Fetal distress nedir, tanısı nasıl yapılır

Yazan Dr. Enes Başak
Kategori: Tıp Ders Notları, Üye Yazıları Print

bebek steteskopOksijen yeterliğine bağlı olarak ortaya çıkan asidoz belirtileri içindeki fetusun gösterdiği tepkilerin tümüdür. Asfiksi; solunumun durması sonucu oksijen yokluğu. Hipoksi; oksijen yetersizliği. Annedeki tampon maddeler plasentayı kolay geçemez (bikorbonat), sonuçta metabolik asidoz gelişir. Fetus kemoreseptör ve baroreseptörleri pH, PC02, P02 ye duyarlıdır.

İntrauterin ortam ne kadar avantajlı? Preeklampsi 34. hafta, DM 36. hafta gelişebilir. Eylemin 1. döneminde kalp seslerinde 3 dakika üzerinde 100 ve altında seyreden kalp sesleri seyri. 2 saatlik eylem süresinde kontraksiyonların % 35 inde görülen geç deserelasyonlardır. Genellikle fetal asidemiden 120-140 dk. öncesinde kalp seslerinde anormal bulgu olabilmektedir.

Eylemin erken döneminde normal tonus 20-30mmHg, aktif eylemde 50-80mmHg dir. Montevidio ünitesi = bazal uterus basıncı x 10 dk da uterus sıklığıdır, 200 üzeri ise aktif kontraksiyondur. Kısa süreli ağır bradikardi 30 ‘ altında ise önem taşımaz. Eylemin 2. döneminde fetal kalp hızında deselerasyon görülmeme oranı % 1.4 tür. Gerçek Fetal Distress 30 dk.İçinde doğurtulsa bile konvülsif nöbetler önlenemeyebilir.

Tanı:

ÇKS, fetal monitorizasyon, USG, doppler USG, fetal skalp pH, biofizik profil.

Fetal monitörizasyon

15 dk veya üzeri kasılma yokken kalp atımı bazal kalp atımı ayarıdır.

Akselerasyon; kalp hızında en az 15 vurum/dk. ve en az 15-20 sn. süren artıştır. Nörohormonal ve kardiovasküler kontrol mekanizmalarının normal olduğunu gösterir. Deselerasyon; erken, geç (uyarının kemoreseptörlere geç ulaşmasıdır), variabl.
Fetal monitorizasyon testleri; CST, NST, fetal aküstik stimulasyon testi. Nonstress test (NST): Fetal kalp frekansında fetal hareketler ile husule gelen akselerasyonların saptanmasıdır. Kontraksiyon stress test (CST): Uterus kontraksiyonları ile birlikte fetal kalp frekansında husule gelen deselerasyonların olup olmadığının saptanmasıdır.

Antepartum fetal izleme endikasyonları

Hipertansiyon, kronik hipertansiyon, preeklemsi, DM, kronik böbrek hastalığı, kollajen vaskuler hastalıklar, maternal  kardiyak hastalık, maternal tirotoksikoz, maternal hemoglobinopatiler, şiddetli anemi (Hb 6’nın altında olması), annenin fetal hareketleri az hissetmesi, anne serumunda AFP yüksekliği, üçüncü trimesterde kanama. EMR, oligohidroamnios, polihidroamnios, IUGR, günaşımı (41 GH üstü), Rh izoimmunizasyonu, çoğul gebelik, önceki gebelikte açıklanamayan IUMF, oskültasyon ile irreguler kalp atımı, bazı fetal anomaliler (örneğin gastroşizis), (+) DS (karyotipleme normal iken).

Fetal Biofizik Profil (FBP) Skorlaması
Parametre Normal (2) Anormal(0
NST Reaktif Nonreaktif
FBM (30san-30dak) +
FM (30 dak) 3 adet var 3 den az-yok
FT (fleksiyona dönme) +
AFV (cep 2 cm 2 cm

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla