5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu

Tarih: 15 Eyl 2023 -17 Eyl 2023
Lokasyon: Radisson Blu Otel - Diyarbakır
Şehir: Diyarbakır


Değerli Meslektaşlarım,
Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu tarafından organize edilen 5. Girişimsel Nöroloji Sempozyumu, 15-17 Eylül 2023 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilecektir. Amacımız Girişimsel Nöroloji ailesi olarak son zamanlarda inme tedavisinde yeri giderek artan girişimsel tedavi modalitelerini tüm yönleriyle bilimsel veriler eşliğinde tartışmaktır.

Dünyada son iki dekadda sayıları giderek artan inme merkezlerinin ülkemizde de aynı paralelde modern trombektominin ilk yıllarından itibaren kurulmaya başlamasıyla ve Türk Nöroloji Derneği tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde yetişen girişimsel nörologların ülkemizin birçok ilinde kurduğu yeni merkezlerle akut iskemik inmenin girişimsel tedavisi ülkemizin her köşesine hızla yayılmaya devam etmektedir. Akut inme tedavisine önemli ivme kazandıran bu tedavilerin ülkemizde yayılması, önemli sosyoekonomik yükü olan bu hastalık grubunda ciddi katkılar sağladığını görmek bizleri mutlu etmektir. Amacımız ülkenin her köşesine bu hizmeti yayabilmek ve zaman içerisinde bu tedavi şansından ülkedeki her inme hastasının faydalanmasını sağlayacak sistemin ülke çapında kurulmasını sağlamaktır.

Girişimsel Nöroloji eğitim programı, bu konuda yeterli vaka sayısına sahip deneyimli merkezlerde yeni ekip arkadaşlarımızın gerek hasta seçimi, nörogirişimsel işlemler, nöroyoğun bakım uygulamaları gerekse de inme merkezinin yönetimi konusunda teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak ehil ellerde bu hastaların tedavisini sağlamaktır. Ülkemizde halen girişimsel nöroloji eğitim programını başarıyla tamamlayıp bu tedavileri merkezlerinde uygulayabilen 50’ye yakın girişimsel nörolog mevcuttur. Bu toplantıların amacı hem yeni yetişen girişimsel nörologların eğitim programının teorik kısmını deneyimli hocalarımız eşliğinde desteklemek, hem de ülkeminiz çeşitli hastanelerinde nöroloji uzmanı olarak görev yapan değerli meslektaşlarımızla günlük pratiklerinde önemli yer tutan akut inme hastalarının gerekli tanı ve tedavi basamaklarını gözden geçirmek olacaktır.

Bilimsel içeriğinin çok değerli hocalarımızla desteklendiği bu sempozyumda sizlerin de katılımıyla nörogirişimsel tedavilerin tüm yönleriyle tartışıldığı güzel bir toplantı olmasını diliyoruz.

Diyarbakır’da görüşmek dileğiyle.

Saygılarımla

Doç. Dr. Erdem GÜRKAŞ
Türk Nöroloji Derneği Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Moderatörü

Araç çubuğuna atla