Bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi

Kategori: Çocuk Sağlığı Print

Çocuklar okula başlayana kadar daha çok aile kontrolünde olduğu için bulaşıcı hastalıklar onları pek etkilemiyor ya da daha az sıklıkta görülüyor. Okul döneminde çocukların hastalanması hatta ateşlenmesi onun bağışıklık sisteminin gelişmesi için gerekli olsa da sık hastalanması bir tehlike işareti olabilir. Soğuk algınlıkları çocukluk çağında en yaygın görülen hastalıkların başında gelir. Öyle ki; yetişkinler yılda ortalama 2 -4 kere soğuk algınlığı geçirirken, çocuklar 6-10 kez soğuk algınlığına yakalanabilirler. Üstelik çocuklarda yetişkinlere göre hem daha ağır hem de daha uzun sürer. Ülkemizdeki Aşı Takvimi, şu aşıları kapsamaktadır. Aşı takvimi, ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu aşıları kapsamaktadır. Halen ulusal aşı takviminde olan aşılar: BCG aşısı, Hepatit B aşısı, Hepatit A Aşısı, Grip aşısı, Kene kaynaklı ensefalit aşısı, Pnömokok polisakkarid aşısı, Meningokok aşısı, Kuduz aşısı

Bağışıklığın amacı, bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, bu hastalıklardan kaynaklanan ölümler ve sakatlıkları önlemektir. Aşılama mikroorganizmaların tamamının yada belirli işlemlerden geçmiş parçalarının canlara verilmesi ile onlarda önemli bir sorun oluşturmadan, doğal enfeksiyon sonrası oluşan bağışık cevaba benzer cevap alınmasıdır.

Günümüzde önerilen aşıların listesi giderek artmaktadır ve Global Aşı ve Bağışıklama Birliği 2000 yılından beri orta ve düşük gelirli ülkelerin yenileri de dahil olmak üzere tüm aşılara ulaşmalarını sağlamakta ve yılda 5,5 milyondan fazla ölüme engel olmaktadır.

Yenilenen aşı takvimine su çiçeği aşısı da eklendi

Bu amaca ulaşmak için çocukların en erken dönemde aşılanmaya başlanması ve en kısa sürede 14 hastalığa(tüberküloz,difteri,boğmaca,tetanos,polio,kızamık,kızamıkçık,kabakulak,hepatit B,Hemophilus infuenzae tip b,Streptococcus pneumonia,hepatit A ve suçiçeği) karşı tam bağışık olmaları sağlanmalıdır.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan çocukluk dönemi aşı takvimi dışında rutin programda olmayan aşılarımızda mevcuttur. Aşı uygulamasını şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Hepatit B aşısı doğumda, 1.,ve 6.ay sonunda olmak üzere üç doz;
 • BCG(verem) aşısı, 2. ay sonunda tek doz;
 • Difteri-aselllüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio, haemophilus influanza tip b (beşli karma) 2.ay, 4. ay, 6. ay,18.ay sonunda uygulanmakta hatırlatma dozu ise Hib içermeyen dörtlü karma şeklinde ilköğretim 1. sınıfta uygulanmaktadır.
 • Konjuge pnömokok aşısı(zatürre) 2.ay,4.ay,6.ay ve 12. ay sonunda,
 • Oral polio(çocuk felci)aşısı 6.ay ve 18.ay sonunda,
 • Kızamık-kızamıkçık-kabakulak karması 12.ay sonunda ve ilköğretim 1.sınıfta
 • Suçiçeği 12.ayda
 • Hepatit A aşısı ise 18.ay ve 24. ay sonunda uygulanmaktadır.
 • Ayrıca ilköğretim 8.sınıfta erişkin tip difteri-tetanoz aşısı programda mevcuttur.

 Aşı Takvimine yeni eklenen aşılar nelerdir?

Sağlık Bakanlığı rutin aşı takviminde olmayan fakat uygulamakta olduğumuz aşılarımızda vardır. Bunlar rota virüs aşısı ve menengokok(menenjit) aşısıdır.

 • Rota virüs aşısı 2. aydan itibaren 2 ya da 3 doz şeklinde,
 • Menenjit aşısı ise 9.aydan itibaren 3 ay ara ile 2 doz şeklinde uygulanmaktadır.
 • Suçiçeği aşısı da son yıllarda 4-6 yaş arası tekrarlanmaktadır.

  Aşının Zamanında Yapılması Önemli Midir?

Aşı ile önlenebilen hastalıkların aşılarının varlığının çocuklarımız için bir şans olduğunu bilmemiz gerekir. Aşıları yaptırmamanın bilimsel bir gerekçesi olmadığı sürece aksatılmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz.

Çocukluk çağında görülen enfeksiyon hastalıkları ve korunma yöntemleri

Herhangi bir enfeksiyon hastalığında artış ya da salgın tehlikesinde Sağlık Bakanlığı gerekli önlemleri alarak aşı kampanyaları düzenlemektedir. Böyle bir durumda da uygun görülen aşıların yapılması gereklidir.

YAZIYI PAYLAŞ


Araç çubuğuna atla