Kombine tedaviler şizofrenide belirgin fayda sağlıyor

Kategori: Psikiyatri / Nöroloji, Şizofreni Print

İlaç ve psikososyal tedavilerin birleştirilmesi başarıyı arttırıyor! Yeni yapılan bir çalışma, yalnızca ilaç tedavisi alan hastalara kıyasla, ilaç ve psikososyal tedavilerin birlikte verildiği erken dönem şizofreni hastalarının tedaviyi bırakma veya hastalığın nüksetmesi gibi sorunları daha az yaşadığını ve bu hastaların içgörü, yaşam kalitesi ve sosyal işlevinin iyileşebildiğini gösteriyor. Antipsikotik ilaçlar, şizofreni tedavisinin temelini oluşturur, ancak uzun süreli tedavilerde birtakım advers olaylar ve tedavi uyumsuzluğu görülebilir. Hastaların çoğu, ilaç tedavisine iyi yanıt verseler bile, yaşamlarını sekteye uğratan semptomlarla yaşamaya devam eder.

Bu hastaların genellikle sosyal ve mesleki fonksiyonları bozuktur ve hastalıklarının nüksetme oranı çok yüksektir. Araştırmacılar, şizofreni hastalarının tedavisine psikososyal tedaviyi de ilave etmenin fonksiyonel sonucu iyileştiriyor. Archives of General Psychiatry dergisinde yayınlanan çalışmada Central South Üniversitesi, Second Xiangya Hastanesi (Hunan, Çin) çalışanları Dr. Guo Xiaofeng ve Dr. Jinguo Zhai ve ekibi, erken şizofreni tanısı konmuş 1268 hastada kombine tedaviyi değerlendirdi.

Şizofreni nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Hastaların 633’üne ilaç tedavisi ve 1’er saatlik 48 grup seansından oluşan psikososyal tedavi birlikte verildi. Bu seanslarda kanıta dayalı dört uygulama kullanıldı: psikoeğitim (akıl hastalıkları hakkında ailelerin ve yakınlarının bilgilendirilmesi), aile eğitimi, beceri kazandırma ve bilişsel davranış tedavisi. 635 hastaya ise, yalnızca ilaç tedavisi verildi.

Tedaviyi bırakma veya değiştirme oranları, kombine tedavi grubunda %32.8’ken, yalnızca ilaç verilen grupta %46.8’di. Hastalığın nüks etme oranı da kombine tedavi grubunda daha düşüktü (%14.6). Yalnızca ilaç tedavisi verilen grupta ise %22.5’ti. Kombine tedavi grubunda daha fazla sayıda eğitim almakla birlikte, hastaların içgörü, sosyal fonksiyon ve günlük yaşam aktivitelerinde ve yaşam kalitesinde iyileşme görüldü. Ancak tedavi grupları arasında advers olayın görülme sıklığı veya türü açısından anlamlı bir fark yoktu.

Yazarlar, toplumsal sonuçların hastaların yaşamını, toplum içersindeki işlevlerini ve aldıklar rolleri yansıttığını (örn. işe gitmek, okula girmek veya arkadaş edinmek gibi) belirtti ve ekledi: “Çalışmamız kombine tedavi verilen hastaların birçoğunun iş ve eğitim olanaklarından yararlanabildiğini gösteriyor. Bu nedenle, bizim çalışmamız, kombine tedavi verilen şizofreni hastalarının ilerlemeler gösterdiğini öngören önceki çalışmaları destekler niteliktedir. Özellikle, hastalık kronikleşmeden müdahale edilen erken dönem şizofreni hastalarında ilaç tedavisi ile psikososyal tedavinin birleştirilmesi, uzun dönemde hastalığın sonuçlarını iyileştirebilir”.

Şizofreni hasta yakınlarına tavsiyeler ve şizofreniyle ilgili doğru sanılan yanlışlar

Bu araştırma, 10. 5 Yıllık Çin Kalkınma Planı kapsamında National Key Technologies’in AR-GE Programı, Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı ve Ulusal Çin Temel Araştırma Programı tarafından finansal açıdan desteklenmiştir.
Kaynak: Guo et al. Effect of Antipsychotic Medication Alone vs Combined With Psychosocial Intervention on Outcomes of Early-Stage Schizophrenia: A Randomized, 1-Year Study. Archives of General Psychiatry, 2010; 67 (9): 895 DOI: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.105

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla