Hekimlerin özel sektörde çalışan eşe bağlı atama taleplerinde yeni karar

Yazan Dr. Erkin Göçmen
15 Kasım 2017   |    18 Kasım 2017   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Eşi özel sektörde çalışan hekimlerin  aile birliğinin sağlanması konusundaki hukuki karmaşa devam ediyor. Son olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK), eşi özel sektörde çalışan doktorların eş durumu atamalarına  kısıtlama  getiren yönetmelik hükmünün yürütmesini durduran Danıştay İkinci Dairesi kararını kaldırdı. DİDDK, düzenlemenin, devletin tüm vatandaşlara eşit sağlık hizmeti sunma yükümlülüğünün gerçekleştirilmesine hizmet ettiği sonucuna vardı. Bilindiği üzere 2015 yılının Ağustos ayında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in 14. maddesinde bir değişiklik yapılmıştı.

Bu değişiklikle, hiçbir istisna öngörmeksizin, devlet memurlarının “kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde” eşinin bulunduğu yere ataması yapılacaktı. Ancak genel yönetmelikteki bu düzenlemeye rağmen Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde paralel bir düzenleme yapılmamıştı.

Danıştay’dan Eş Durumu Atamasında Yürütmenin Durdurulması Kararı

Bu hususta yoğun itirazlar ve mahkeme kararları ortaya çıkınca önce  1 Eylül 2016’da genel yönetmelikteki düzenlemeye istisna getirildi. Buna göre, özel yönetmelikte düzenleme yapılması kaydıyla, eşi özel sektörde çalışan sağlık personelinin eş durumu ataması konusunda  usuller öngörülebilecekti.

Nihayet 30 Eylül 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Değişiklikle sağlık personelinin kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılacaktı. Ancak bu kural hekimler için uygulanmayacaktı.

Ne var ki bu değişiklik  de dava konusu oldu ve Danıştay İkinci  Dairesi 27/02/2017 tarihinde bu düzenlemenin hekimleri kapsamayacağına ilişkin hükmünün yürütmesini durdurdu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2017’de Yönetmelikte bir kez daha değişiklik yaptı ve sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısının hekimler  bakımından iki katı uygulanması ve hekimlerin atama talep ettiği yerin 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi veya C ve D hizmet grubu il olması koşulunu getirdi. Esasen bu da hukuka aykırı bir değişiklikti. Bakanlık Danıştayın istediği değişikliği yapıyorum görüntüsü vererek sonuçları itibariyle uygulanması pek mümkün olmayan ya da pratik bir değer taşımayan bir değişiklik getirmişti. Ama netice de yine de bu değişiklikten istifade edenler olacaktı.

Danıştay doktorların eş durumu tayin kısıtlamasının yürütmesini durdurdu

Ancak bu arada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İkinci Dairesinin 27/02/2017 tarihli yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Kararın gerekçesi ise bu ay açıklandı. DİDDK kararını “Stratejik personel kavramının ortaya çıkarılış amacı olan kısıtlı sağlık personeli kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleşmesine hizmet etmekte olması ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan ayrışık düzenleme yapma yetkisi de göz önüne alındığında kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu” gerekçesine dayandırdı.

Böylece zaten artık iyice karmaşık hale gelen sağlık personelinin ve hekimlerin eş durumu atamaları konusu biraz daha çetrefilli bir hal aldı. Şimdi Sağlık Bakanlığının DİDDK kararından sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Bakanlık yaptığı değişikliği devam mı ettirecek yoksa DİDDK kararı ile hekimlere tanınan zaten  sınırları oldukça dar bir  hakkı geri mi alacak?
click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr
Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >
Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla