Eş durumu taleplerinin reddi davaları Ankara’da görülecek

6 Mart 2012   |    1 Mart 2013   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat Print


ANKARA- Danıştay Beşinci Dairesi, eş durumu ataması talebinde bulunan laboratuar teknisyeninin talebinin reddine ilişkin işlemin iptali davasının Ankara’da görülmesi gerektiğine hükmetti. Bir Devlet Hastanesinde laboratuar teknisyeni olan laborantın, bir başka ildeki Devlet Hastanesinde çalışan eşinin yanın atanma talebi reddedilince laboratuar teknisyeni tarafından iptal davası açıldı. Dava sonucunda laborantın istemi kabul edildi. Ancak temyiz incelemesini yapan Danıştay Beşinci Dairesi, kararın yanlış mahkemede verildiğini, davanın aslında Ankara’da açılması gerektiğini ifade ederek hükmü bozdu.

Danıştay gerekçesinde, İdari Yargılama Usulünde yer alan, kamu görevlilerinin atanması ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin eski görev yeri idare mahkemesinin olacağı hükmünün atanma talebinin reddi işlemlerinde uygulanamayacağı görüşüne yer verdi.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla