‘Muayenehanesi olan hekim özel hastanede çalışabilir!’

23 Mart 2012   |    1 Mart 2013   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat Print


Dr. Erkin Göçmen Yorumluyor!
Tıp Doktoru-Hukukçu
bilgi@erkingocmen.av.tr

İtiraz mahkemesi de ‘muayenehanesi olan hekim özel hastanede çalışabilir” dedi. Sağlık Bakanlığı bir süredir özel muayenehanesi olan hekimlerin başka bir sağlık kuruluşunda (özel hastanede) çalışamayacakları gerekçesiyle hekimler aleyhinde işlem tesis ediyordu. Özel muayenehanesi olan hekimlerin, Sağlık Bakanlığı işlemlerine karşı açılan davalarda, son olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi de hekimler lehine yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Henüz konu Danıştay incelemesinden geçmemiş olsa da Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı yine de son derece önemli… Konuyu izleyenler daha önce de çeşitli mahkemelerin bu konuda yürütmenin durdurulması kararı verdiğini hatırlayacaktır. Fakat Ankara Bölge İdare Mahkemesinin itiraz mahkemesi olması kararı özellikli kılıyor. Zira Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararı, bir üst mahkemenin verdiği ilk karar niteliğinde olması bakımından büyük önem taşıyor.

Karar, her ne kadar sadece Ankara’daki idare mahkemelerinin itiraz mahkemesi olarak görev yapan bir üst mahkemenin hükmü niteliğinde olsa da, kararın gerekçesi incelendiğinde, diğer Bölge İdare Mahkemeleri açısından da yol gösterici kimi unsurlar içerdiğini kabul etmek gerekiyor.


Burada kısaca Bölge İdare Mahkemesinin kararının gerekçesine de değinmek istiyoruz:

1)    Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararına atıf yaparak, hekimlerin diğer mesleklerden ayrı konumda bulunduklarının kabulü gerektiğini ifade etmiştir.
2)    Mahkeme, yine hekimlerin bu konumları nedeniyle, mesleklerinin icrasında kısıtlamalar getirilmesinin ve onlara ulaşmayı zorlaştırıcı düzenlemelerin Anayasaya uygun olmadığının altını çizmiştir.
3)    Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığının hastanede görev yapan ve aynı zamanda özel muayenehanesi bulunan tüm hekimlerin muayenehanelerini kapatmaları veya hastanedeki görevlerine son verilmesini içeren işlemini Anayasa Mahkemesinin tam gün kararının iptaline ilişkin yukarıda altı çizilen gerekçesine aykırı bulmuştur.
4)    Nihayetinde Mahkeme, hekimlerin özel hastanede çalışıp aynı zamanda muayenehane  işletmesinde hukuken bir sakınca bulunmadığına hükmetmiştir.

Mahkeme kararı her ne kadar genel bir düzenlemenin iptali niteliğinde olmasa da Sağlık Bakanlığının uygulamasını bu karar ışığında ve doğrultusunda düzeltmesi ve muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerde de çalışmasına izin vermesi gerekmektedir.

Dr. Erkin Göçmen’in yayınlanan diğer yazıları:

Hacettepe nakilleri hakkında hukuki değerlendirme – 1

Hacettepe nakilleri hakkında hukuki değerlendirme – 2

Aile hekimleri zorla  tabip odasına üye yapılamaz

Poly Implant Prostheses implantları

‘Tabip odaları gelir ve harcamalarını internette yayınlasın!’

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla