Geçmişe yönelik malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü?

Yazan Dr. Erkin Göçmen
28 Aralık 2018   |    8 Aralık 2020    |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Medyada Sağlık Haberleri, Üye Yazıları Print

Son yıllarda tıbbi uygulamalarla ilgili davalarda belirgin bir artış olduğu görülüyor. Nitekim bu husus bu konuda en sağlıklı verilere sahip olan Yargıtay Başkanı tarafından da teyit edildi. Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, bir konuşmasında, ülkemizde tıbbi uygulama hataları iddialarında son yıllarda yüzde 40 ila 120 oranında bir artış olduğunu her 30 hekimden birisi hakkında şikayet bulunduğunu söyledi. Şüphesiz bu durum hekimler için getirilen mesleki sorumluluk sigortalarına olan talebi de arttırdı.

Bilindiği üzere 2010 yılında çıkarılan bir kanunla, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlere tıbbi kötü uygulamalara karşı sigorta yaptırma zorunluluğu getirildi. Ancak bazı hekimler mecburiyet bulunmasına rağmen bu sigortayı yaptırmayabiliyor. Bu mecburiyete uymamanın müeyyideleri bulunuyor. Bu konuyu başka bir yazıda ele alacağız.

Bu zorunluluğa rağmen sigorta yaptırmayı unutan veya bilerek yaptırmayan hekimlerin bu konuda kararlarını değiştirmesi halinde geçmişe etkili malpraktis sigortası yaptırmaları mümkün müdür? Yazımızda bu sorunun cevabını arayacağız.

Doktorlar hakkındaki şikayet olgularında Yargıtay yaklaşımı

Hem önceki hem de 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanununda geçmişe etkili sorumluluk sigortası yapılmasına izin verilmektedir. Ancak yeni Kanun bu konu çok daha açık ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde düzenlenmiştir. Nitekim Ticaret Kanununun 1458. maddesinde, “sigorta, sigorta koruması sözleşmenin yapılmasından önceki bir tarihten itibaren sağlanacak şekilde yapılabilir.” kuralı sevk edilmiştir.

Peki geçmişe etkili sigorta her durumda koruma sağlar mı? Bu soruya da aynı açıklıkla cevap verebiliriz: Sağlamaz. Zira aynı düzenlemeye göre “rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkmış olduğu, sözleşmenin yapılması sırasında, sigortacı ile sigorta ettiren ve sigortadan haberi olmak şartıyla, sigortalı tarafından biliniyorsa sözleşme geçersizdir.”

Bir diğer ifade ile geçmişe etkili sigorta ancak rizikonun gerçekleşmemesi halinde mümkündür. Riziko gerçekleşmişse artık geçmişe etkili sigorta yapılamaz.

Yargıtay’dan laparoskopik safra taşı ameliyatına ilişkin malpraktis kararı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının B.1 maddesine göre, sigortalı hekimin kendisinden tazminat talebinde bulunulduğunu öğrendiği ya da zarar görenin (hastanın) doğrudan doğruya sigortacıya başvurduğu anda riziko gerçekleşmiş sayılır.

Bu durumda yapılan sigorta sözleşmeleri de geçersiz olacaktır. Somut olarak ifade etmek gerekirse hekime karşı tazminat davası açılmış olması halinde artık geçmişe etkili sigorta yapılamaz. Yargıtay da bu çözümü benimsemektedir.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla