MedFORT 2023 İzmir Kongresi

Tarih: 15 Eyl 2023 -17 Eyl 2023
Lokasyon: Ilıca Otel, Çeşme - İzmir
Şehir: İzmir


Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği

Bu işle uğraşanlar olarak biliyoruz ki Ortopedi Bilim Dalı, diğer tıp bilim dalları içinde Travma’yı adına ekleyen tek bilim dalıdır. Kas İskelet sistemi oldukça geniş bir sahayı kapsamaktadır. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren tüm yaşamı boyunca Ortopedi ve Travmatoloji bilimine ihtiyaç duymaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 1-45 yaş grubunda birinci ölüm ve yaralanma nedeni Travma, tüm yaş gruplarında ise bazen 3. bazen de 4. ölüm nedeni Travma olmaktadır. Ortopedi uzmanları arasında sadece Ortopedik Travma ile uğraşanlar İngiltere’de yapılan bir çalışma da %8 ( Bkz Court-Brown CM , Clin Orthop 1995:318:36-42 ) olarak belirlenmişken, başka bir yaygın inanca göre de her ortopedi uzmanı travma yapabilmektedir.

Bu amaçla yurt içi ve yurt dışı ortopedik travma yapan öncüleri bir araya getirme ve kar ve reklam amacı gütmeden sadece güncel ortopedik travma uygulama ve yaklaşımlarını aktarma ve belletme amacı ile yeni bir oluşuma gitme gereği duyulmuştur.

Kurs, burs (yurt içi ve dışı) ve danışmanlık hizmeti ile Türk Ortopedik Travma kamuoyuna akademik düzeyde katkı vermek aktarmak ve var olan akademik birikimi aktarmak amacı ile böyle bir yapılanmaya gidilmiştir.

Sadece Ortopedik Travma ile ilgilenenlere her zaman kapımız açık olacaktır. Özellikle bu konuda ilgili genç arkadaşlarımıza tecrübelerimiz aktarmak ve kılavuzluk yapmayı hedefliyoruz.

Saygılarımızla

Ortopedik Travma ve Osteosentez Derneği Yönetim Kurulu

Araç çubuğuna atla