Aile hekimleri iş bıraktı: Şiddetsiz; insanca bir çalışma ortamı istiyoruz

17 Şubat 2022   |    2 Mart 2022    |   Kategori: Aile Hekimliği, Sağlık Gündemi Print

Aile hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle Türkiye genelinde iki gün sürecek iş bırakma eylemleri başlattı. Hekimler, sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerin düzenlenmesi taleplerinin yerine getirilmemesi halinde ayrıca 14-15-16 Mart’ta 3 gün iş bırakacaklarını duyurdu. İş bırakma eylemi dolayısıyla İstanbul Zeytinburnu’nda yapılan basın açıklamasında, “Etkin bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ ve bu yasayı uygulayan adalet sistemi istiyoruz. Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz” denildi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), 30 bine yakın aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanını kapsayan ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin kaldırılması için iş bıraktı. İstanbul Zeytinburnu’nda basın açıklaması yapmak için buluşan aile hekimleri, “Sayın bakan, siz hiç aile sağlığı merkezi gördünüz mü”, “Artan ceza puanları, azalan maaşlar”, “Pandeminin ödülü ceza mı oldu” ve “Yüzde 30 ödenek zammı, yüzde 200 gerçek artışı karşılar mı” yazılı dövizler taşıdılar. Ayrıca “Gün gelecek, devran dönecek. Şiddete göz yuman hesap verecek”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Direne direne kazanacağız” şeklinde sloganlar attılar.

Ankara’da ise, Ulus Meydanında yapılan açıklamada konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan, aile hekimlerinin tüm sağlık paydaşlarıyla birlikte son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp, 3 kez miting yaparak seslerini hem kamuoyu hem de Sağlık Bakanlığı’na duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. Noyan, sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözlerin unutulduğunu, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edildiğini söyledi.

ASM hekimleri ve çalışanları değersizleşti

Birçok aile sağlığı merkezinin fahiş artan elektrik, doğal gaz faturalarını ödeyemediğini belirten Dr. Kemal Noyan, “Artan personel giderlerini karşılayamıyor. Yakın zaman içerisinde Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir. Bizlere söz verildiği gibi, aile hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının hak edişlerinde iyileştirilme yapılmamış, pandemi döneminde bile, negatif performansa dayalı angaryalar arttırılarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları değersizleştirilmiştir. Sayın sağlık bakanı; Asgari ücrete yakın hak ediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hak ediş alan aile hekimleri, Son bir ay içerisinde 197 ve Son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim, sizlerin eseridir” dedi.

İstanbul Aile Hekimleri Derneği, Zeytinburnu’nda açıklama yaptı

İstanbulda sağlıkçılar adına yapılan açıklamayı, İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir okudu. Dr. Özşehir, şunları söyledi:

“Aile hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri ve tüm sağlık paydaşları ile birlikte son bir yıl içerisinde tüm yurtta 4 defa iş bırakıp 3 defa miting yaparak kamuoyuna ve Sağlık Bakanlığı’na sesimizi duyurmaya çalıştık. Sağlık Bakanlığı, halen bizleri duymamak, verdikleri sözlerde durmamak, aile hekimliği sistemini çökertmekte ısrar etmektedir. Sağlıkta dönüşüm ile birlikte verilen sözler unutulmuş, aile sağlığı merkezleri modernize edilmek yerine kaderlerine terk edilmiştir. Birçok aile sağlığı merkezi, fahiş artan elektrik, doğal gaz faturalarını ödeyememekte, artan personel giderlerini karşılayamamaktadır.

Baskılara Boyun eğmeyeceğiz

Yakın zaman içerisinde aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve ücretleri aile hekimleri tarafından karşılanan 20 bine yakın yetişmiş sağlık çalışanı işsiz kalacak, aile sağlığı merkezlerinde verilen birçok hizmet durma noktasına gelecektir. Bizlere söz verildiği gibi, aile hekimliği başına düşen nüfuslar azaldıkça enflasyona karşı aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerin hak edişlerinde iyileştirilme yapılmamış, pandemi döneminde bile negatif performansa dayalı angaryalar artırılarak aile hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri değersizleştirilmiştir. Sayın Sağlık Bakanı; asgari ücrete yakın hak ediş alan aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire, yoksulluk sınırında hak ediş alan aile hekimleri, son bir ay içerisinde 197 ve son bir yıl içerisinde ülkesini terk eden binlerce hekim sizlerin eseridir. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Baskılara boyun eğmeyeceğiz.

Günübirlik politikalara alet edilmiş aile hekimliği sistemi sanrı ve hezeyanlarla idare edilmektedir. Yapılan mevzuat düzenlemesiyle yüzlerce meslektaşımızı kaybettiğimiz bir dönemde moral ve motivasyonumuz yok edilmiş, sözleşme feshi baskısı altında hizmet sunmamız istenmiştir. Aile hekimi ve aile sağlığı ebe ve hemşirelerine uygulanan bu orantısız ceza ve baskının gerekçesini anlamakta zorlanıyoruz. İstanbul, Tekirdağ, Muş, Hakkari, Mersin ve Diyarbakır gibi birçok ilde, anayasaya aykırı olduğunu düşündüğümüz ceza yönetmeliği kullanılarak tabiri caiz ise ‘cadı avı’ başlatılmış, birçok aile hekiminin sözleşmesi il sağlık müdürleri tarafından yenilenmemiştir. Buradan açık bir şekilde haykırıyoruz. Bizlere hak görülen bu ceza yönetmeliğini istemiyoruz.

Kışkırtılmış sağlık talebi, artan angarya ve iş yoğunluğu altında ezilen sağlık çalışanları, her gün dozu artan şiddetle karşı karşıya kalmaktadır. Hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemlerden derhal vazgeçilmelidir. Artırılmış cezalarla etkin sağlıkta şiddet yasası çıkartılmalı, adli merciler sağlıkta şiddet durumunda kanunları, şiddeti caydırıcı ve etkili bir şekilde uygulamalıdır. Aksi takdirde bu şiddetin faili siz olacaksınız.

Adil, demokratik ve insanca bir çalışma ortamı istiyoruz

Aldığımız eğitimin kutsallığı gereği, sizlere şifa dağıtmak bizim için en büyük görevdir. Bizler, ilk nefesten son nefese kadar her türlü sağlık hizmetinde sizlerin yanınızdayız. Milletimizin sağlıkla yaşaması, sağlıkla yaşlanması, her türlü koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetine ulaşımının kolaylaştırılmasını sağlamak için varız.

Bizler, sizlerin ailenizin bir parçası, hanenize en yakın sağlık neferleriyiz. Bebek ve erişkin aşılama; bebek, çocuk, kadın, gebe, lohusa izlem, kanser taramaları, laboratuvar hizmetleri, poliklinik hizmetleri, kronik hastalık takipleri ve daha sayamayacağımız birçok çalışma ile halkımızın yaşam süresini uzattık ancak biz sağlık çalışanları olarak, aldığımız eğitimlerin güçlüğü, çalışma şartlarımızın yüksek stresi altında sağlıkla yaşlanamıyoruz. Başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve mobbing altında eziliyoruz. Adil, demokratik, insanca bir çalışma ortamı istiyoruz.

 

Dr. Senem Özşehir, aile hekimlerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

  • Etkin bir ‘sağlıkta şiddet yasası’ ve bu yasaları uygulayan adalet sistemi istiyoruz.
  • 30 Haziran 2021 tarihli Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesini ya da önerilerimiz doğrultusunda revize edilmesini istiyoruz.
  • Aile hekimleri ve aile sağlığı ebe ve hemşireleri olarak makul bir ödeme, hak ettiğimiz bir emeklilik yaşamı istiyoruz.
  • Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin, ASM gider artışına paralel olarak artırılmasını istiyoruz.”

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer de basın açıklamasında söz alarak talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Özer, şunları söyledi: “Bu aymazlık, vurdumduymazlık, kör olmak devam ettiği sürece biz daha bu meydanlarda çok toplanırız. Biz, burada olmak istemiyoruz. Bakanlığın uygulamaları bizi buraya getirmek zorunda bırakıyor. Biz, iş bırakmak istemiyoruz, aile sağlığı merkezinde olmak istiyoruz. Şov çok gördük. Meclis’te herkes alkışladı, bütün vekiller, ama şiddeti engelleyecek bir kanun çıkarmadılar. Sadece şov ve algı çıkardılar.

Yeni bir kanuna ihtiyacımız var. Şiddete uğruyoruz, mobbinge uğruyoruz biz. Her şey yolunda giderken pandemide biz, hiçbir aile hekimliğinin, dünyadaki çok azının, Avrupa’nın hiç yapmadığı Covid-19 aşılarını yaptık. Üç senede yapılması gereken okul aşılarını yaptık. Angaryalarla uğraştık, hizmeti hiç bölmedik. Peki bize ödül olarak ne geldi? Covid olanların parası kesildi. ‘Ek ödeme veriyoruz’ dediniz, vermediniz. Biz istemedik. Bizim isteğimiz sadece hak edişlerde ve cari ödeneklerde düzeltmeydi. Yapmadınız. Biz, bu aymazlık, vurdumduymazlık, akıl dışılık devam ederse hep bu meydanlarda olacağız. Bu ay 2 gün, bir dahaki ay 3 gün, artarak devam ettireceğiz.”

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla