Aile hekimleri ve ASM çalışanlarına üç ay süreyle ek ödeme yapılacak

Yazan Hatice Pala Kaya
5 Eylül 2020  |   Kategori: Aile Hekimliği, Sağlık Gündemi Print

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, üç ay süreyle aile hekimlerine 3 bin TL’ye kadar, aile sağlığı merkezi çalışanlarına 850 TL’ye kadar ek ödeme yapılacak. Resmi Gazetenin 5 Eylül günlü sayısında “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ayrıca, eğitim ve hasta olunduğu için görev başında bulunulamayan zamanlarda da ödeme yapılmasına imkanı olacak. Yönetmelikle, salgın nedeniyle aile hekimlerine 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere 3 bin TL’ye kadar, aile sağlığı merkezi çalışanlarına ise 850 TL’ye kadar üç ay süreyle ek ödeme yapılması düzenlendi. Karar 1 Ağustos’tan geçerli olduğu için, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ilave ödeme alınabilecek.

Ödeme hangi kritere göre belirlenecek?

Yönetmeliğe eklenen geçici maddede aile hekimleri için; “aylık net 3 bin TL’yi geçmemek üzere..” ve aile sağlığı merkezi çalışanları için “aylık net 850 TL’yi geçmemek üzere..” ifadesi kullanıldı. Bu ifadeye göre ek ödeme belirtilen üst limitlerin altında da olabilecek.

AHEF ‘Ek Ödeme’ yönetmeliğine ve yapılan açıklamaya itiraz etti

Aylık ek ödemenin tutarının hesaplanmasına yönelik olarak ise aynı geçici maddede, “…COVİD-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir” ifadesine yer verildi. Bu maddeye dayalı olarak Sağlık Bakanlığı salgın nedeniyle kayıtlı olarak aile hekimlerince takip edilen kişi sayısına bağlı olarak bir ödeme miktarı belirleyecek. Toplam alınan ek ödeme hekimler için net 3 bin TL, çalışanlar için net 850 TL’yi geçemeyecek. En fazla 3 ay ödeme yapılacak.

Ödeme miktarları belirlenirken, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin ücretlerine yönelik olarak yönetmeliğin 16. Maddesinin üçüncü fıkrasındaki, “..her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı tavan ücretin altı katını aşamaz” sınırı ile mesleki yüksek öğrenim mezunu çalışanlara yönelik ödeme hesaplama yöntemini içeren 19. Maddenin ikinci fıkrasının uygulanacağı hükmü yer aldı.

Hekimlerin eğitim, acil haller ve hasta olduğu durumlardaki ücretleri

Yönetmelik değişikliğiyle, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim, acil durum, hastalık gibi hallere yönelik maddelerde de değişiklik yapıldı. Buna göre, Yönetmeliğin 16. Maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki, “Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır” ifadesi değiştirildi.

Yeni düzenleme ile aile hekimi ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının, 1-izin, rapor; 2-Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri; 3-Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış veya yakalanma riski nedeniyle görev başında bulunamadıkları süreler de çalışılan gün sayısına dahil edilecek.

Yönetmelikte, aile hekimlerinin bazı durumlarda görev başında olamamaları halinde; 1-Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri; 2-Valilikler tarafından acil hal, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda kendi görev yerlerinden başka yerlerde görevlendirilmeleri; 3-Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış ve bunu müdürlükçe onaylanmış sağlık raporuyla belgelemeleri halinde, hizmetin devamı için Müdürlüklerin gerekli tedbiri alması görevi verildi. Bu fıkraya salgın hastalık ve sağlık raporu şartı eklenmiş oldu.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla