Wellcare
Wellcare

Tıp Ders Notları


Temel ilkyardımda temel yaşam desteği! Acil yardım yöntemleri

Yaşam sürecinde insan, yaralanma ve hastalık gibi ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. İlk yardım denilince çoğu insanın aklına ambulans ve sağlık görevlileri gelir.


Çocuk ve ergenlerde psikofarmakoterapi uygulamaları ve öneriler

Psikofarmakoterapi çocuklarda ve ergenlerde sıkça kullanılmaz. Ancak, ilaç tedavisi genel tedavinin bir parçası olarak belirlenir; özellikle de ciddi psikolojik sorunların tedavisinde. İlaç tedavisi doğru bir şekilde kullanılır ve psikoterapötik tedavilerle kombine edilirse iyileşmeyi hızlandırabilir.


Makrositoz nedir? (yükselmiş ortalama hücre hacmi – MCV)

Ortalama eritrosit hacmi veya MCV (yükselmiş ortalama hücre hacmi), ortalama alyuvar hücre hacmini belirtir. MCV için normal referans aralığı 82–98 fl (femtolitres)’dir. Makrositoz, alyuvarların ortalama büyüklüklerinin referans aralığının üst limitinin üzerinde olduğu durum olarak tanımlanır. 


Amebiyaz nedir? Belirtileri, tanı ve tedavisi

Amebiyaz, insan kalın bağırsaklarını enfekte eden ve amip türü Entamoeba histolytica isimli parazitten kaynaklanan yaygın bir enfeksiyon türüdür. Her yaşta görülebilir ama gençlerde daha yaygın görülebilir. Amebiyaz, halk arasında ‘amipli dizanteri’ olarak da bilinmektedir.


Obezitenin tedavisi için etkili yöntemler: Cerrahi ve ilaç tedavisi…

Obezitenin tedavisi için pek çok etkili yöntem mevcuttur. Gerçekçi hedef kilo belirlenmelidir, yani ağırlığın yaklaşık %5-10 kadar azalmasıdır. Hastaların beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında gerekli değişiklikleri yapmaya istekli olması çok önemli bir fonksiyona sahiptir.


Amibik apse nedir? Belirtileri, tanı ve tedavisi

Amoebik apse ve intestinal amoebiasis amip kaynaklıdır. Entamoeba histolitika, patojen protozoandır. Yakından ilişkili dispar, ile karışabilen histolitika, patojen değildir. Dünya çapında görülebilmekle birlikte daha çok tropik ve subtropik bölgelerde bulunur.


Stabil KAH ve NVAF hastalarında OAK ve Anti-Trombositer komb. nasıl olmalı?

Alanında uzman 20 akademisyen yeni oral antikoagünların kullanımında en sık sorulan 20 soruya Prof. Dr. Mehdi Zoghi editörlünde yanıt aradı. Doç. Dr. Uğur Önsel Türk: Stabil KAH ve NVAF hastalarında OAK ve Anti-Trombositer kombinasyonu nasıl olmalı?


Akut böbrek hasarı tanı ve tedavisi

Akut böbrek hasarı, böbrekte oluşan ani fonksiyon kaybına bağlı olarak üre ve diğer azotlu atık ürünlerin vücuttan atılamaması, hücre dışı sıvı hacmi ve elektrolit içeriğinin bozulmasıyla sonuçlanan bir klinik tablodur.


Temporal kemik fraktürleri

Temporal kemik fraktürleri, genellikle künt kafa travması sonrası gelişir; %30-75. %71’i 11-40 yaş arasında görülmektedir. %76’sı erkektir. Genellikle, künt travma sonrası, kafaya yandan gelen travmalar sonucu meydana gelir. Temporal kemik fraktürlerin nedenleri ve tedavisi


Sayfalar:1234567...17Sonraki
 
 
 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla