10. Geriatri Günleri

Tarih: 22 Eyl 2023 -22 Eyl 2023
Lokasyon: Sabancı Kültür Merkezi - İzmir
Şehir: İzmir


Değerli sağlık çalışanları ve bilim insanları,
Pandemi döneminde en çok etkilenen grup kırılgan yaşlı hastalar oldu. Bununla birlikte, demansı olan hastaların semptomlarının tanınması, rutin kontrollerinin yapılması, sağlık sistemine ulaşmaları, ihtiyaçları olan bakımın sağlanması bu dönemde karşılaşılan ana problemlerden biriydi.

Bir geriatrik sendrom olan demansın en önemli nedeni Alzheimer Hastalığıdır ve henüz kesin bir tedavisi mevcut değildir. Bu hastaların ilerleyen dönemlerde bağımsızlığını kaybetmesi nedeniyle bakım ve sağlık hizmetleri maliyeti 2020’de Amerika Birleşik Devletleri’nde 300 milyar doları aştığı bildirilmiştir. Bununla birlikte Alzheimer Hastalığı tedavisinde 2021 yılında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya başlanmış ve hedefe yönelik ilaçlar (amiloid beta hedefli antikor) FDA onayı almıştır.

Bu nedenle, bu yıl onuncusunu planladığımız sempozyumumuzun ana temasını “KOGNİTİF BOZUKLUĞU OLAN YAŞLIYA YAKLAŞIM” olarak belirledik. Yeni gelişmelerin, tedavi olanaklarının hastalık progresyonu ve sağlık maliyetlerine etkisi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenmektedir. Özellikle Alzheimer Hastalığı ve diğer demansa neden olan nörodejenerasyonların fizyopatolojisi-risk faktörleri-kliniği-güncel tedavi yaklaşımları ile demans gelişiminde rol oynayan komorbid durumlar, non-farmakolojik yaklaşımlar, bakım veren yükü bu toplantının ana başlıklarını oluşturacaktır.

Bu fikirden yola çıkarak, 22 Eylül 2023’te, Sabancı Kültür Merkezi – İzmir’de yapılması planlanan 1. Uluslararası ve 10. Geriatri Günleri’nde “KOGNİTİF BOZUKLUĞU OLAN YAŞLIYA YAKLAŞIM” konusunu sizlerle ele almayı amaçladık.

Konuya ilgi duyan başta geriatri, iç hastalıkları, psikiyatri, nöroloji uzmanları ve aile hekimleri başta olmak üzere tüm uzman hekimleri, ayrıca hemşire, psikolog, gerontolog, diyetisyen, fizyoterapist ve yaşlı sağlığı için hizmet veren herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımla,

Geriatrik Bilimler Derneği ve Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Turan IŞIK

Araç çubuğuna atla