Depresyon tedavisi tüm kanser hastaları için standart uygulama olmalı

Kategori: Depresyon, Kanser, Ruhsal Sağlık Print

intihar-depresyon-huzun-kadinKanser teşhisi almış hastaların ciddi oranda depresyon riski altında olduğunu ve bu durumun tedavi başarısını olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Sedat Özkan, “Kanseri tedavi ederken hastanın depresyonunu tedavi etmemek olmaz. Tıbbi hastalarda gelişen psikiyatrik sorunlar, hastanın uyum ve yaşam kalitesini bozmanın ötesinde, hastalığın seyrini,tedaviye cevabını, hastalığın komplikasyonlarını, tedavi ve bakım sürecini bozar” diyor.

Depresyon tedavisi tüm kanser hastaları için standart uygulama olması gerektiğini ve beden, beyin ve ruhun bir bütün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sedat Özkan, şu bilgileri verdi: “Ruh çökerse beden daha çabuk tükenir. Ruhun ve beynin bozulması bedeni de bozarak fiziksel hastalığın seyrini kötüleştirmektedir. Bu nedenle fiziksel tedavi ve bakım yanında ruhsal tedavi bakımı ve destek eşzamanlı ve eşgüdümlü sunulmalıdır.

Örneğin kanser_sedat_ozkanDünyada kompleks ya da kronik tıbbi, cerrahi, nörolojik hasta sayısı hızla artmaktadır. Kardiyolojik hastalıklar, kanser ve depresyon en yaygın hastalıklar ağrı, yorgunluk en yaygın yakınmalar arasındadır. Biyopsikososyal bir sistem olarak insan sağlığının bozulmasında, bedensel şikayetlerin ortaya çıkışında psikolojik etkenlerin rolü olduğu gibi, durumsal bir kriz olarak fiziksel hastalıklar bireyin ruh sağlığını ve ailenin de yaşam kalitesini etkilemektedir.

Kişinin sadece hastalığının değil, ruhunu da dikkate almak gerekir.

Prof. Dr. Sedat Özkan sözlerine şöyle devam etti: Fiziksel bir hastalığı tedavi ederken, hastanın bir birey olarak yaşadığı kaygıyı, ruhsal çöküntüyü, hastalığını inkar etmesini, tedaviyi reddetmesini ya da aşırı bağımlılık hali gibi tepkilerini, ailenin sorunlarını anlayıp ele almak gerekir. Psikiyatriyi ve psikolojiyi sadece akli hastalıkların tedavisi kapsamı sınırları içinde düşünmeyip tıbbi durumlara psikolojik bakış açısının yaygınlaşması, bireyde, ailede ve toplumda barışı, doyumu, huzuru, mutluluğu ve uzlaşmayı arttıracaktır.

Kanser hastaları psikolojik destekte almalı

Biyopsikososyal sistem yaklaşımına göre, tıp ile psikiyatrinin çakıştığı ve bütünleştiği alanda, insan varlığına ve hastalıklara biyopsikososyal model içinde yaklaşma felsefesi ve klinik uygulaması esastır. Ülkemizde de birinci basamak sağlık hizmetleri ve hastanelerde tedavi gören on binlerce insanımıza fiziksel tedavi ile birlikte ruhsal bakım hizmetinin de verilmesi başlıca amacıdır.

Depresyon tedavisinde amaç sadece hastalığı tedavi etmek değil kişiye özel bütüncül tedavi sunmak ve kişiye özel, verimli işlevsel bir yaşam sağlamaktır.

Gün Hastanesi Modeli ile Psikiyatri hastalarında, kişiyi aile ve toplumdan koparmadan, hastane hizmetlerinin tümünün tedavi edici ortam içinde sunulması, yatış gereksiniminin azaltılması, gerektiğinde gün içinde gözlem ve kısa yatış imkanı sunarak, hızlı ve yakın gözlem ile takip ve tedavi fırsatı sağlayarak tüm yoğun biyolojik tedaviler ve psikolojik, psikoterapötik yöntemler eş zamanlı ve eşgüdümlü uygulanabilmektedir.

Gün Hastanesi Modeli; Şizofreniden, depresyona, takıntı hastalığından, panik atağa, bağımlılıktan yaşam krizlerine dek tüm psikiyatrik durumlarda ve tıbbi – fiziksel hastalığı olan ya da cerrahi girişim uygulanmış hastalara tüm psikiyatrik tedavi ve psikososyal destek imkanı esasına dayanan yeni bir modeldir. Gün hastaneleri bu anlamda muayene koşullarında mümkün olmayan süreğen çok yönlü tedaviyi sunan klasik psikiyatri kliniklerinde tecrit ederek tedavi etme gereksinimlerini azaltan işlevsel bir modeldir.

Psikiyatrik destek kanser tedavisinde başarıyı artırıyor

Ülkemiz psikiyatrik hizmetlerin sunumunda muayenehane ortamları bütüncül multi disipliner hizmeti sunmakta ise yetersizdir. Hastalarımıza tıbbi biyolojik tedaviler yanında psikolojik tedavilerin ve sosyal tedavilerin eş zamanlı ve süreğen sunulması gerekir. Tedavi maratonu ile yaşam maratonu bu sebeple birlikte sürdürülmelidir.

Psikiyatrik gün hastaneleri geleneksel tedavi hizmetlerine (hastanede yatarak, evde ve ayakta tedavi) alternatif olarak gelişmiştir. Bu gelişmenin temelindeki ana düşünce, kalabalık hastane ortamının-özellikle tedavinin ilk aşamasında- hastalar için ‘eziyet’ dolu olması ve evde tedavinin ise pratik olmaması ve aile için zor olmasıdır. Hastaların yaşadığı ilişkilerden koparılmadan, yapay ve yalıtılmış bir hastane ortamı yerine, günlük yaşam alanları içinde tedavi edilmeleri amacı ile zaman içinde ‘Gün Hastanesi’ kavramı oluşmuştur. Prof. Dr. Sedat Özkan; Muayenehane koşullarında mümkün olmayan bu hizmeti, geleneksel akıl hastanelerinde (özel zorunlu gruplar dışında) kişileri tecrit ederek sunma anlayışı aşılmalıdır. Esasen buna gerek de yoktur ya da yeterli değildir.

Psikosomatik hastalıklardaki artış artmaktadır.
Çağdaş psikiyatride ki yeni bir gelişme de Liyezon Psikiyatrisi’dir. Burada temel olarak fiziksel hastalığı olan insanlara tıbbi tedavi yanında ruhsal tedavi ve bakım hizmetinin eş zamanlı olarak verilmesidir. Bu alan tıbbi ve tıbbi hastalıkların psikiyatrisidir. Esasen psikiyatrik bozuklukların bir çoğu psikiyatri dışındaki kliniklerde görülür. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (Genel Hastane Psikiyatrisi, Psikiyatrik Tıp, Psikosomatik Tıp) bu bütünleşmeyi sağlayan, tıbbın ve tıbbi hastalıkların psikiyatrisidir.

Kanserle mücadelede ilk adım psikolojik destek olmalı!

Konsültasyno Liyezon Psikiyatrisi Hizmetleri genel olarak şu alt basamaklarda incelenebilir: Dahili Tıpta Psikiyatatrik Bozukluklar

Nörolojik Hastalıklarda Psikopataoloji

Kanser ve Psikiyatrik Bozukluklar (Psikoonkoloji)

Kronik Hastaların psikiyatrisi,Yaşam boyu tedavisi süren hastalıklara uyum

Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Yönü

Organ Kaybında ya da organ naklinde ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar

Ortapedik/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun gerekli olduğu bedensel işlev kaybının söz konusu olduğu hastalara psikiyatrik yardım

Ağrı Psikiyatrisi—Ruhsal Durum Etkileşimi, Kronik Ağrı Sendromlarından Psikosomatik Ağrı ve Tıbbi Hastalıklarda Ortaya Çıkan Ağrı

Kadın Hastalıkları ve Doğumun Psikiyatrik Yönleri

Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan hastaların psikiyatrisi

Ölmekte Olan Hastaların Bakımında Psikiyatrik Sorunlar

Somatoform Bozukluklar(Ruhsal Kökenli Bedensel Rahatsızlıklar)

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla