Beşiktaş Demokrasi Meydanı’ndaki mitingde çoşkulu halay

Beşiktaş Demokrasi Meydanı: Aile hekimlerinden çoşkulu halay

Beşiktaş Demokrasi Meydanı: Aile hekimlerinden çoşkulu halay

Aile hekimliği çalışanlarının eylemine Mersin’de yoğun katılım

MERSİN- Aile hekimliği çalışanlarının dört günlük iş bırakma eylemine Mersin’de yoğun katılım gerçekleşti. Çeşitli aile sağlığı merkezlerinde çalışan aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları Özgür Çocuk Parkı’nda toplanarak çadır kurdu. Eyleme Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Mersin Aile Hekimleri Derneği , Mersin Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası katıldı.

Aile hekimliği çalışanları Mersindeki eylemde lokma dağıttılar

Aile hekimliği çalışanları Mersindeki eylemde lokma dağıttılar

Mersin’de bulunan Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası örgütlenme sekreteri Dr. Murat Bolat eylem hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: “Mersin’de eyleme yüksek bir katılım var. Halkın da eyleme desteği oluyor ve bu durum bizim için oldukça sevindirici bir gelişme. Biz eylemde aynı zamanda aile hekimliğinin ruhuna da Fatiha okuduk ve lokma dağıtıyoruz. Halkımız da eyleme katılım lokmalarını alarak bize desteklerini ifade ediyor. Yoldan geçen araçlar da kornalarla bizlere destek veriyor. Bu başarılı eyleme katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz.”

Gaziantep’teki eylemde bazı sağlık çalışanları eğlenceli bir müzik dinletisi verdi

Türk Tabipler Birliği’nin eylemle ilgili basın açıklaması

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2015 tarihinden beri çalışanlara zorla dayattığı haksız ve hukuksuz Cumartesi fazla çalıştırmaya karşı, birlik ve dayanışma içinde başarılı direnişleri beşinci ayında.

Sağlık Bakanlığı, bu haklı direnişi kırmak için, yeni ödeme yönetmeliğinde cezaları 4 kat artırarak ASM çalışanlarını işten atmakla tehdit ediyor. Birinci Basamak Sağlık Hizmet alanında 20-21-22 Mayıs günlerinde yapılacak iş bırakma eylemi için 10 soru 10 cevap hazırladık. Katkılarınıza açık olup, soru ve cevapları geliştirmeniz dileğiyle
Saygılarımızı sunarız.
Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

10 SORUDA AİLE HEKİMLERİNİN GREVİ

1. İş bırakma hangi amaçla yapılacak?
Hakları için mücadele eden birinci basamak sağlık çalışanlarınca yapılacak iş bırakmanın amacı; kendilerine dayatılan işten atılma tehdidine ve insani olmayan çalışma koşullarına karşı tepkisini ortaya koymak, sesini kamuoyuna duyurmak, mağduriyetlerini dile getirmek, taleplerinin gerçekleşmesini sağlamak.

2. Talepler neler?
Uluslararası ve ulusal yasalarla güvence altına alınan dinlenme hakkına karşı; Cumartesi fazla çalışmaya kaynaklık eden genelgenin iptal edilerek uygulamadan vazgeçilmesi. İş güvencesini ortadan kaldıran, çalışma koşullarını ağırlaştıran yönetmeliklerinin geri çekilmesi.

3. Cumartesi eylemleri sürecek mi?
Ceza puanlarının artırılmasına rağmen birinci basamakta örgütlü tüm sendika, dernek ve meslek odaları, cumartesi direnişini sürdüreceklerini ilan etti.

4. İş bırakmanın ne faydası olacak?
Birinci basamak sağlık çalışanlarına, haksız ve hukuksuz şekilde uygulanan fazla çalıştırma ve buna karşın dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen ceza ve insani olmayan çalışma koşullarını içeren yönetmeliklerin kamuoyu tarafından bilinmesi; Bakanlığın, haksız ve hukuksuz yasal düzenleme ve uygulamalarının teşhir edilmesi, gündem oluşturulmasının etkili olması bekleniyor.

5. Seçim öncesi iş bırakma doğru mu?
Seçime 1.5 ay kala, yani 16 Nisan da ceza artırımını 4 katına çıkaran, çalışanları işten atmakla tehdit eden, kaderlerine razı olmaya zorlayan Sağlık Bakanlığı, çalışanları 3 günlük iş bırakmaya mecbur etti.

6. Neden 3 gün?
Çalışanların kendi arasında yaptığı tartışmalar sonucu, önceden yapılan bir günlük ve 2 günlük iş bırakma eylemlerinin, ülke gündeminin çok yoğun olması nedeniyle istenilen etkiyi yaratmadığı kaygısı, 20 ceza puanı gibi ağır baskıları daha güçlü göğüslemek amacıyla 3 gün olarak belirlendi.

7. Eylem meşru mu?
Meslek odaları, dernek ve sendikaların yetkili kurullarının almış olduğu 3 günlük iş bırakma kararı ve çağrısı, yasalarımıza, anayasamıza ve ülkemizin imzaladığı uluslar arası anlaşmalara uygun.

8. 3 gün iş bırakmanın yasal dayanağı var mı?
1,2 ya da 3 günlük iş bırakma kararları, birçok yasal platformda, çalışanların ortak talepleri doğrultusunda, örgütlenme özgürlükleri, hak arama özgürlükleri kapsamında değerlendiriliyor. Hak arama yasalarla güvence altına alınmış. Buna ilişkin birçok olumlu yargı kararı var.

9. Ceza puanları arttı sözleşmeler fesih olur mu?
Ceza puanlarının geçerli olabilmesi ancak yasal sürecin tamamlanmasıyla mümkün olacak. Verilen ceza puanlarının, üst yargı kararları dayanak gösterilerek bazı mülki amirler tarafından ret edildi. Cezaların idare tarafından onaylanması durumunda yargıya taşınacağı, yerel ve evrensel hukuka aykırılığı açık olan cezaların yaşama geçirilemesi olası değil.

10. Talepler kabul görmezse ne olacak?
20-21-22 Mayıs iş bırakma eylemi uyarı niteliğinde. Talepler kabul edilene dek iş bırakma dâhil, her türlü eylem ve etkinliliklerimizi artırarak kararlı bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.aile-hekimi-eylem-ank-6

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla