Anayasa Mahkemesi’nden aile hekimleri için tarihi karar!

27 Ocak 2015   |    29 Ocak 2015   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat Print

mahkemeAile hekimleri isterse Cumartesi nöbetleri filen geçersiz hale gelecek!
Anayasa Mahkemesi’nin sendikalı kamu görevlileri için verdiği yeni bir emsal karar sendikalı olarak nöbete gitmeyen aile hekimlerinin ceza almasını engelleyecek nitelikler taşıyor. Yüksek mahkemenin kararı zorunlu nöbetleri protesto ederek gitmeyen aile hekimlerinin ceza almasını önleyecek. Uzun süredir Sağlık Bakanlığı’nın dayattığı zorunlu nöbetlere karşı direnen aile hekimlerinin önemli bir bölümü bu nöbetlere gitmiyordu. Ancak mevcut yasal durum ve oluşacak cezai sorumluluk nedeniyle aile hekimler tedirgindi. Çünkü Sağlık Bakanlığı istediği anda nöbet tutmayan aile hekimleri aleyhine soruşturma açarak görevlerine hukuki olarak son verme hakkına sahipti. Sağlık Bakanlığı bu konudaki kararlığını geçtiğimiz günlerde çeşitli vesilelerle dile getirmişti. Bu durum aile hekimleri ile bakanlık arasındaki gerilimi iyice yükseltmişti.

anayasa-mahkemesi-logoAile hekimlerini rahatlatan karar Anayasa Mahkemesi’nden geldi. Anayasa Mahkemesi’nin 27 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan E. 2013/8517 sayılı kararı aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının nöbet uygulaması bakımından da emsal nitelik taşıyor. Yüksek Mahkeme bu kararında, Sendikanın işe gelmeme kararına katılan kamu görevlisi öğretmene disiplin cezası verilmesini Anayasaya aykırı gördü. Anayasa Mahkemesi, bu kararında kamu görevlisinin işe gelmemesini Anayasanın 51. Maddesinde yer alan sendika hakkı kapsamında değerlendirdi. Karar emsal niteliği taşıyor ve aile hekimlerini yakından ilgilendiriyor!

erkin-gocmen2Yüksek mahkemenin son kararını yorumlayan Medikal Akademi Sağlık Hukuku Editörü Tıp Doktoru ve Hukukçu Dr. Erkin Göçmen yüksek mahkemenin grev yapan sendikalı öğretmenler için verdiği kararın doğrudan aile hekimlerinin mevcut durumuna uyarlanabileceğini dolayısı ile eylem yaparak nöbetlere gitmeyen aile hekimlerinin sendika üyesi olmaları halinde cezai sorumluluktan kurtulabileceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin yeni kararının aile hekimleri tarafından doğru şekilde uygulanması durumunda oluşacak yasal haklar nedeniyle zorunlu nöbet uygulamasının önemli oranda esneyebileceğini dile getiren Dr. Erkin Göçmen, “Anayasa Mahkemesi kararında idari yargının yerleşmiş içtihatlarında, sendikal faaliyet çerçevesinde işe gelinmemesinin mazereti izninin kullanılması şeklinde kabul edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir” dedi.

Yüksek Mahkeme’nin diğer kamu çalışanları için verdiği bu kararın kesin olarak emsal nitelik taşıdığını hatırlatan Dr. Erkin Göçmen, şu değerlendirmeyi yaptı: “Karar,  Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun nöbet dayatmasına karşı direnen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için de emsal teşkil edecek niteliktedir. Anayasa Mahkemesi işe gelmeme eyleminin sendikal faaliyet çerçevesinde olması koşuluyla eylemi meşru görmekte ve sendika hakkının bir parçası olarak değerlendirmektedir.”

aile-hekimligiAnayasa Mahkemesi’nin bu kararının ardından şimdi gözler aile hekimlerinin nöbetler konusundaki tutumlarına ve Sağlık Bakanlığı’nın bu yeni gelişmenin ardından alacağı karara çevrilmiş durumda. Yeni karar fiilen aile hekimlerinin elini oldukça güçlendirmiş durumda. Bu durumda Sağlık Bakanlığı’nın nöbetler konusunda yeni düzenlemelere gitmesi ve uygulamayı daha esnek hale getirmesini beklemek gerçekçi olacaktır.

İletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla