Makale Yazım Çalıştayı

Tarih: 01 Eki 2014 -02 Eki 2014
Lokasyon: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ankara
Şehir: Ankara


1- 2 Ekim 2014 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde; Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde; Acta Histochemica (Elsevier) dergisinin baş editörü Dr. Raymond Coleman ve Stem Cell Research and Therapy (BMC) ile Birth Defects Research Part C: Embryo Today (Wiley) dergisinin editörü Dr Rocky S. Tuan’ın katılımıyla iki günlük bir makale yazım çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda yazım becerilerinin geliştirilmesi ve bilimsel dergilere makale kabulünün arttırılması amaçlanmaktadır. Pek çok makale, sunumlarındaki hatalar ya da yazım kurallarının uygulanmaması nedeniyle reddedilmektedir. Çalıştayın hedefi, bilimsel makale hazırlanması ile ilgili ipuçları vermek, kaçınılması gereken önemli noktalara dikkat çekmek ve sık yapılan yanlışları gidermektir. Çalıştay kapsamında dijital ortamda yayımcılık, makale hazırlama, etik kurallar, özet, anahtar sözcükler, gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma ile kaynakların sunumu, örnekleme ve istatistiksel hataları içeren geniş kapsamlı dersler anlatılacak; taslak makaleler üzerinde uygulamalı yuvarlak masa tartışmaları düzenlenecektir.

Makale yazım çalıştayı tüm tıp ve sağlık bilimleri araştırıcılarına açıktır. Öncelikli olarak genç araştırıcılarının katılımı hedeflenmektedir. Araştırma alanı olarak kök hücre ve rejeneratif tıp ile histokimya ve sitokimya alanları öncelenecektir. 

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ve Türk Elektron Mikroskobu Derneği üyeleri ile Avrupa ve Asya’dan gelecek benzer derneklerin üyeleri ve Hacettepe Üniversitesi mensuplarının katılımları kayıt olma sırasına göre ilk 5o kişi için ücretsiz olarak sağlanacaktır. Hacettepe Üniversitesi’nin mali desteği ile gerçekleştirilecek çalıştayın sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

 

Bilimsel Bağlantı için 
Prof. Dr. Petek Korkusuz 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AbD 
Sıhhiye Ankara 06100
Araç çubuğuna atla