Diyabet ve böbrek hastaları için en iyi ve güvenli anti-hipertansif tedavi hangisi?

Kategori: Güncel / Literatür, Kardiyoloji Print

kalp-hipertansiyonDiyabet ve yüksek kan basıncı dünyada böbrek hastalığının en yaygın nedenidir ve genelde her ikisi birden bulunur. Kronik böbrek hastalığı ve diyabeti olan hastalar için en iyi ve güvenli hipertansiyon tedavisi ile ilgili en kapsamlı çalışmalardan birisinin sonuçları Lancet’te yayımlandı. Çalışmanın sonuçlarına göre, ACE inhibitörleri ve ARB’ler, tek başına veya kombinasyon halinde son evre böbrek hastalığına karşı en etkili tedavi stratejisi olabilir.

ilac-yesil-hapOtago Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suetonia Palmer ve arkadaşları böbrek ve diyabet hastaları için kan basıncı düşürücü ilaçların etkililiği üzerine yüzlerce araştırmayı karşılaştırmak için yenilikçi istatistiksel bir analiz kullandılar ve hangi ilaçların güvenli, hangi hasta gruplarında daha etkili olduğuna dair, kanıta dayalı bir kılavuz hazırladılar. Prof. Dr. Palmer’in makalesi yaygın olarak kullanılan ilaçları tüm ilaç seçeneklerini ve kombinasyonlarını birbirine karşı kıyaslayan ilk makale olarak değerlendiriliyor. Prof. Dr. Palmer, dünya genelinde diyabet ve böbrek hastalığının salgın boyutuna ulaştığını ve bu nedenle etkili tedavi seçiminin çok önemli olduğunu söylüyor.

Kronik böbrek hastalığı ve diyabeti olan hastalarda en etkili ve güvenli anti-hipertansif ajanları araştıran yazarlar geniş kapsamlı randomize kontrollü çalışmaları elektronik veri tabanları üzerinden taradılar. Cochrane Collaboration, Medline ve Embase gibi kaynakları Ocak 2014 tarihine kadar tarayan yazarlar erişkinlerde diyabet ve böbrek hastalarında kullanılan oral anti-hipertansif ajanlar ile ilgili tüm çalışma verilerini karşılaştırdılar. Primer sonlanım noktası tüm nedenlere bağlı mortalite ve son evre böbrek hastalığı idi.

TECOS Çalışması’na göre, sitagliptin Tip 2 diyabet tedavisinde güvenli bulundu

Çalışma kapsamında çoğu tip 2 diyabet hastası olan ve kronik böbrek hastalığı bulunan 43.256 katılımcıyı kapsayan 157 çalışma network meta-analizine dahil edildi. Hiçbir ilaç rejimi tüm nedenlere bağlı mortaliteyi azaltmada plasebodan daha etkili bulunamadı. Bununla beraber, plaseboya kıyasla, son evre renal hastalık anjiyotensin reseptör blokeri (ARB) monoterapisinden sonra (0.77, 0.65–0.92) ve bir ARB ve anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ile dual tedaviden sonra (risk oranı 0.62, %95 CI 0.43–0.90) anlamlı olarak daha azdı.

Hiçbir rejim, anlamlı olarak hiperkalemi veya akut böbrek hasarını artırmadı, bununla beraber ACE inhibitörü ve ARB tedavisinin kombinasyonundan oluşan tedavi, bu zararların hesaplanan riskinde sınır arttığı için tüm girişimler arasında en düşük düzeye sahipti (risk oranı 2.69, %95 GA 0,97–7,47; akut böbrek hasarı için 2.69, 0.98–7.38).

Her hipertansif hastada mutlaka mikroalbuminüri aranmalı!

Elde ettikleri veriler ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Palmer, şu saptamalarda bulundu: “Çalışmamızda hiçbir kan basıncını düşürme stratejisinin diyabeti ve böbrek hastalığı olan erişkinlerde sağkalımı uzatmadığını saptadık. ACE inhibitörleri ve ARB’ler, tek başına veya kombinasyon halinde son evre böbrek hastalığına karşı en etkili tedavi strateji olarak saptandı. ACE inhibitörü ve ARB tedavisi kombinasyonunun herhangi bir faydasının hiperkalemi ve akut böbrek hasarının potansiyel zararlarına karşı dengelenmesi gerekiyor.”

Kaynak: Comparative efficacy and safety of blood pressure-lowering agents in adults with diabetes and kidney disease: a network meta-analysis. Suetonia Palmer, D. Mavridis, E. Navarese, J. Craig, M. Tonelli, G. Salanti, N. Wiebe, M. Ruospo, D. Wheeler, G. Strippoli. TheLancet, 2015; DOI: 10.1016/S0140-6736(14)62459-4

Makalenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir: 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62459-4/abstract

Findings
ilac-soru-isareti157 studiescomprising 43 256 participants, mostly with type 2 diabetes and chronic kidney disease, were included in the network meta-analysis. No drug regimen was more effective tha nplacebo for reducingall-cause mortality. However, compared withp lacebo, end-stage renal disease was significantly less likely after dualtreatment with an angiotensin-receptorblocker (ARB) and an angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitor (oddsratio 0•62, 95% CI 0•43–0•90) andafter ARB monotherapy (0•77, 0•65–0•92). No regimen significantly increased hyperkalaemia or acutekidneyinjury, although combined ACE inhibitorand ARB treatment had the lowest rank among all interventions because of borderline increases in estimatedrisks of theseharms (oddsratio 2•69, 95% CI 0•97–7•47 forhyperkalaemia; 2•69, 0•98–7•38 foracutekidneyinjury).

Interpretation
No blood pressure-lowering strategy prolonged survival in adults with diabetes and kidney disease. ACE inhibitors and ARBs, aloneor in combination, were the most effective strategies againstend-stagekidneydisease. Anybenefits of combined ACE inhibitorand ARB treatmentneedto be balanced against potential harms of hyperkalaemia and acute kidney injury.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla