Aile hekimliği davaları, Danıştay daireleri arasında uyuşmazlığa neden oldu

Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

danistay-binasiMedikal Akademi ÖZEL – Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği alanını düzenleyen yönetmelik ve genelgelerinin hukuka aykırılığı tartışmaları ve bu husustaki itirazlar Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli iş bırakma eylemine konu olurken, bu sefer de aile hekimliği ihtilaflarına Danıştay’ın hangi dairesinin bakacağı noktasında Danıştay Beşinci ve On altıncı Daireleri arasında görev uyuşmazlığı çıktı. Bu uyuşmazlığın çözümü süreci on binlerce aile hekimliği çalışanını ilgilendiren davaların ortalama olarak 6 ay uzamasına neden olacak.

Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümüDanıştay Başkanlık Kurulunca belirleniyor. Son olarak geçtiğimiz aralık ayının son günlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Danıştay Dava Daireleri arasındaki iş bölümü yeniden belirlenmişti. Buna göre aile hekimliği ile ilgili personele ilişkin mevzuattan, yani Aile Hekimliği Kanunu, Uygulama Yönetmeliği, Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ve bu alanda yayımlanan sair yazılı düzenlemelerden (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dahil), kaynaklanan davaların çözümlenmesi görevi Danıştay Beşinci Dairesi’ne verilmişti.

danistay-erkinYine kamu personeli ile ilgili tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, yönerge gibi düzenleyici işlemlerden kaynaklanan ve Danıştay On birinci Dairesinin görevleri dışında kalan davaların çözümlenmesi konusunda ise Danıştay On altıncı Dairesi görevlendirilmişti.
Ancak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve nöbet hizmetlerinin esaslarını düzenlemek amacıyla yayımlanan Halk Sağlığı Kurumu Genelgesine karşı açılan davalar da Danıştay Beşinci Dairesi bu davaların çözümünde Danıştay On altıncı Dairesinin görevli olduğuna karar verdi. Bu sefer konu Danıştay On altıncı Dairesinin önüne geldi.

Danıştay On altıncı Dairesi ise Nöbet Genelgesi davasında, aile hekimliği ile ilgili personele ilişkin mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünün Danıştay Beşinci Dairesi’nin görevinde olduğuna ve davanın Danıştay Beşinci Dairesince çözümlenmesi gerektiğine karar verdi. Bu durumda Danıştay Daireleri arasındaki görev uyuşmazlığı Danıştay Başkanlar Kurulunca çözümlenecek. Danıştay Başkanlar Kurulunun ne zaman toplanacağı ise belli değil.

dava-cezaAncak bu kararın haziran ortalarında çıkması bekleniyor. Danıştay Başkanlar Kurulunun kararı kesin olacak ve Kurulca görevli olduğuna karar verilen Daire bundan böyle aile hekimliği konusundaki düzenleyici mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklarına bakacak. Olayı değerlendiren hukukçular Daireler arasındaki bu ihtilaf davaların sonuçlanmasında en az 6 aylık bir gecikmeye neden olacağını ifade ediyor.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla