Tıp Ders Notları


Temel ilkyardımda temel yaşam desteği! Acil yardım yöntemleri

Yaşam sürecinde insan, yaralanma ve hastalık gibi ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. İlk yardım denilince çoğu insanın aklına ambulans ve sağlık görevlileri gelir.


Kancalı kurt hastalığı, belirtileri, tanı ve tedavisi…

Dünya genelinde oldukça sık görülen ve 700 milyona yakın insanı etkilediği sanılan Kancalı kurt hastalığı, pek çok bölge için önemli bir sağlık sorunudur. Ölümcül sorunlar yaratabilen Kancalı kurt hastalığı nedeniyle her yıl 65 bin kişinin öldüğü sanılmaktadır.


Çocuk ve ergenlerde psikofarmakoterapi uygulamaları ve öneriler

Psikofarmakoterapi çocuklarda ve ergenlerde sıkça kullanılmaz. Ancak, ilaç tedavisi genel tedavinin bir parçası olarak belirlenir; özellikle de ciddi psikolojik sorunların tedavisinde. İlaç tedavisi doğru bir şekilde kullanılır ve psikoterapötik tedavilerle kombine edilirse iyileşmeyi hızlandırabilir.


Makrositoz nedir? (yükselmiş ortalama hücre hacmi – MCV)

Ortalama eritrosit hacmi veya MCV (yükselmiş ortalama hücre hacmi), ortalama alyuvar hücre hacmini belirtir. MCV için normal referans aralığı 82–98 fl (femtolitres)’dir. Makrositoz, alyuvarların ortalama büyüklüklerinin referans aralığının üst limitinin üzerinde olduğu durum olarak tanımlanır. 


Amebiyaz nedir? Belirtileri, tanı ve tedavisi

Amebiyaz, insan kalın bağırsaklarını enfekte eden ve amip türü Entamoeba histolytica isimli parazitten kaynaklanan yaygın bir enfeksiyon türüdür. Her yaşta görülebilir ama gençlerde daha yaygın görülebilir. Amebiyaz, halk arasında ‘amipli dizanteri’ olarak da bilinmektedir.


Obezitenin tedavisi için etkili yöntemler: Cerrahi ve ilaç tedavisi…

Obezitenin tedavisi için pek çok etkili yöntem mevcuttur. Gerçekçi hedef kilo belirlenmelidir, yani ağırlığın yaklaşık %5-10 kadar azalmasıdır. Hastaların beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında gerekli değişiklikleri yapmaya istekli olması çok önemli bir fonksiyona sahiptir.


Amibik apse nedir? Belirtileri, tanı ve tedavisi

Amoebik apse ve intestinal amoebiasis amip kaynaklıdır. Entamoeba histolitika, patojen protozoandır. Yakından ilişkili dispar, ile karışabilen histolitika, patojen değildir. Dünya çapında görülebilmekle birlikte daha çok tropik ve subtropik bölgelerde bulunur.


Stabil KAH ve NVAF hastalarında OAK ve Anti-Trombositer komb. nasıl olmalı?

Alanında uzman 20 akademisyen yeni oral antikoagünların kullanımında en sık sorulan 20 soruya Prof. Dr. Mehdi Zoghi editörlünde yanıt aradı. Doç. Dr. Uğur Önsel Türk: Stabil KAH ve NVAF hastalarında OAK ve Anti-Trombositer kombinasyonu nasıl olmalı?


Akut böbrek hasarı tanı ve tedavisi

Akut böbrek hasarı, böbrekte oluşan ani fonksiyon kaybına bağlı olarak üre ve diğer azotlu atık ürünlerin vücuttan atılamaması, hücre dışı sıvı hacmi ve elektrolit içeriğinin bozulmasıyla sonuçlanan bir klinik tablodur.


Temporal kemik fraktürleri

Temporal kemik fraktürleri, genellikle künt kafa travması sonrası gelişir; %30-75. %71’i 11-40 yaş arasında görülmektedir. %76’sı erkektir. Genellikle, künt travma sonrası, kafaya yandan gelen travmalar sonucu meydana gelir. Temporal kemik fraktürlerin nedenleri ve tedavisi


Larenks hastalıklarında belirtiler ve tanı

Larenks hastalıklarında belirtiler ve tanı konusunda kapsamlı tıp fakültesi ders notu: Larenks hastalıklarında rastlanan en sık semptom ses değişikliğidir (disfoni). Sesin hiç çıkarılamamasına ise afoni adı verilir.


Yenidoğan işitme taraması

Konuşma ve lisan gelişimi açısınadan ilk 6 ay kritik dönemdir. İşitme kaybı prevalansı 1.5-6 100000. 35-40 dB kayıp günlük konuşmanın %50 kaçırılmasına sebep olur. Risk gruplarında tarama gerçek işitme kayıplıların %50 sini yakalar.


Larenks enfeksiyonların tanı ve tedavisi

Larenks hastalıkları çok geniş bir semptom ve bulgu spektrumuna sahiptir. Ses kısıklığı en sık rastlanılan semptomdur. Öksürük, ağrı, stridor, afoni ve dispne diğer görülebilen semptomlardandır. Bununla beraber etkene göre sistemik belirtiler de gözlenebilir.


Farengeal hastalıklar

Farengeal hastalıklar: Nazofarenks, Orofarenks, Farenks, Orofarenks, Hipofarenks, Akut farenjit, Waldeyer halkası, Adenoid hipertrofisi, Tonsilla palatina, Akut tonsillit, Perit Enfeksiyöz mononükleoz (glandular fever), Kronik tonsillitonsiller abse (Quinsy), Retrofaringeal abse, hakkında kapsamlı bilgi…


Öksürük nedir? Öksürüğün nedenleri ve türleri

Öksürük, aspirasyona karşı akciğerleri koruyan ve aşırı miktarda yapılan sekresyonun atılmasını sağlayan bir reflekstir. Basit nedenlerle ortaya çıkan, kısa süreli geçici öksürükler olabileceği gibi ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir.


Burun ve paranazal sinüs tümörlerinin tanı ve tedavisi

Paranazal sinüsler ve burnun neoplazmları (sinonazal neoplazmlar), oldukça nadir olup solunum ve sindirim yolları tümörlerinin % 3’ünü, tüm malignansilerin de % 1’ini oluştururlar. Paranazal sinüsler ve burnun tümörlerinin nedenleri, tanı, evrelendirme ve tedavisi…


ABD’de Tıp Fakültelerine giriş

ABD’deki tıp fakültelerine girişin Türkiye’dekinden ne kadar farklı olduğunu ve bu fark hakkında bilginin çok az olduğunu, belirten Derin Allard’ın lise mezuniyeti ile tıp fakültesi başlangıcı arasındaki seneleri özetlediği rehber niteliğindeki yazısı…


Gıda (besin) alerjisi ile bağlantılı semptomlar ve tanı yöntemleri

Gıda (besin) alerjisi, besin proteinlerine karşı geliştirilen spesifik IgE antikorları ile ortaya çıkan Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Ülkemizdeki yaygınlığı giderek artmaktadır. Ailesinde alerjik rinit, astım, dermatit ve besin alerjisi olan bebeklerde gıda alerjisi görülme riski yüksektir.


Oral kavite mukoza hastalıkları tanı ve tedavisi

Oral kavite mukoza hastalıkları: Dil veya ağızda yanma, rekürren aftöz stomatit, travmatik ülser, eritroplaki, sistemik hastalıklar, liken planus, lökoplaki, kandidiyazis, gibi hastalıkların nedenleri tanı ve tedavisi


Ototoksisite nedir, tedavisi ve ototoksisite yapan ilaçlar

Ototoksisite nedir; çeşitli terapötik ajanlar ve kimyasal maddelerle karşılaşma sonucu koklear ve vestibüler organda ortaya çıkan hasarlanmaya verilen genel bir isimdir. Ototoksisite, işitme kaybı ve denge bozukluğuna yol açan önemli bir rahatsızlıktır.


Sayfalar:1234567Sonraki
 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla